Porozumienie lesbijek (LBT)

Kalendarium "LESteśmy w Polsce"

Data

Rok

Data

Miesiąc

Data

Dzień

Kategoria

Miejsce

Wydarzenie

1841

  

Literatura

W piśmie "Pierwiosnek" ukazało sięSzczęście poety, wiersz Narcyzy Żmichowskiej, uznawany za manifest Entuzjastek, działaczek ruchu kobiecego. Można domyślać się, że w kilku przypadkach przyjaciółki łączyła również miłość – np. związek Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit z Józefą Bojanowską trwał 32 lata.

1845

  

Literatura

 

Narcyza Żmichowska wydałaPogankę, alegoryczny opis miłości młodego i naiwnego Benjamina do potężnej i pięknej, ale złej Aspazji. Powieść ta odczytywana jest jako alegoryczny opis nieszczęśliwej miłości lesbijskiej, oparty na motywie autobiograficznym - związku Żmichowskiej z Pauliną Zbyszewską.

1913

  

Inne

Kraków

Powołano Towarzystwo Budowlane Urzędniczek Pocztowych w Krakowie, którego celem było wybudowanie własnego domu dla kobiet pracujących na poczcie. Urzędniczki pocztowe nie miały prawa wychodzić za mąż- jeżeli zdecydowały się na małżeństwo, traciły pracę. Udało się wybudować 2 takie domy w Krakowie - przy ul. Sołtyka 4 i Syrokomli 19B. Przewodniczącą Towarzystwa oraz Stowarzyszenia Urzędniczek Pocztowych Galicyjskich była Władysława Habichtówna, która całe życie mieszkała i pracowała z pianistką Elżbietą Ciechanowską.

1932

  

Prawa

 

W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej nie umieszczono - obecnego w prawodawstwie zaborców - zapisu o karalności homoseksualizmu.

1933

  

Literatura

 

Ukazał się polski przekład powieści Radclyffe HallŹródło samotności, z przedmową Ireny Krzywickiej.

1974

  

Publicystyka

 

Pierwszy artykuł o homoseksualizmie w polskiej prasie autorstwa Tadeusza Gorgola pt.Homoseksualizm a opinia ukazał się w "Życiu Literackim" 18/1974.

1981

  

Organizacje

Wiedeń

Utworzenie w Wiedniu w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów (IGA) Biura Informacyjnego o Europie Wschodniej (EEIP).

1981

1981-02

1981-02-21

Publicystyka

 

W "Polityce" 8/1981 ukazał się artykuł Barbary Pietkiewicz pod tytułemGorzki fiolet, opisujący nastawienie społeczeństwa polskiego do homoseksualizmu i warszawskie środowisko gejowskie.

1983

  

Inne

 

Gazeta "Kurier Polski" i pismo "Relaks" zaczęły publikować ogłoszenia towarzyskie lesbijek i gejów (1983-1984 i 1988). Jeden z współorganizatorów tej inicjatywy, Jan Suwart, wyjaśniał, że celem jest łączenie osób samotnych i zagubionych, by umożliwić im dyskretne nawiązanie znajomości poza łaźnią, sauną czy pikietą.

1983

  

Czasopisma

 

Ukazał się pierwszy biuletyn EEIP w języku polskim (był on właściwie gęsto zadrukowaną kartką formatu A4, powielaną w około 100 egzemplarzach).

1984

 

Publicystyka

 

Pierwsza telewizyjna dyskusja na temat homoseksualizmu w Polsce; radio zaczęło emitować audycję "Rozmowy intymne";

1984

1984-09

1984-09-16

Publicystyka

 

16 września w gazecie harcerskiej "Na przełaj" ukazał się artykuł M. Szczygła pt. "Nie róbcie sensacji", zawierający wyznania młodej męskiej prostytutki, a następnie wywiad z seksuologiem pt. "Dlaczego inni", dotyczący homoseksualizmu wśród młodzieży

ok. 1985

  

Inne

Warszawa

Kilka lokali stało się nieoficjalnymi miejscami spotkań homoseksualistów ("Na Trakcie", ul. Krakowskie Przedmieście; "Antyczna", ul. Nowy Świat; "Alhambra", Al. Jerozolimskie; "Ambasador", Al. Ujazdowskie; "U Hopfera", ul. Nowy Świat).

1985

1985-11

1985-11-15

Dyskryminacja

 

Z polecenia gen. Czesława Kiszczaka, ministra spraw wewnętrznych, MO rozpoczęło akcję przeciw homoseksualistom "Hiacynt". Gromadzenie danych odbywało się w latach 1985, 1986 i 1987. Akcja polegała na: a) aresztowaniu osób podejrzanych o homoseksualizm lub kontakty z tym środowiskiem, b) wypełnieniu szczegółowego formularza o nagłówku "Karta homoseksualisty" (podobnie jak w przypadku wcześniej wspominanych taktyk werbunkowych działo się to w atmosferze zastraszenia przymusowym ujawnieniem orientacji osoby aresztowanej w jej zakładzie pracy, szkole czy przed rodziną), c) niekiedy spisaniu oświadczenia o treści: "Niniejszym oświadczam, że ja (tu imię i nazwisko), jestem homoseksualistą od urodzenia. Miałem w życiu wielu partnerów, wszystkich pełnoletnich. Nie jestem zainteresowany osobami nieletnimi. W "różowej kartotece" zostaje zarejestrowanych ponad 11 000 gejów. Akcja "Hiacynt" dotyczyła tylko mężczyzn.

1985

1985-11

1985-11-23

Publicystyka

 

W "Polityce" ukazał się artykuł Krzysztofa Darskiego (pseudonim)Jesteśmy inni. Było to pierwsze publiczne wystąpienie homoseksualisty w Polsce.

1986

1986-11

1986-11-03

Czasopisma

 

Powstało pismo "Filo Express", odbijane na powielaczu, pierwsze pismo gejowsko-lesbijskie w krajach bloku socjalistycznego. Później zmieniło tytuł na "Facet".

1986

1986-12

1986-12-23

Publicystyka

 

W tygodniku "Na przełaj" ukazał się reportażRozgrzeszanie Ewy Żychlińskiej i Mariusza Szczygła, pierwsza w kraju inicjatywa, która zwróciła powszechną uwagę na problematykę homoseksualizmu.

1987

1987-01

1987-01-24

Akcje

Warszawa

W prywatnym mieszkaniu na Ochocie odbyło się pierwsze duże spotkanie gejów z nieformalnej grupy warszawskiej; obecne były również osoby z innych miast.

1987

1987-03

1987-03-01

Organizacje

Warszawa

Pierwsze spotkanie robocze współpracujących ze sobą grup gejowskich z całego kraju w Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu. Omawiano na nim bieżące sprawy środowiska gejowskiego, problemy prawne z zarejestrowaniem grup oraz programy ich działania. Debatowano również nad rozszerzeniem współpracy z nowymi grupami i sposobami tworzenia kolejnych. Wstępnie opracowano założenia następnego spotkania w szerszym już gronie z liderami nowych grup. 3 marca do grupy warszawskiej przyłączył się gej-pracownik Prokuratury Generalnej, dzięki któremu uzyskano możliwość stałych spotkań w Klubie Młodego Pronowca na Mokotowie. 5 kwietnia nieformalna grupa gejów z Warszawy nawiązała kontakt z prof. Mikołajem Kozakiewiczem, dr Marią Dziedzic z Ministerstwa Zdrowia oraz Markiem Kotańskim z "Monaru". Rozpoczęto pierwsze starania o legalizację zrzeszenia.

1987

1987-06

1987-06-08

Czasopisma

Warszawa

8 czerwca ukazał się pierwszy numer pisma gejowsko-lesbijskiego "Efebos". Niestety istniało ono bardzo krótko.

1987

1987-06

1987-06-20

Organizacje

Warszawa

Drugie spotkanie aktywistów ruchu gejowskiego z całej Polski odbyło się w Klubie Młodego Pronowca na Mokotowie. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciel ILGA (International Lesbian and Gay Association) z Wiednia oraz reprezentanci Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Łodzi, Lublina i Skierniewic. Ogółem w spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób. Właśnie tam nastąpiła fuzja warszawskich grup "Gej" i "Warneńczyk" w grupę "Efebos", w ramach której działała także sekcja lesbijek. Na zebraniu nie wszyscy byli zgodni co do celowości rejestrowania grup. Wynikł również problem przyjmowania nowych członków (musieli to być ludzie, którzy nie ugną się pod naciskiem z zewnątrz). Postanowiono więc tworzyć grupy gejowskie w większych miastach – na początek regionalne, odkładając na później ogólnopolskie zjednoczenie tych grup.

1987

1987-07

1987-07-09

Organizacje

Warszawa

Podczas Światowego Kongresu Esperantystów polscy aktywiści spotkali się z gejami-esperantystami z kilku krajów świata, zrzeszonymi w "Ligo de Samseksamaj Geesperantistoj".

1987

1987-07

1987-07-10

Publicystyka

Warszawa

Przedstawiciel nieformalnej grupy Warszawski Ruch Homoseksualny (WRH) udzielił wywiadu programowi IV Polskiego Radia.

1987

1987-08

1987-08-12

Publicystyka

 

Lider WRH Waldemar Zboralski wystąpił w telewizji, mówiąc o homoseksualizmie w związku z AIDS.

1987

  

Akcje

Mielno

Nieformalny zjazd grupy lesbijek, który był wynikiem zamieszczenia anonsu prasowego w miesięczniku "Relaks" przez jedną z nich.

19987

1987-11

1987-11-24

Organizacje

Warszawa

Prof. Mikołaj Kozakiewicz przyjął oficjalną delegację aktywistów gejowskich, z którymi rozmawiał na temat gnębiących ich problemów i prześladowania gejów przez milicję. Jednocześnie wyraził swoje potępienie dla praktyk milicji i obiecał podjąć odpowiednie kroki u ministra spraw wewnętrznych, przedstawić mu postulaty aktywistów gejowskich oraz zaprotestować przeciw bezprawnym działaniom służb porządkowych.

1987

1987-12

1987-12-15

Imprezy

Warszawa

W klubie osiedlowym na Pradze Południe (na Gocławiu) odbyła się pierwsza publiczna dyskoteka dla gejów i lesbijek; uczestniczyło w niej ponad 80 osób.

1987

 

1987-12-18

Publicystyka

 

Lider WRH Waldemar Zboralski zabrał głos w audycji "Rozmowy intymne".

1998

1998-09

 

Inne

 

Ankieta CBOS dowiodła istnienia znacznej homofobii w polskim społeczenstwie. W badaniach brała udział reprezentatywna próba dorosłej ludności - 1493 osoby. CBOS zadał respondentom 4 zasadnicze pytania: prosił o ocenę homoseksualizmu w Polsce, o określenie swego stosunku do homoseksualistów, o wskazanie polityki, jaką wobec nich winno przyjąć państwo, oraz o wyrażenie opinii w kwestii stowarzyszenia homoseksualistów. Od homoseksualizmu bardziej aprobowane okazały się m. in. prostytucja i zdrada małżeńska.

1998

1988-01

1988-01-08

Prawa

Warszawa

Zgodnie ze swoją obietnicą prof. Mikołaj Kozakiewicz odbył rozmowę z gen. Czesławem Kiszczakiem, ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych, na temat sytuacji gejów i lesbijek w Polsce. Minister przyznał, że milicja posiada tzw. "różową kartotekę", w której znajdują się teczki ok. 11 000 osób, ale, jak zastrzegł, tylko tych, które były wmieszane w sprawy kryminalne lub podejrzane o udział w nich. Gdy prof. Kozakiewicz stwierdził, że ma dowody, iż milicja zbiera informacje nie tylko o gejach zamieszanych w sprawy kryminalne, generał odpowiedział, że w takich wypadkach należy pisać indywidualne odwołania i skargi. Wyjaśnił też, że pobieranie odcisków palców oraz i tworzenie kartoteki są prawdopodobnie nielegalne, ale kartoteka już istnieje. W sprawie rejestracji stowarzyszenia ludzi zorientowanych homoseksualnie gen. Kiszczak zaproponował, że jeśli prof. Kozakiewicz i kilka innych liczących się osób z kręgu kultury i nauki podpiszą list, który zostanie skierowany do niego oraz ministra zdrowia (geje zaliczali się wtedy do grupy ryzyka AIDS), to wniosek zostanie rozpatrzony z całą życzliwością (list taki powstał 5 marca 1988 roku).

1988

1988-03

1988-03-05

Prawa

 

Prof. Mikołaj Kozakiewicz skierował do ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka i ministra zdrowia Zenona Komendera list w sprawie zalegalizowania organizacji gejowskich i potępienia akcji "Hiacynt". Pod listem podpisali się: prof. Tadeusz Kielanowski, Bolesław Popielski, Zbigniew Sternadel, Kazimierz Imieliński, prof. Bogdan Suchodolski, Stanisław Ehrlich, Jan Szczepański, Artur Sandauer, reż. Jerzy Kawalerowicz, art. plastyk Szymon Kobyliński, red. Daniel Passent. Poparcia dla listu odmówili: Aleksander Gieysztor, Andrzej Wajda i Magdalena Sokołowska. Obaj ministrowie nie zareagowali na list.

1988

  

Literatura

 

Ukazała się publikacjaHomoseksualizm autorstwa prof. Krzysztofa Boczkowskiego.

1998

1988-03

1988-03-24

Organizacje

Warszawa

Próba rejestracji Warszawskiego Ruchu Homoseksualnego (WRH). Statut grupy, wnioski i podanie o rejestrację zostały złożone w Wydziale Społeczno-Administracyjnym Urzędu Stołecznego w Warszawie. Zaraz potem przewodniczący WRH Waldemar Zboralski stał się - jak twierdzą niektórzy - obiektem natarczywych działań służb specjalnych MSW. Był kilkakrotnie wzywany na rozmowy, podczas których nakłaniano go do wycofania wniosku o rejestrację grupy.

1998

1988-04

  

Warszawa

W kwietniu zostało zorganizowane spotkanie gejów z kilku krajów europejskich, szczególnie ważna była obecność osób z pozostałych krajów socjalistycznych. Tuż przed spotkaniem ponownie doszło do zatrzymania przewodniczącego WRH przez SB. Zagrożono wtedy, że jeśli WRH nie wycofa wniosku o rejestrację, wszyscy uczestnicy planowanego międzynarodowego spotkania gejów w Warszawie zostaną zatrzymani i aresztowani podczas spotkania. Jednak spotkanie przebiegło w zasadzie bez zakłóceń. Niestety, pomimo poparcia inicjatywy WRH przez m.in. prof. Mikołaja Kozakiewicza, Barbarę Pietkiewicz i Szymona Kobylińskiego, ostatecznie w październiku władze wniosek odrzuciły, motywując, że działalność WRH "naruszałaby zasady moralności publicznej". W nieoficjalnych wypowiedziach odmowę rejestracji uzasadniano obawą przed reakcją Kościoła, zarzucano gejom pozostawanie pod wpływem kół emigracyjnych itp.

1989

1989-04

1989-04-01

Organizacje

Warszawa

III Ogólnopolski Zjazd Homoseksualistów. W zjeździe uczestniczyło około 50-80 osób (w zależności od źródła informacji). W głównej mierze rozmowy dotyczyły kłopotów, z jakimi borykały się grupy ,oraz ponownie pojawił się temat zarejestrowania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek. Na Uniwersytecie Warszawskim zawiązała się studencka grupa "Różowy Trójkąt", która wkrótce przyłączyła się do WRH, wnosząc w wianie upragniony lokal do spotkań (Klub "Sigma").

1989

1989-06

 

Organizacje

Warszawa

Warszawska grupa gejowska opracowuje statut Stowarzyszenia Grup Lambda, mającego swoją działalnością obejmować całą Polskę.

1989

1989-07

 

Filmy

 

Dziennikarki z brytyjskiego Channel 4 nakręciły reportaż o sytuacji gejów i lesbijek w Polsce.

1989

1989-10

1989-10-28

Organizacje

Warszawa

Po konsultacjach nad statutem Stowarzyszenia Grup Lambda w Gdańsku i Wrocławiu aktywiści ponownie spotkali się na zebraniu założycielskim w uniwersyteckim klubie "Sigma".

1990

1990-02

1990-02-23

Organizacje

Warszawa

Zarejestrowano w sądzie Stowarzyszenie Grup Lambda, w którym udział lesbijek wynosił ok. 30%. Początkowo do stowarzyszenia należały 3 grupy: w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu.

1990

1990-03

1990-03-03

Organizacje

Wrocław

W prywatnym domu odbyło się pierwsze walne zebranie Lambdy, na którym wybrano władze stowarzyszenia.

1990

  

Czasopisma

Trójmiasto

Grupa gdańska Stowarzyszenia Grup Lambda zaczęła wydawać miesięcznik "Filo" - pismo Stowarzyszenia Grup Lambda.

1990

1990-06

 

Czasopisma

 

W czerwcu ukazało się "Inaczej" - pierwsze polskie pismo gejowskie dostępne w kioskach "Ruchu".

1990

1990-06

 

Organizacje

Warszawa

W Warszawie powstaje Pink Service - pierwsze w Europie Środkowej i Wschodniej Biuro Obsługi Gejów i Lesbijek (gejowskie biuro poradniczo-informacyjne, zajmujące się także obsługą turystyczną itp. działalnością) kierowane przez Sławomira Starostę.

1990

  

Imprezy

Krosno k/ Olsztyna

Latem 1990 roku odbył się pod Olsztynem zorganizowany przez tamtejszy oddział Stowarzyszenia Grup Lambda - Lambda -Olsztyn pierwszy w Polsce biwak gejowski, który przerodził się później w cykliczną imprezą gejowsko-lesbijską odbywającą się w czerwcu, lipcu oraz czasami we wrześniu. Impreza sprzyja odpoczynkowi od zanieczyszczeń wielkich miast i "cywilizacji", pozwala gejom i lesbijkom dwa razy do roku spotkać się w szerszym gronie oraz nawiązać nowe znajomości. Coroczną atrakcją są wyjazdy gwiazd Drag Queen do sąsiednich miasteczek oraz Olsztyna.

1990

1990-09

1990-09-07

Imprezy

Warszawa

Rozpoczęcie działalności klubu "Cafe Fiolka" na Służewcu - pierwszego oficjalnego klubu gejowskiego w Polsce. Funkcjonował on do 31 stycznia 1992 r. - powodem zamknięcia był konflikt z osiedlową młodzieżą.

1990

1990-09

 

Czasopisma

 

Miesięcznik "Filo" wszedł do normalnej dystrybucji i pojawił się w kioskach "Ruchu".

1990

1990-12

 

Organizacje

Katowice

Lambda Katowice opracowała wstępną wersję ulotki dla gejów o bezpiecznym seksie i zagrożeniu HIV/AIDS.

1990

1990-12

1990-12-01

Organizacje

Warszawa

Lambda Warszawa zorganizowała w KMPiK wystawę z okazji Światowego Dnia AIDS.

1990

  

Organizacje

Kraków

Przy Lambdzie Kraków powstała grupa LL (Lesbian Lambda). Na apel ogłoszony w piśmie "Inaczej" pt. "Czy w Polsce są lesbijki" zaczęły przychodzić listy od dziewczyn i kobiet z całej Polski. Konsekwencją tej korespondencji były zjazdy organizowane w Krakowie, Zakopanym, Warszawie, Bielsku-Białej.

1990

1992

1993

  

Organizacje

Kraków

Przedstawicielki LL (Lesbian Lambda) brały udział w zjazdach organizowanych przez ILGA w Bratysławie i Wiedniu. Na konferencji w Wiedniu został zaprezentowany "komiks" na temat możliwości zarażenia się AIDS przez lesbijki, przygotowany w wersji polskiej i angielskiej przez krakowską grupę LL.

1991

1991-03

1991-03-03

Publicystyka

 

W ramach cyklu "Warto mówić" program TVP2 pokazał wywiad nt. homoseksualizmu ze Sławomirem Starostą.

1991

1991-05

1991-05-07

Dyskryminacja

 

Wiceminister zdrowia Kazimierz Kapera stwierdził w telewizyjnych "Wiadomościach" (TVP1), że "AIDS jest ograniczony przede wszystkim do jednej grupy, (...) która w naszym pojęciu jest zboczona, czyli do kontaktów homoseksualnych". Wypowiedź ta wywołała duże oburzenie i doprowadziła do odwołania trzy dni później wiceministra z zajmowanego stanowiska przez premiera Krzysztofa Bieleckiego. Za byłym ministrem ujął się publicznie kardynał Józef Glemp.

1991

1991-07 1991-08

 

Organizacje

Kraków

Na przełomie lipca i sierpnia Lambda Kraków wydała ulotkę o bezpiecznym seksie i prewencji HIV/AIDS przeznaczoną dla gejów, pt. "Safer Sex".

1991

1991-12

 

Organizacje

Kraków

Odbyły się dwa warsztaty nt. bezpiecznego seksu, organizowane przez Lambdę-Kraków.

1991

1991-12

1991-12-24

Czasopisma

Trójmiasto

Zakończenie współpracy z Lambdą i prywatyzacja miesięcznika "Filo". Od tego dnia magazyn "Filo Gay News" - bo tak brzmiała jego nowa nazwa - nie miał już nic wspólnego z Grupą Lambda Gdańsk i stał się typowo komercyjnym przedsięwzięciem.

1992

 

Organizacje

Visby, Jutlandia

10 członkiń LL (Lesbian Lambda) wzięło udział w obozie dla kobiet z krajów nadbałtyckich w ośrodku Kvindehojskolen (wyższa szkoła kobiet) w Danii, stworzonym przez lesbijki w małej miejscowości Visby w Jutlandii. Na obozie tym wiele zajęć i dyskusji było poświęconych tematom lesbijskim.

1992

  

Organizacje

Warszawa

Powstała Lambda Bilitis, warszawska grupa skupiająca lesbijki. Nie miała swojego lokalu. Spotkania odbywały się w pubach odwiedzanych przez gejów albo w prywatnych mieszkaniach.

1992

1992-05

 

Organizacje

Trójmiasto

Po rozpadzie grupy Lambda-Gdańsk powstała "Inicjatywa Gdańska" - początkowo grupa nieformalna.

1992

1992-07

1992-07-02

Organizacje

Trójmiasto

"Inicjatywa Gdańska" - 2 lipca 1992 roku wstąpiła do Stowarzyszenia Grup Lambda jako Grupa Lambda Gdańsk II - Inicjatywa Gdańska

1992

1992-09

 

Organizacje

Trójmiasto

Powstało zorganizowane przez Inicjatywę Gdańsk pierwsze w Polsce i trzecie w Europie Wschodniej gejowskie Centrum Informacyjno-Konsultacyjne. Było ono wzorowane na podobnych placówkach funkcjonujących w Szwecji, skąd gdańscy aktywiści otrzymali pomoc rzeczową i merytoryczną.

1993 1994

  

Organizacje

Kraków

Grupa LL (Lesbian Lambda) organizowała w lokalu o żartobliwej nazwie "Magiel" cotygodniowe spotkania, na które przyjeżdżało wiele kobiet spoza Krakowa i z zagranicy.

1993

  

Organizacje

Kraków

Marzena z krakowskiej grupy LL (Lesbian Lambda) zorganizowała wspólne wakacje dla lesbijek z Polski i z Niemiec w Szczawnicy.

1993

1993-01

1993-01-23

Organizacje

Warszawa

Lambda Warszawa zorganizowała spotkanie pt. "Odmienność w społeczeństwie polskim oczyma socjologa".

1993

1993-02

1993-02-14

Organizacje

Warszawa

Lambda Warszawa zorganizowała z okazji Walentynek happening na Placu Zamkowym pod Kolumną Zygmunta, rozwieszając na niej transparenty i domagając się prawa do miłości.

1993

1993-03

1993-03-02

Organizacje

Kraków

Na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył się przygotowany przez grupę Lambda Kraków wykład pt. "Uczeń zorientowany homoseksualnie w szkole".

1993

1993-06

 

Organizacje

Trójmiasto

Przy Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym Inicjatywy Gdańsk powstało gejowskie archiwum prasowe. Latem 1993 roku wydało ono serię siedmiu ulotek dotyczących profilaktyki HIV/AIDS.

1993

1993-06

 

Organizacje

Kraków

Grupa Lambda Kraków opracowała i wydała dwie ulotki nt. bezpiecznego seksu.

1993

1993-12

1993-12-01

Organizacje

Warszawa

II Krajowa Konferencja z Okazji Światowego Dnia AIDS organizowana przez Lambdę Warszawa..

1993

  

Organizacje

Polska

Ukazuje się ulotka Stowarzyszenia Grup Lambda "Geje i Lesbijki wychodzą z ukrycia".

1994

  

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

Konferencja "Homoseksualizm a HIV" organizowana przez Lambdę przy finansowym wsparciu RFSL. W konferencji uczestniczyło ok. 50 osób z Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Poznania, Torunia, Warszawy i Wrocławia oraz wielu ważnych gości - m.in. doradca ministra zdrowia ds. AIDS dr Krzysztof Dziubiński i dyrektor Krajowego Biura Koordynacyjnego ds. AIDS Maciej Lichoński oraz specjalnie z tej okazji przybyli ze Szwecji przedstawiciele RFSL.

1994

1994-02

1994-02-14

Prawa

Polska

Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Grup Lambda przesłał Marszałkom Sejmu i Senatu oraz Przewodniczącemu Komisji Konstytucyjnej (A. Kwaśniewskiemu) list z postulatem zawarcia w nowej konstytucji zapisu zabraniającego dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Do listu zostały dołączone ulotki "Geje i lesbijki wychodzą z ukrycia". Kopie listu i ulotki przesłano również do 200 gazet.

1994

1994-03

1994-03-12

Organizacje

Poznań

Powstało Centrum Informacji Gej-Les.

1994

1994-04

1994-04-27

Organizacje

Warszawa

Zarejestrowany został Ruch Lesbijek i Gejów z siedzibą w Warszawie. Do organizacji tej należała część członków Grupy Lambda Warszawa.

1994

1994-05

1994-05-13

Dyskryminacja

Trójmiasto

W gdańskim Teatrze Wybrzeże odbyło się I Regionalne Forum Inicjatyw Pozarządowych (tzw. FIP), w którym brała udział Inicjatywa Gdańska. Forum to miało być okazją do stworzenia wspólnej płaszczyzny działania dla fundacji i stowarzyszeń z siedmiu województw pasa północnego (nadmorskiego). Obecny na Forum dyrektor gdańskiego "Caritasu" wraz z przedstawicielami innych prokatolickich organizacji podjął próbę usunięcia z FIP-u stoiska ekspozycyjnego oraz samych przedstawicieli gdańskiej organizacji gejów i lesbijek. Sprzeciwił się temu stanowczo patron honorowy tej imprezy - Jacek Kuroń, który w przypadku usunięcia "Inicjatywy Gdańskiej" z Forum zagroził natychmiastową rezygnacją z honorowego patronatu. Zaprotestowali także sponsorzy Forum Inicjatyw Pozarządowych - francuskie organizacje pozarządowe (w tym katolickie), które stwierdziły, że Forum ma służyć wszystkim organizacjom pozarządowym, a przejawy dyskryminacji uznały za niedopuszczalne i zagroziły wycofaniem swojego wsparcia finansowego. W czasie Forum Inicjatyw Pozarządowych większość obecnych tam dziennikarzy, prawdopodobnie po raz pierwszy w naszym kraju, stanęła tak zwarcie po stronie osób zorientowanych homoseksualnie, oskarżając na łamach gazet oraz ekranach telewizyjnych organizacje prokatolickie o dyskryminację, brak tolerancji i obłudę. Stoisko Inicjatywy Gdańskiej pozostało na miejscu do końca imprezy i - dzięki całemu zamieszaniu - cieszyło się największym zainteresowaniem.

1994

1994-08

 

Szkolenia/Warsztaty

Gdańsk

Poznań Warszawa

W ramach projektu Polish Dutch Media Exchange for Gay and Lesbian Youth Polskę odwiedziła grupa holenderskich działaczy gejowskich z Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Gejów i Lesbijek (IGLYO - International Gay and Lesbian Youth Organization). Odwiedzili oni Gdańsk, Poznań i Warszawę, spotykając się z miejscowymi aktywistami gejowskimi w celu wymiany doświadczeń i informacji.

1994

  

Organizacje

Kraków

Marzena z krakowskiej grupy LL (Lesbian Lambda) zorganizowała wspólne wakacje dla lesbijek z Polski i z Niemiec w Szczawnicy.

1994

1994-09

1994-09-09

Prawa

 

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Grup Lambda wystosował list otwarty do prezydenta Lecha Wałęsy, zawierający protest przeciwko brakowi zapisu o zakazie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w złożonych projektach nowej konstytucji.

1994

  

Czasopisma

Kraków

Pierwsze teksty o lesbijkach pojawiły się w periodyku feministycznym "Pełnym głosem", wydawanym przez Fundację eFKa z Krakowa (nr 2/jesień 1994, w dziale "Lesbijki a Kościół" tekst Marzeny Stany "Lesbijki w Polsce. Problemy z Kościołem").

1994

1994-10

1994-10-04

Prawa

Warszawa

W kinie "Tęcza" odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Grup Lambda konferencja prasowa, dotycząca opracowanego przez tę organizację "Raportu o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce", w którym po raz pierwszy w Polsce przedstawiono przypadki łamania prawa wobec gejów i lesbijek.

1994

1994-11

 

Prawa

 

Zarząd Stowarzyszenia Grup Lambda otrzymał od Przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego odpowiedź na swoje wcześniejsze pismo skierowane na jego ręce. W odpowiedzi poseł Aleksander Kwaśniewski potwierdził wpłynięcie skierowanych do niego pism i obiecał bezwzględne rozpatrzenie zgłoszonego wniosku w odpowiednim czasie.

1994

1994-11

 

Akcje

 

Lambda rozpoczęła akcję zbierania podpisów pod petycją do sejmu w sprawie umieszczenia w konstytucji zapisu o zakazie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Podpisało ją 700 osób. Wiele gejów i lesbijek zrezygnowało z podpisania petycji ze względu na konieczność podania pełnych danych personalnych.

1994

1994-11

 

Organizacje

Kalisz

Powstało Towarzystwo Młodych i Wolnych Tolersex, które jako główny cel stawiało sobie pomoc młodym ludziom w dookreśleniu swojej orientacji psychoseksualnej oraz zaakceptowaniu orientacji homoseksualnej, a także zajmowało się zapobieganiem HIV/AIDS.

1994

1994-12

 

Organizacje

Polska

Przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Grup Lambda podjął decyzję o zawieszeniu działalności kilku grup należących do tej organizacji. Część z nich wykorzystała tem krok jako pretekst do usamodzielnienia i oddzielenia od Lambdy i założyła własne organizacje lub przekształciła się w grupy nieformalne, a inne zniknęły z mapy Polski.

1995

1995-01

1995-01-20

Prawa

Toronto/Kanada

Grupa Polskich Gejów i Lesbijek (Polish Gay and Lesbian Group) z Toronto w Kanadzie wystosowała do Prezydenta Lecha Wałęsy list z apelem o umieszczenie w nowej Konstytucji zapisu zabraniającego dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej.

1995

1995-02

 

Szkolenia/Warsztaty

Amsterdam/Holandia

Grupa młodych polskich gejów i lesbijek z Gdańska, Poznania i Warszawy wyjechała w ramach rewizyty na tygodniowy pobyt do Amsterdamu w Holandii, gdzie zapoznawała się ze sposobem pracy tamtejszych organizacji gejowskich, uczestniczyła w warsztatach radiowych, odwiedzała redakcje czasopism oraz spotykała się z holenderskimi działaczami ruchu gejowskiego, poznając jednocześnie zasady finansowania różnych elementów infrastruktury gejowskiej, jak i ogólne nastawienie społeczeństwa do gejów i lesbijek.

1995

1995-02

1995-02-14

Organizacje

Trójmiasto Olsztyn

Zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Inicjatywa Gdańska, powstałe z dotychczasowego oddziału terenowego Lambdy (przekształconego później w niezależną grupę nieformalną), który postanowił się usamodzielnić. Niedługo potem][ również Grupa Lambda Olsztyn przestaje być elementem składowym ogólnopolskiego stowarzyszenia i przemianowuje się na Nieformalną Grupę Lambola.

1995

1995-03

1995-03-18

Prawa

Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Inicjatywa Gdańska wystąpili w materiale realizowanym dla telewizyjnych "Wiadomości" na temat umieszczenia w projekcie Konstytucji zapisu o zakazie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Materiał ten został wyemitowany 18 marca oraz był później traktowany jako głos społeczności gejowskiej w czasie obrad Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, która zwróciła się do Telewizyjnej Agencji Informacyjnej o wypożyczenie tego materiału na czas obrad. Został on także zakupiony i wyemitowany w pełnej wersji przez CNN i West Deutsche Rundfunk.

1995

  

Prawa

 

Komisja Konstytucyjna wprowadziła do projektu Konstytucji zakaz dyskryminacji. Ostateczna formuła brzmiała: "Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny", a więc w Konstytucji brak zapisu o zakazie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

1995

  

Organizacje

Kraków

Violetta Cywicka z Grupy LL (Lesbian Lambda) z Krakowa opracowała rozdział poświęcony lesbijkom do raportu o sytuacji kobiet w Polsce, przygotowanego na konferencję ONZ w Pekinie.

1995

1995-06

1995-06-17

Akcje

Warszawa

Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego obchodzony był po raz pierwszy w Polsce Dzień Dumy Gejowskiej, zorganizowany przez Lambdę i Pink Press, w ramach którego odbył się koncert Balkan Electrique. Organizatorzy nie uzyskali zezwolenia na manifestację.

1995

  

Organizacje

Kraków

Marzena z krakowskiej grupy LL (Lesbian Lambda) zorganizowała wspólne wakacje dla lesbijek z Polski i z Niemiec w Lądku Zdroju.

1995

  

Czasopisma

Kraków

W nr 3/lato 1995 "Pełnym Głosem" w dziale "Macierzyństwo" opublikowany został tekst Marzeny Stany "Lesbijka z dzieckiem".

1995

1995-09

1995-09-04

Organizacje

Pekin

Przedstawicielki grupy Lesbian Lambda (LL) z Krakowa wzięły udział w konferencji kobiecych organizacji pozarządowych podczas IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w Pekinie.

1995

1995-10

 

Organizacje

Warszawa

W prasie gejowskiej pojawiła się informacja o działalności Towarzystwa Pomocy Młodzieży, stowarzyszenia, którego głównym celem było niesienie pomocy młodzieży w wieku od 15 do 25 lat. Organizacja ta zawiadamiała o tworzeniu grupy wsparcia dla osób zorientowanych homoseksualnie.

1995

1995-10

 

Organizacje

Warszawa

Lambda Warszawa w ramach realizacji projektu finansowanego z funduszy PHARE wydała dwie publikacje -Poradnik prawny dla gejów i lesbijek orazHomoseksualizm w europejskim systemie prawnym.

1995

1995-10

1995-10-14

Organizacje

Warszawa

Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Lambdy, na którym zamierzano dokonać zmiany obecnego Zarządu. Niestety ze względu na małą frekwencję zmiana ta nie była możliwa. W związku z tym ze strony sekretarza zarządu padła propozycja rozwiązania stowarzyszenia, która jednak została natychmiast skrytykowana przez pozostałych członków zarządu i uczestników zebrania.

1995

1992-12

 

Organizacje

Kraków

Grupa LL (Lesbian Lambda) z Krakowa przestała działać z powodu ostrego konfliktu z eFKą. Swoją działalność wznowiła jako grupa Safo w ramach Krakowskiego Komitetu na Rzecz Praw Człowieka i Obywatela.

1996

1996-04

1996-04-12

Szkolenia/Warsztaty

Podkowa Leśna

Ruch Lesbijek i Gejów zorganizował szkolenie dotyczące praw człowieka, finansowane przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w Warszawie w ramach programu edukacyjnego sponsorowanego przez Open Society Institute - Budapest.

1996

1996-05

1996-05-20

Dyskryminacja

Warszawa

Grupa Lesbijek i Gejów Chrześcijan w Warszawie skierowała do abpa Józefa Michalika i bpa Tadeusza Pieronka list w sprawie duszpasterstwa osób o orientacji homoseksualnej, na który nie otrzymała odpowiedzi.

1996

1996-07

 

Organizacje

Polska

Środowisko gejowsko-lesbijskie obiegła informacja o podjęciu przez Walne Zgromadzenie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia Grup Lambda. Z czasem okazało się, iż możliwość taka była jedynie dyskutowana na tym zebraniu i na skutek rozbieżności zdań nie została wprowadzona w życie. Jednak działalność Stowarzyszenia Grup Lambda od tego momentu praktycznie zupełnie ustała.

1996

  

Organizacje

Warszawa

Powstała nieformalna grupa OLA-Archiwum (Ogólnopolskie Feministyczne Archiwum Lesbijskie), zarejestrowana w 1998 r. Początkowo spotkania odbywały się w siedzibie La Strady, potem OLA-Archiwum zdobyło swoją siedzibę. Główny zakres jego działalności to wydawanie "Furii Pierwszej - literackiego feministycznego czasopisma lesbijskiego" oraz prowadzenie biblioteki z materiałami dotyczącymi tematyki lesbijskiej. Ponadto OLA-Archiwum organizowało projekcje filmów wideo i zajmowało się gromadzeniem książek, czasopism, plakatów, wycinków prasowych, materiałów dokumentujących ruch lesbijski i feministyczny w Polsce i za granicą. Dzięki jego inicjatywie odbyły się spotkanie z Ewą Schilling, autorką pierwszego zbioru opowiadań o tematyce lesbijskiej, oraz recital Anny Laszuk w Staromiejskim Domu Kultury. Koncert odbył się w ramach Dni Równości, które wtedy organizował Pink Press.

   

Portale/strony www

 

Powstała pierwsza strona internetowa środowiska gejowsko-lesbijskiego - www.innastrona.pl.

1996

  

Portale/strony www

 

Powstała pierwsza strona internetowa polskich lesbijek - Polish Lesbians Site stworzona przez Alicję Kowalską i Joey. Znajdowały się na nich informacje o OLA-Archiwum, lokalach gejowskich, cytaty z prasy, ogłoszenia towarzyskie.

1996

  

Publicystyka

 

Kinga Dunin opublikowała książkęTao gospodyni domowej, której cały rozdział poświęcony jest analizie programu "Na każdy temat" z udziałem lesbijek.

1996

1996-07

 

Prawa

Warszawa

Grupa Lesbijek i Gejów Chrześcijan w Warszawie zorganizowała konferencję z udziałem Roberta Nugenta, zajmującego się duszpasterstwem osób homoseksualnych w Waszyngtonie.

1996

   

Kraków

W nr 4/jesień 1996 "Pełnym Głosem", w dziale "Recenzje", opublikowana została recenzja Renaty LisPierwsza powieść lesbijska (w Polsce) - wokół Nicole Mueller (nt. książki Nicole MuellerBo to jest w miłości najstraszniejsze).

1997

1997-02

 

Organizacje

Polska

W związku z pogłoskami o podjęciu przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Grup Lambda decyzji o rozwiązaniu w lutowym numerze "Inaczej" pojawiła się oficjalna informacja, według której podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Grup Lambda jednogłośnie postanowiono rozwiązać Stowarzyszenie. Powodem tej decyzji miała być mała liczba chętnych do współpracy oraz wysokie koszty działalności, które członkowie musieli niejednokrotnie pokrywać z własnych funduszy. Postanowiono także, że w miejsce dawnych grup Lambda powstaną stowarzyszenia terenowe i grupy nieformalne. Zaistniała sytuacja doprowadziła więc do rozbicia ruchu gejowskiego na niewielkie i funkcjonujące oddzielnie organizacje.

1997

  

Organizacje

Kraków

Grupa Safo - wcześniej Lesbian Lambda (LL) - zorganizowała wystawę pt. "Wizerunek kobiety w pocztówce". Wystawa powstała ze zbiorów pocztówek z całego świata, nadesłanych w odpowiedzi na apel przekazywany e-mailem do środowisk kobiecych (były to początki komunikacji elektronicznej środowiska lesbijskiego w Polsce). Część wystawy dotyczyła wizerunku kobiet-lesbijek. Wystawa była eksponowana w kawiarni przy ul. Grodzkiej, po czym została przekazana Centrum Praw Kobiet w Warszawie. Relacje z tej wystawy publikowane były w gazetach codziennych ("Dziennik Polski", "Gazeta Wyborcza") oraz w "Przekroju".

1997

1997-04

 

Prawa

 

Lambda Kraków wystosowała list do prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, dotyczący zapisów w projekcie Konstytucji, w którym stwierdzała, że z ubolewaniem przyjmuje do wiadomości fakt, iż zapis o zakazie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną nie został wyraźnie sformułowany. Jednocześnie w liście tym wskazywała na treść art. 13, który zakazuje działalności partiom politycznym i organizacjom propagującym w swoich programach nienawiść z powodu rasy i narodowości, nie wspominając o zakazie działalności partii propagujących nienawiść z powodu religii czy orientacji seksualnej.

1997

1997-05

 

Organizacje

Warszawa

Grupa Lesbijek i Gejów Chrześcijan w Warszawie przeniosła swoje spotkania do jednej z parafii protestanckich.

1997

1997-08

 

Dyskryminacja

Warszawa

Akademicka Grupa Gejów i Lesbijek działająca przy Stowarzyszeniu Lambda Warszawa wystosowała list protestacyjny przeciwko sposobowi prezentacji i interpretacjom przedstawionym w filmie pt. "Fronda. Nowofalowa subkultura męska", który został wyemitowany przez TVP1 dnia 21 sierpnia i był poświęcony problematyce homoseksualizmu.

1997

1997-09

 

Organizacje

Kraków

Od września 1997 r. do kwietnia 1999 r. co sobotę w kamienicy przy ulicy Szerokiej odbywały się spotkania grupy Safo. Przez ten okres działał telefon zaufania, którego numer był ogłaszany w dwóch gazetach lokalnych ("Dziennik Polski", "Gazeta Wyborcza"), oraz skrzynka mailowa, służąca do nawiązywania kontaktów w Polsce i zagranicą. Grupa Safo zorganizowała także kilkudniowe wyjazdy: w lecie do Lubnia, a w zimie dwa sylwestry w Małym Cichym (koło Zakopanego).

1997

1997-10

 

Czasopisma

Warszawa

Ukazał się nr 1 "Furii Pierwszej - literackiego feministycznego czasopisma lesbijskiego", wydawanego przez OLA-Archiwum. Znalazły się w nim artykuły: Olgi StefaniukKolory i gesty w opowiadaniach Leves Amores K. Mansfield i Krok w stronę Gomory I. Bachmann, Somy WadhwyInne skłonności. Lesbijki w Indiach oraz Joanny MizielińskiejLesbianizm w Polsce - pomiędzy świadomością a jej brakiem, a także informacje dotyczące działalności OLA-Archiwum.

1997

1997-12

 

Organizacje

Poznań

Powstała feministyczna grupa nieformalna Konsola.

1997

  

Czasopisma

Kraków

W nr 5/zima 1997 "Pełnym Głosem" pojawił się nowy dział "Inaczej", a w nim m.in. tekstZwiązki feminizmu z lesbianizmem w teorii i praktyce Joanny Mizielińskiej.

1998

  

Akcje

Goerlitz/Zgorzelec

W ramach Akcji Przeciwgranicznych Dni Kobiet i Lesbijek (FrauenLesben Aktionstage) odbył się polsko-niemiecki obóz antygraniczny. Obóz był organizowany głównie przez dziewczyny działające w ruchu lesbijskim i wolnościowym z Niemiec. Zorganizowano akcje przeciwko polityce migracyjnej Unii Europejskiej, spotkania nt. handlu kobietami, sytuacji kobiet i lesbijek w Polsce.

1998

  

Książki

 

W krakowskim wydawnictwie Infopress ukazał się debiut literacki Ewy Schilling - wybór opowiadańLustro, pierwsza polska książka, której bohaterkami były lesbijki. Wcześniej artykuły i - przede wszystkim - opowiadania tej autorki można było znaleźć w "Filo" i "Inaczej" (publikowane także pod pseudonimem Ewa Kronhaus). O autorce: Ewa Schilling (ur. 1971) - magister inżynier ochrony środowiska. Debiutowała zbiorem opowiadańLustro (1999), wydała także powieściAkacja (2000) iGłupiec (2005). Pochodzi z Olsztyna, mieszka w Bielsku-Białej.

1998

  

Organizacje

Warszawa

Oficjalnie zarejestrowano Stowarzyszenie OLA-Archiwum, Ogólnopolskie Feministyczne Archiwum Lesbijskie, działające wcześniej - od 1996 r. - w Warszawie jako grupa nieformalna. Inicjatorką i przewodniczącą była Olga Stefaniuk. Misją Stowarzyszenia było: 1. Stworzenie bezpiecznego miejsca wyrażania i odnajdywania lesbijskiej tożsamości w zakresie społeczno-kulturalnym; 2. Popieranie działań na rzecz praw człowieka, równouprawnienia kobiet; 3. Działanie na rzecz przeciwstawiania się dyskryminacji, lesbofobii, homofobii; 4. Popieranie i promocja inicjatyw kobiecych w zakresie społecznym, kulturalnym, politycznym. Do działań zaliczały się 1. Udostępnianie zbiorów Archiwum i Biblioteki o tematyce lesbijskiej; 2. Prowadzenie badań społeczno-kulturalnych w obszarze problematyki lesbianizmu; 3. Program wydawniczy - wydawanie czasopisma literackiego "Furia Pierwsza"; 4.Lesbian Studies - program edukacyjny dla studentek - analiza obecności problematyki lesbianizmu w głównym nurcie społeczno-kulturowym.

1998

1998

1998-02

Publicystyka

 

Izabela Filipiak - pisarka i krytyczka literacka, autorka m.in. powieściAbsolutna amnezja i zbiorów opowiadańŚmierć i spirala,Niebieska menażeria oraz książkiTwórcze pisanie dla młodych panien, udzieliła w lutym 1998 r. wywiadu dla pisma "Cosmopolitan", w którym dokonała - jako pierwsza w Polsce lesbijka - publicznegocoming outu i oświadczyła: "Związek z kobietą bardziej mnie wzbogaca duchowo i emocjonalnie. Nie wydaje mi się, abym mogła to kiedykolwiek zmienić i żeby chęć takiej zmiany miała sens".

1998

1998-03

 

Czasopisma

Warszawa

Ukazał się nr 2 "Furii Pierwszej - literackiego feministycznego czasopisma lesbijskiego", wydawanego przez Ola-Archiwum, w którym zamieszczono artykuły: Brigit ScheuchButch/Femme?, Olgi StefaniukW dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin Simone de Beauvoir we współczesnych tekstach feministycznych, Moniki DormanSzkic o pedagogii homoseksualnej, Marlis KleinSafia Story oraz zaprezentowano sylwetkę Claude Cahun i pozdrowienie Billa Clintona dla uczestników Parady Lesbijek i Gejów w 1997 r. w USA. Zamieszczono także informacje o bibliotekach i czytelniach feministycznych w Polsce oraz informacje dotyczące działalności OLA-Archiwum.

1998

1998-03

1998-03-04

Publicystyka

 

Telewizja TVN wyemitowała program Małgorzaty Domagalik "Tabu" z udziałem Izabeli Filipiak, który koncentrował się wokół tematu jej homoseksualizmu.

1998

1998-04

 

Portale/strony www

 

Powstała pierwsza w Polsce lesbijska mailingowa lista dyskusyjna Polles, stworzona przez Joey. Tradycję nazwy Polles i grup dyskusyjnych kontynuował potem portal www.kobiety-kobietom.com.

1998

1998-07

1998-07-09

Organizacje

Warszawa

Stowarzyszenie Lambda Warszawa przeniosło się do nowej siedziby na ul. Czerniakowskiej. Powołany został tam do życia ośrodek gejowski "Rainbow", który z czasem zaczął służyć jako miejsce spotkań wielu gejowskich grup zainteresowań oraz stał się jednym z najsprawniejszych w kraju punktów pomocowo-informacyjnych. Ośrodek ten jako pierwszy w Polsce powstał w głównej mierze dzięki wsparciu prywatnych sponsorów. "Rainbow" prowadzi telefon zaufania dla gejów i lesbijek oraz organizuje profesjonalne grupy wsparcia, grupę terapeutyczną, prowadzoną przez psychologa, grupy spotkaniowe (o charakterze towarzyskim), grupę chrześcijańską, zajmującą się problematyką homoseksualizmu w aspekcie wiary (grupa ta organizuje m.in. własne rekolekcje z udziałem zaprzyjaźnionych księży). W Ośrodku funkcjonuje również biblioteka gejowska i archiwum prasowe.

1998

1998-12

 

Czasopismo

Warszawa

W grudniu 1998 ukazał się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego Lambdy Warszawa "Tęczątko"

1998

  

Akcje

Warszawa

Po raz pierwszy wręczone zostały "Tęczowe Laury", nagrody środowiska lesbijsko-gejowskiego, przyznawane osobom i instytucjom zasłużonym dla tego środowiska.

1999

  

Książki

 

Ukazała się książka Sławomiry WalczewskiejDamy, rycerze i feministki - poświęcona historii myśli i ruchu polskich feministek. Autorka przytacza różne głosy, które pojawiały się w dyskusjach nad rolą kobiet w życiu publicznym od czasów Klementy z Tańskich Hoffmanowej po lata "Solidarności" i ostatnią dekadę. Jeden z rozdziałów " Przyjaźnie kobiece, Zwiazki lesbijskie" poświęciła lesbianizmowi i zakłamywanym, przemilczanym związkom Marii Konopnickiej, Marii Rodziewiczówny , Narcyzy Żmichowskiej, Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit Józefy Bojanowskiej i innych.

1999

1999-01

 

Czasopisma

Warszawa

Ukazał się nr 3 "Furii Pierwszej - literackiego feministycznego czasopisma lesbijskiego", wydawanego przez Ola-Archiwum, w którym zamieszczono - z okazji 50. rocznicy uchwalenia Deklaracji Praw Człowieka - artykuły dotyczące praw lesbijek i gejów:Cywilne prawo małżeńskie dla gejów i lesbijek, Prawa lesbijek są prawami człowieka Shelly Anderson,Dziesięć pytań na temat lesbijek w opracowaniu ILIS (International Lesbian Information Service) oraz opowiadanie Gertrudy SteinPanna Furr i Panna Skeene i artykułyZasłony słówGertrudy Stein i Alicji B. Toklas Olgi Stefaniuk, Kiedy miłość odeszła - relacje miedzy miłością lesbijską a pisarstwem w Bo to jest w miłości najstraszniejszeNicole Mueller Joanny Mizielińskiej. Zamieszczono także informacje o interdyscyplinarnych studiach podyplomowych Gender Studies na UW oraz o wydarzeniach z 1998 r. - Igrzyskach Olimpijskich Gejów i Lesbijek i Światowej Konferencji Informacyjnej Kobiet w Amsterdamie.

1999

1999-10

 

Organizacje

Kraków

Swoja działalność zakończyła działająca od 1990 r. - początkowo jako LL (Lesbian Lambda), a od 1997 r. jako Safo – grupa lesbijska w Krakowie, prowadzona przez Violę i Romę.

1999

1999-10

1999-10-11

Organizacje

Poznań

Zarejestrowano Stowarzyszenie Kobiet Konsola, które działało nieformalnie od 1997 r.

1999

1999-11

1999-11-03

Portale/strony www

 

Powstała polska strona dla lesbijek www.inny-krakow.koti.com.pl (1999-2001), rok później przemianowana na www.les.queer.pl (2001-2002), a od 2002 r. działająca pod nazwą www.lesbijka.org. Strona najpierw była wyłącznie witryną literacko-kulturalną, z czasem rozwinęła się w kierunku wortalu, oferującego również usługi typucommunity.

1999

  

Organizacje

Kraków

Powstało Stowarzyszenie Labrys - organizacja lesbijska, której spotkania odbywały się w lokalu Centrum Praw Kobiet przy ul. Krakowskiej 19. Jej działalność obejmowała pomoc psychologiczną (również dla rodziców), prowadzenie biblioteki, archiwum prasowego, grupy teatralnej, pokazy filmowe.

2000

2000-03

2000-03-08

Akcje

Warszawa

Pod hasłem "Demokracja bez kobiet to pół demokracji" odbyła się I Manifa, zorganizowana przez nieformalną grupę Porozumienie Kobiet 8 Marca, która była częścią Światowego Marszu Kobiet - działań podjętych na całym świecie przez kobiece organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Warszawska Manifa miała na celu zwrócenie uwagi na nasilające się wtedy w Polsce tendencje dyskryminowania kobiet, niejednokrotnie w majestacie prawa, czego objawem była tzw. polityka prorodzinna ówczesnego rządu AWS.

2000

2000-04

 

Czasopisma

Warszawa

Ukazał się podwójny nr 4 i 5 "Furii Pierwszej - literackiego feministycznego czasopisma lesbijskiego", wydawanego przez Ola-Archiwum, w którym zamieszczono (w dziale "Recenzje"): artykuły Bożeny UmińskiejRonsom, który nie spada (Bostończycy), Joanny MizielińskiejBryk czy wybryk? Kilka słów o Feminizmie Kazimierza Ślączki, Pauliny Plich Inne spojrzenie - znaczenie filmu Karolu Makka z perspektywy feministycznej, (w dziale "Lesbian Studies"): rozdział książkiTao gospodyni domowej Kingi Dunin zatytułowany "Oczywiście, lesbijki!", (w dziale "Zapomniana powieść") fragmentŹródła samotności Radclyffe Hall zPrzedmową (z 1933 r.) Ireny Krzywickiej, (w dziale "Nasza tradycja"): artykuły Ginny Z. BersonFurie i Charlotte BunchLesbians in revolt z 1972 r., manifest RadicalesbiansKobieta identyfikująca się z kobietami z 1970 r. orazPrzymusowa heteroseksualność a egzystencja lesbijska Adrianne Rich. W numerze znalazł się ponadto wybórSonetów do Tani Elizabeth Barrett Browning w przekładzie Zofii Witkowskiej.

2000

2000-07

2000-07-09-12

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

Odbyła się III Światowa Konferencja Kulturalna Gejów i Lesbijek. W programie m.in. koncert "Teraz Tolerancja" w klubie Paradise, w czasie którego wystąpili Kasia Nosowska, Anja Orthodox i Balkan Electrique, seminaria nt. "Sytuacja gejów i lesbijek w krajach Europy Wschodniej oraz "Kultura gejowska - prawa człowieka a homofobia", występ Aids Positive Underground Theatre z Amsterdamu i Teatrum Pantomimy Komicznej, "Prześladowania osób zorientowanych homoseksualnie", spotkanie wyjazdowe w Auschwitz, wykład "Modele prewencji HIV/AIDS w Polsce i na świecie" przygotowany przez Stowarzyszenie Polskich Gejów i Lesbijek w Toronto. W dniu poświeconym lesbijkom (12 lipca) w Paradise wystąpiły m.in. Katarina Berglind i szwedzki duet Venuspassagn oraz odbył się pokaz filmów lesbijskich, a wieczorem zorganizowano dyskotekęwomen only - Les T-Dance..

2000

2000-10

 

Organizacje

Warszawa

Przy Stowarzyszeniu Lambda Warszawa powstała grupa otwarta Gennema, której celem było "tworzenie środowiska kobiecego poprzez wzajemne poznanie się, współpracę i wspólne działania artystyczne". W realizacjach nawiązuje ona do "tradycji warsztatów teatralnych, czyli wzajemnej współpracy nad każdymi pojawiającymi się pomysłami oraz próbami interpretacji. Każdy pomysł uczestniczki jest dobry, może podlegać dyskusji i wykonaniu w całościowym projekcie".

2000

2000-10

 

Prawa

Warszawa

Ukazał sięPoradnik prawny dla lesbijek i gejów (stan na r. 2000), przygotowany przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa, przedstawiający praktyczne strony działania prawa w życiu obywatelskim z uwzględnieniem potrzeb osób homoseksualnych.

2000

2000-11

 

Czasopisma

Warszawa

Ukazał się nr 6 "Furii Pierwszej - literackiego feministycznego czasopisma lesbijskiego", wydawanego przez Ola-Archiwum, w którym zamieszczono (w dziale "Lesbian Studies"): fragment książki Simone de BeauvoirDruga płeć (rozdział "Lesbijki"), artykuły Monique WittigNikt nie rodzi się kobietą i Olgi StefaniukNoce i dnie kobiet w Dziennikach Marii Dąbrowskiej, (w dziale "Poezja") wybór wierszy Adrienne Rich w tłumaczeniu Joanny Mizielińskiej, (w dziale "Opowiadanie")Biała noc Colette, (w dziale "Recenzje") recenzję Wandy Melcer z książki Radclyffe HallŹródło samotności (1933 r.). W numerze znalazły się także przedstawienie archiwów lesbijskich na świecie oraz ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego nt. "Relacje między kobietami: co nas łączy, co nas dzieli".

2000

  

Czasopisma

Warszawa

Ukazał się siódmy numer "Furii Pierwszej - literackiego feministycznego czasopisma lesbijskiego", wydawanego przez Ola-Archiwum, w którym zamieszczono artykuły: Joanny MizielińskiejPoza kategoriami... Kilka uwag na temat teorii i praktyki queer, Darka K. Balejko Queer, czyli na przekór, Tomasza Basiuka Queerowanie po polsku, Judith ButlerKrytycznie queer, Diane ArbusMłody mężczyzna, Diane FussWewnątrz/na zewnątrz oraz informacje o Gunduli Krause i Barbarze Herrenkind.

2000

2000-12

 

Czasopisma

Warszawa

Ukazał się nr 8 "Furii Pierwszej - literackiego feministycznego czasopisma lesbijskiego", wydawanego przez Ola-Archiwum, w którym zamieszczono (w dziale "Lesbian Studies): artykuły Lesbianizm w Polsce - media i stereotypy Olgi Stefaniuk i Odwaga Józefy Hennelowej Renaty Lis, (w dziale "Powieść"): fragmenty powieści Trishy Todd Podróż oraz W ramach prawa Erzebt Galgóczi, na podstawie której powstał film Inne spojrzenie, (w dziale "Poezja"): wiersz Kto się boi Wirginii Woolf? Nie ja. Marzeny Lizurej i Albo Joanny Pałach. W numerze znalazły się także obszerne fragmenty zapisu programu telewizyjnego Małgorzaty Domagalik "Tabu" (spotkania z Izabelą Filipiak wyemitowanego przez TVN 4 marca 1998 r.).

2000

  

Książki

 

Ukazała się powieśćAkacja Ewy Schilling.

2000

  

Czasopisma

 

W nr 3/2000 czasopisma "Zadra" - feministycznego kwartalnika z Krakowa - Renata Lis w artykule Ostatnie tabu nt. francuskiego Cywilnego Paktu Solidarności (PACS) błyskotliwie odpowiadała na wątpliwości wszystkich, którzy w tej kwestii nie byli jeszcze przekonani.

2001

  

Organizacje

Wrocław

Powstała nieformalna feministyczno-lesbijsko-queerowa grupa Sistertosister, która prowadzi bibliotekę i taśmotekę oraz dystrybucję, promującą kulturę lesbijską i feministyczną. Grupa wydaje fanzin pt. "Łechtaczka", w którym zajmują się teksty nt. radykalnego feminizmu, lesbianizmu, kultury queer i hardcore/punka. W ramach swojej działalności grupa dwa razy współorganizowała wrocławski festiwal "Lesbijki, geje i przyjaciele" (w 2004 i 2005 r.).

2001

2001-02

 

Organizacje

Wrocław

Powstało Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo na UWr. Głównym celem koła jest prowadzenie i upowszechnianie w Polsce badań z zakresugender studies,gay and lesbian studies orazqueer theory, integrowanie środowiska mniejszości seksualnych i współpraca z innymi tego typu organizacjami. Koło prowadzi własne badania naukowe, spotkania dyskusyjne, a także organizuje otwarte odczyty i projekcje filmów.

2001

2001-02

 

Organizacje

Polska

Powstała nieformalna grupa Ulica Siostrzana, której przewodnią ideą jest chęć włączenia szerokiej grupy kobiet (np. matek z dziećmi, osób z małych ośrodków miejskich i wiejskich itd.) w tworzenie ruchu kobiecego w Polsce oraz w przeciwdziałanie dyskryminacji (ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, pochodzenie etniczne i inne).

2001

2001-03

2001-03-08

Akcje

Warszawa

Odbyła się II Manifa, zorganizowana przez Porozumienie Kobiet 8 Marca pod hasłem: "Nie daj sobie zamknąć ust byle czym". Podczas manifestacji otwarta została kampania Przedwyborczej Koalicji Kobiet. Jej zwiastunem był plakat "To mi się przejadło" autorstwa Moniki Zielińskiej i Marcina Górskiego.

2001

2001-04

2001-04-20

Portale/strony www

 

Powstaje, założony przez Abslout6na9 i Renifer, portal Kobiety Kobietom. Początkowo w domenie les.art.pl gdzie znajdowały się głównie artykuły związane z twórczością kobiet i prawem osób homoseksualnych. Od 2003 roku w nowej społeczno-towarzyskiej formule również pod adresem kobiety-kobietom.com"

2001

2001-04

2001-04-20-22

Filmy

Warszawa

Na V Ogólnopolskim i II Międzynarodowym Przeglądzie Młodzieżowych Filmów Amatorskich "Jutro Filmu 2001" w kinie "Relax" pokazywany byłIch ten sam świat w reż. Anki Zawadzkiej - dziesięciominutowy dokument na temat życia lesbijek.

2001

2001-04

2001-04-28-29

Organizacje

Poznań

Odbyło się I Ogólnopolskie Spotkanie Liderów Organizacji Gejowskich i Progejowskich w Polsce. Celem spotkania było rozpoznanie możliwości podjęcia wspólnych działań w środowisku gejowskim w Polsce, stworzenie struktury sieci w celu wymiany doświadczeń, określenia form działania w środowisku gejowskim, ustalenie priorytetów oraz programu działalności na najbliższy rok. Podpisanie umowę o współpracy między organizacjami pozarządowymi działającymi w środowisku gejowskim w Polsce zadeklarowały między innymi: Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek, Lambda Warszawa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury w Polsce, Instytut Społecznej Obecności Mniejszości Seksualnych, Towarzystwo Młodych i Wolnych Tolersex, Amnesty International (zespół Gender/LGBT), Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS Bądź z Nami, Stowarzyszenie na Rzecz Prewencji HIV/AIDS i Innych Chorób Przenoszonych Drogą Płciową TADA, Stowarzyszenie Prophylaktikos, Nieformalna Grupa Wsparcia Gejów i Lesbijek Allos, Inicjatywa Rybnicka.

2001

2001-05

2001-05-01

Akcje

Warszawa

Odbyła się I Parada Równości w Polsce, zorganizowana przez polski oddział ILGCN (Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury) pod przewodnictwem Szymona Niemca. Oprócz lesbijek i gejów w Paradzie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Prewencji HIV/AIDS TADA i Federacji na Rzecz Kobiet. Przed Pałacem Namiestnikowskim organizatorzy wezwali Prezydenta do zajęcia się problemem mniejszości w kraju. Parada Równości pod ochroną policji przeszła aż do pomnika Mikołaja Kopernika, obok siedziby PPS, gdzie odczytano Manifest, w którym organizatorzy przypomnieli, że prawa wszystkich mniejszości w Polsce są regularnie łamane. Do uczestników Parady dołączył także poseł Piotr Ikonowicz, który poparł żądania manifestantów.

2001

2001-05

2001-05-10

Publicystyka

 

W "Wysokich Obcasach" (dodatku do "Gazety Wyborczej") ukazał się felieton Kingi DuninLouis i George, poświęcony prawu osób homoseksualnych do adopcji i legalizowania związków (znalazło się w nim m.in. zdanie: "Lesbijki i geje to nie oni, tylko my").

2001

2001-07

2001-07-09

Organizacje

Warszawa

W siedzibie Fundacji Batorego odbyła się konferencja prasowa nt. dyskryminacji mniejszości seksualnych w Polsce i na świecie. Stowarzyszenie Lambda Warszawa przedstawiło Raport o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce. Publikacja ta była częścią projektu realizowanego przez ILGA-Europe (Europejski Region Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów) na terenie Europy środkowej i Wschodniej, w wybranych państwach kandydujących do Unii Europejskiej. Oparty na badaniach ankietowych raport omawiał przypadki przemocy fizycznej i psychicznej wobec osób homoseksualnych i biseksualnych, analizując formy dyskryminacji w pracy, sferze usług, kościele, prawie, w życiu politycznym i publicznym.

2001

2001-08

2001-08-04-11

Organizacje

Warszawa

W Mistrzostwach Świata w piłce nożnej gejów i lesbijek, organizowanych przez IGLFA (11th IGLFA - World Gay&Lesbian Football Championships), w których wzięła udział nieformalna drużyna lesbijek z Polski: "Chrząszczyki".

2001

2001-09

2001-09-11

Organizacje

Warszawa

Kampania Przeciw Homofobii ogłasza swoją Deklarację Założycielską.

2001

2001-10

2001-10-02

Dyskryminacja

Warszawa

Przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury (ILGCN) w Polsce Szymon Niemiec i Krzysztof Z. Szymborski oraz posłanka SLD Joanna Sosnowska złożyli w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez bpa Tadeusza Pieronka (w świątecznym wydaniu gazety z 22-23 września, bp Pieronek w rozmowie z Romanem Graczykiem i Rolandem Freudensteinem - dyrektorem warszawskiego biura Fundacji Konrada Adenauera - mówiąc o dyskryminacji homoseksualistów powiedział m.in. "(...) to jest trochę tak, jak z chorobą zakaźną. Nikt normalny nie będzie dyskryminował takich ludzi, ale ze względu na swoje bezpieczeństwo będzie domagał się jakichś barier, pewnej izolacji. Ja myślę, że nauczyciel - jawny homoseksualista po prostu nie spełnia podstawowego warunku wykonywania tego zawodu (...)"). W 2002 r. III Wydział Karny Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów odrzucił zażalenie Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek na odmowę wszczęcia postępowania przeciwko bpowi Tadeuszowi Pieronkowi. Prokuratura uznała, że poniżanie mniejszości seksualnych nie jest warte wszczynania dochodzenia, bo polskie prawo gejów i lesbijek nie chroni. Sąd zdanie prokuratury podtrzymał.

2001

  

Czasopisma

Kraków

W nr 3-4/2001 czasopisma "Zadra" - feministycznego kwartalnika z Krakowa - Bożena Zdaniuk zamieszcza tekst Trudniej, ale ciekawiej, opisujący wychowywanie dziecka przez osobę homoseksualną w USA.

2001

2001-12

 

Organizacje

Warszawa

Powstała nowa organizacja: Stowarzyszenie Queer Alians.

2001

  

Organizacje

Warszawa

Stowarzyszenie OLA-Archiwum organizuje polsko-holenderskie warsztaty fotograficzne Lesbian ConneXion/s.

2002

  

Książki

 

W książceW drodze do Unii Europejskiej. Przewodniczka nie tylko dla kobiet (wyd.: Fundacja im. Heinricha Boella Przedstawicielstwo w Polsce) zostały opublikowane teksty:Prawa lesbijek Agaty Teutsch iPrawa lesbijek w Polsce Magdy Grabowskiej.

2002

  

Inne

 

Stowarzyszenie na Rzecz Prewencji HIV/AIDS i Innych Chorób Przenoszonych Drogą Płciową TADA wydaje pierwszą i jedyną w Polsce ulotkę "Lesbijki i HIV".

2002

2002-02

2002-02-23

Prawa

 

Posłanka SLD Joanna Sosnowska przygotowała projekt ustawy, który przewiduje możliwość legalizacji konkubinatu. W założeniu ma on także obejmować związki homoseksualne.

2002

2002-02

2002-02-24

Publicystyka

 

Pierwsza w Polskce okładka w wysokonakładowym tygodniku ("Newsweek" nr 8/02), z wizerunkiem pary lesbijek (Ygi Kostrzewy i Anki Zawadzkiej). W numerze znajdował się artykuł dotyczący ustawy o konkubinacie.

2002

2002-02

2002-02-27

Konferencje/Dyskusje

Kraków

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej i Stowarzyszenie Labrys zorganizowały w siedzibie TIK cykl spotkań dyskusyjnych poświeconych sytuacji gejów i lesbijek w Polsce oraz różnym aspektom kultury gejowskiej (13 lutego: "Coming out - aspekty psychologiczne i społeczne"; 20 lutego: "Rodzicielstwo gejów i lesbijek. Za i przeciw", dyskusja poprzedzona projekcją dokumentu BBC pt. Pink Parents; 27 lutego: "Literatura lesbijska w Polsce i na świecie").

 

2002-02

2002-02-28

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało wykład dr Doroty Majki-Rostek (Instytut Socjologii UWr) pt. "Mniejszość kulturowa? Socjologiczna analiza sytuacji polskich homoseksualistów".

2002

2002-03

2002-03-08

Akcje

Warszawa

Odbyła się III Manifa pod hasłem "Moje życie - mój wybór", "3 razy TAK: TAK dla edukacji seksualnej, TAK dla antykoncepcji, TAK dla prawa do aborcji". W programie znalazły się m.in. występy zespołu Duldung i Radykalnych Cheerleaderek, happeningi: "Wchodzimy do Europy" i "Kroniki domowe", "Biskup i beton feinistyczny". Organizatorki przedstawiły stanowisko Porozumienia Kobiet 8 Marca w kwestii prawa kobiet do samostanowienia.

2002

2002-03

2002-03-08

Organizacje

Polska

Kampania Przeciw Homofobii z okazji 8 marca wystąpiła z apelem: "Dzień Kobiet jest dniem lesbijek - Przyłączcie się do Kampanii Przeciw Homofobii" ("10 na 10 lesbijek woli kobiety, choć nie mówi się o tym głośno... O lesbijkach milczy się na wiele sposobów. Milczy się w szkołach i uniwersytetach, kiedy pomija się wątki lesbijskie obecne w literaturze, historii czy sztuce. Milczy się w mediach, gdzie przede wszystkim omawia się kwestie homoseksualizmu. Milczy się w organizacjach feministycznych, uciekając przed stereotypem feministki-lesbijki. Czasem milczy się nawet w organizacjach z założenia gejowsko-lesbijskich, w których działanie zaangażowanych jest zwykle kilkakrotnie więcej gejów niż lesbijek. W końcu milczą same lesbijki: z obawy przed reakcja rodziny, pracodawców, społeczeństwa. 8 marca to dobra okazja, żeby mówić o kobietach, także tych, które kochają kobiety. Milcząc, zgadzamy się na własną niewidzialność. Pora zdecydowanie zaznaczyć naszą obecność. Kampania Przeciw Homofobii jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, którego celem jest propagowanie idei równouprawnienia osób o różnej orientacji seksualnej, tolerancji, a także walka ze stereotypami, uprzedzeniami i wrogością wobec lesbijek i gejów".

2002

2002-03

2002-03-27-04-01

Konferencje/Dyskusje

Werftpfuhl pod Berlinem

W Werftpfuhl pod Berlinem odbyło się po raz trzeci międzynarodowe seminarium poświęcone gejom, lesbijkom oraz osobom bi- i transseksualnym QueerEaster 2002. Podczas QueerEaster najliczniejsza była grupa polska. Pojawili się przedstawiciele Kampanii Przeciw Homofobii z oddziałów warszawskiego, rzeszowskiego, krakowskiego i szczecińskiego, działacze szczecińskiej Lambdy, członkowie wrocławskiego Koła Naukowego Gender Nic Tak Samo, reprezentanci Amnesty International z zespołu Gender/LGBT oraz przedstawicielka Sojuszu Młodej Lewicy z Rzeszowa.

2002

2002-03

 

Organizacje

Warszawa

W ośrodku Rainbow Lambdy Warszawa rozpoczęła działalność grupa wsparcia dla rodzin i bliskich osób homoseksualnych - Tacy Sami.

2002

2002-04

2002-04-04

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało wykład Patrycji Pogodzińskiej (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ, Kraków) nt. "Ochrona osób homoseksualnych i transseksualnych przed dyskryminacją w zatrudnieniu w systemie Unii Europejskiej".

2002

2002-04

2002-04-05

Inne

Warszawa

Alicja Długołęcka obroniła pracę doktorską na temat "Rozwój psychoseksualny kobiet zorientowanych homoseksualnie w perspektywie pedagogicznej", napisaną na Wydziale Pedagogicznym UW. Część teoretyczna pracy zawiera podstawy naukowe oraz opis różnorodnych badań zagranicznych na temat formowania homoseksualnej identyfikacji kobiet. Część badawcza prezentuje badania własne przeprowadzone na grupie 70 lesbijek. Dwa główne pytania badawcze to: 1) czy przebieg rozwoju psychoseksualnego kobiet zorientowanych homoseksualnie jest zbliżony lub taki sam do przebiegu tego rozwoju u kobiet zorientowanych heteroseksualnie? 2) czy i kiedy występują oraz z jaką sferą życia są związane momenty krytyczne w rozwoju psychoseksualnym kobiet zorientowanych homoseksualnie? Wyniki badań są obszerne i złożone. Można je sprowadzić do następujących wniosków: 1) rozwój instrumentalnej ekspresji seksualnej lesbijek przebiega podobnie jak kobiet heteroseksualnych; 2) rozwój emocjonalnej ekspresji seksualnej lesbijek przebiega inaczej niż u kobiet heteroseksualnych i ma swoją specyfikę; 3) występuje istotna rozbieżność pomiędzy ekspresją instrumentalną i emocjonalną u młodych lesbijek; 4) występują znamienne różnice w przyjmowaniu roli płciowej kobiet homo- i heteroseksualnych, szczególnie w okresie dzieciństwa; 5) problemy lesbijek są związane z wieloma aspektami życia rodzinnego (ukrywanie własnej orientacji, brak oparcia, poczucie osamotnienia, utrata więzi, narażenie na stresy związane z odrzuceniem); 6) problemy lesbijek mają związek z kontaktami społecznymi (długotrwałe poczucie winy i wstydu, naśladowanie heteroseksualnych zachowań w opozycji do emocji, tworzenie nieszczerych relacji, konieczność stosowania różnych strategii, udział w subkulturze seksualnej, poczucie osamotnienia); 7) rozwój psychoseksualny lesbijek nie przebiega harmonijnie i wiąże się z etapami krytycznymi, które nie występują u dziewcząt heteroseksualnych; 8) zakres problemów osobistych młodych kobiet homoseksualnych jest szeroki (zaburzenia tożsamości i roli płciowej, rozbieżność pomiędzy zachowaniami seksualnymi a uczuciami, długotrwałe poczucie winy i wstydu, zerwanie więzi emocjonalnych z najbliższymi, ograniczenie kontaktów społecznych, stosowanie strategii ukrywania się, trudności w znalezieniu partnerki, samotność, nonkonformizm, zaniżona samoocena, brak pozytywnych wzorców życia.

2002

2002-04

2002-04-09

Konferencje/Dyskusje

Kraków

Odbyła się zorganizowana przez Kampanię Przeciw Homofobii Kraków i Labrys dyskusja nt. "Rodzice osób homoseksualnych". Na spotkaniu poruszana była m.in. problematyka ujawnienia własnego homoseksualizmu przed rodzicami oraz związane z tym przejście na tych ostatnich dotychczasowego problemu dziecka.

2002

2002-04

2002-04-15

Akcje

Warszawa

Odbyła się uroczystość wręczenia "Tęczowych Laurów" przyznawanych osobom publicznym za głoszenie tolerancji. Laury otrzymali ks. Michał Czajkowski, dyrektorka Krajowego Centrum ds. AIDS Małgorzata Czerniawska-Ankiersztejn, Ewa Drzyzga z TVN, Izabela Filipiak, Piotr Gadzinowski, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Izabela Jaruga-Nowacka, muzycy Anja Orthodox i Muniek Staszczyk, Radioaktywny Magazyn Reporterów Programu 3 Polskiego Radia (Tęczowe Laury przyznawane są od 1998 r. W kapitule nagrody zasiadają przedstawiciele środowisk gejowskich, feministycznych i laureaci "Tęczowych Laurów" z lat ubiegłych).

2002

2002-04

2002-04-20

Portale/strony www

Warszawa

Portal www.kobiety-kobietom.com obchodził pierwsze urodziny, które uświetnił mecz z udziałem lesbijskiej drużyny Chrząszczyki oraz wieczorna impreza w klubie Paradise.

2002

2002-04

2002-04-30

Akcje

Warszawa

Odbyła się IV Noc Walpurgii, festiwal przeciwko seksizmowi i homofobii. W programie znalazły się: koncerty zespołów kobiecych, lesbijskich oraz homocore'owych, drag queen, happening grupy Emancypunx, pokaz filmuShe is real: worse than queer, instalacja "Procent rozkoszy".

2002

2002-05

2002-05-01

Akcje

Warszawa

Odbyła się II Parada Równości. Przy pomniku kard. Stefana Wyszyńskiego Szymon Niemiec odczytał przejmujący apel do hierarchów Kościoła katolickiego, w którym wzywał do zakończenia dyskryminacji mniejszości seksualnych. Przemówienia solidarnościowe wygłosili też członek Zarządu Unii Wolności Adrian Furgalski i przewodniczący PPS Piotr Ikonowicz. W ramach Parady odbyły się także festyn, przegląd filmów, seminarium i dyskoteka. Wg TVP w Paradzie brało udział 500 osób, wg organizatorów 2000.

2002

2002-05

2002-05-07

Konferencje/Dyskusje

Kraków

Kampania Przeciw Homofobii Kraków i Labrys zorganizowały spotkanie nt. "Inna kultura: queerowanie po polsku" - dyskusję na temat kwestii istnienia (lub nie) kultury queer oraz znaczenia, jakie miałaby ona ewentualnie odgrywać w życiu lesbijek i gejów.

2002

2002-05

2002-05-11

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

W sali konferencyjnej Centralnego Szpitala Kolejowego przy ul. Bursztynowej w Warszawie-Międzylesiu odbyła się konferencja byłego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego, której tematem był homoseksualizm (wykłady: prof. Andrzej Jaczewski "Homoseksualizm młodzieńczy", dr Alicja Długołęcka "Homoseksualizm kobiet", prof. Zbigniew Lew-Starowicz "Najnowsze koncepcje orientacji seksualnych", spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Lambda Warszawa oraz przedstawienie działalności telefonu zaufania dla gejów, lesbijek i ich bliskich i problematyka zdrowia seksualnego i profilaktyki HIV/AIDS w odniesieniu do osób zorientowanych homoseksualnie).

2002

2002-05

2002-05-14

Akcje

Polska

Przy okazji spisu powszechnego Stowarzyszenie Lambda Warszawa wezwało do zamanifestowania swojej obecności i pokazanie społeczeństwu w wynikach spisu, ilu jest w Polsce gejów i lesbijek. W wyniku tej akcji nastąpiła zmiana stanowiska Prezesa GUS i Głównego Komisarza Spisowego, który zapowiedział, że w arkuszach spisowych znajdą się adnotacje o związkach osób tej samej płci, o ile osoby biorące udział w badaniu udzielą takich odpowiedzi. Zmiana ta nastąpiła dzięki zdecydowanej akcji ISOMS i Lambdy Warszawa, wspartej przez współpracujące z organizacjami Biuro Spraw Społecznych Kancelarii Prezydenta oraz Marka Balickiego - przewodniczącego senackiej Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia.

2002

2002-05

2002-05-16

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało wykład Pawła Kurpiosa (Katedra Kulturoznawstwa, UWr) "Poszukiwani, poszukiwane. Geje i lesbijki w PRL".

2002

2002-05

2002-05-23

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało wykład dr Pawła Leszkowicza (Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań) "Wystawa, której nie będzie, czyli motywy homoerotyczne we współczesnej sztuce polskiej".

2002

  

Dyskryminacja

 

Róża Thun w imieniu Fundacji Schumana odmówiła organizacjom gejowsko-lesbijskich uczestnictwa w IX Spotkaniach Europejskich i Paradzie Schumana.

2002

2002-06

 

Czasopisma

 

Zaczął się ukazywać "Queer" (następnie "Magazine Queer", a później "Queer City") - darmowy ogólnopolski miesięcznik informacyjno-kulturalny środowiska gejowsko-lesbijskiego, który publikował kalendarz imprez w klubach z całej Polski oraz wiadomości ze świata LGBT - zapowiedzi kulturalne, historię LGBT, ciekawostki ze świata, informacje na temat aktualnych wydarzeń w Polsce, recenzje filmów i muzyki, modę, felietony, opowiadania, wywiady, adresy organizacji działających na rzecz lesbijek i gejów. Istniał także specjalny dział poświęcony lesbijkom, "Historie obrazkowe", w którym artykuły zamieszczała Anka Lenart. Ostatni, 23 numer QC ukazał się w czerwcu 2004 r.

2002

2002-06

2002-06-02

Festiwale

Antwerpia

W Antwerpii odbył się turniej sportowy organizowany przez Belgian Sjosters, w którym udział wziął reprezentacyjna lesbijska dryżyna piłki nożnej z Polski, Chrząszczyki.

2002

2002-06

2002-06-08

Imprezy

Bydgoszcz

Impreza "Brasil les party" w klubie Red Art.

2002

2002-07

2002-07-06

Szkolenia/Warsztaty

Warszawa

Odbyły się warsztat i dyskusja na temat związków partnerskich, której organizatorami byli Kampania Przeciw Homofobii, Lambda Warszawa, Kapituła Tęczowego Lauru, Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury w Polsce, Instytut Społecznej Obecności Mniejszości Seksualnych. Celem spotkania było zebranie oczekiwań środowisk homoseksualnych dotyczących legalizacji związków osób tej samej płci. Oprócz warsztatów na temat związków partnerskich odbyły się także warsztaty dotyczące tematyki HIV/AIDS oraz dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na orientację seksualną.

2002

2002-08

2002-08-01

Publicystyka

 

W "Gazecie Wyborczej" ukazał się artykuł Jacka KochanowskiegoGeje nie będą udawać małżeństw, który zapoczątkował szeroką publiczną debatę nt. praw osób homoseksualnych.

2002

2002-08

2002-08-05

Organizacje

Szurpiły

I Obóz Ulicy Siostrzanej pod nazwą Feministyczna Akcja Informacyjno-Rekreacyjna FAIR, w ramach obozu odbyły się dyskusje na temat dyskryminacji lesbijek i gejów oraz projekcje filmowe, m.in.Równi wobec Pana.

2002

2002-10

2002-10-02

Akcje

Warszawa

Spotkanie z prof. Marią Szyszkowską w naleśnikarni Bastylia, zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury w Polsce (ILGCN-Polska).

2002

2002-10

2002-10-08

Imprezy

Gdańsk

Women's Night w klubie Ksantypa.

2002

    

Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Kobiet "Dakini" zorganizowało grupę dla lesbijek pragnących zostać oraz będących matkami i ich partnerek.

2002

2002-10

 

Imprezy

Warszawa

Zaczynają funkcjonować "środy dla kobiet" w klubie Rasko.

2002

2002-10

2002-10-25

Imprezy

Warszawa

Otwarcie Klubu Kobiet Klinika Pluszowych Niedźwiadków na Racławickiej 99 (Fort Mokotów).

2002

2002-11

2002-11-11

Imprezy

Warszawa

W Klinice Pluszowych Niedźwiadków odbyła się "imprezka dla kobiet z klimatyczną muzyczką na żywo". Zagrały DJ Goha z Bremy (obecnie sun-go), DJ Chwilami i DJ Stare Misie.

2002

2002-11

2002-11-27

Konferencje/Dyskusje

Szczecin

IV Spotkanie Życie w Alternatywie odbyło się w szczecińskim Teatrze Kana. Przygotowano trzy scenki teatralne, w których poruszone zostały podstawowe problemy mniejszości seksualnych, jak coming out, problem tolerancji wśród rodziny i znajomych, czy wreszcie ważki temat relacji Kościół - mniejszości seksualne. Nie zabrakło także występu szczecińskiej drag queen - Conchitty. Zaprezentowano dwa filmy krótkometrażowe: Via Wire oraz Color me Gay!. Kolejnym elementem był blok reklam z wątkami gejowsko-lesbijskimi. Na zakończenie odbyła się dyskusja. Całe spotkanie zostało zarejestrowane przez TVP3 Szczecin z zamiarem przygotowania filmu dokumentalnego.

2002

2002-12

2002-12-06

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

Odbyła się konferencja naukowa "Różnica i tożsamość. Kultura odmieńców wobec marginalizacji i homofobii, zorganizowana przez dr Tomasza Sikorę (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała), dr Dominikę Ferens (UWr), dr Tomasza Basiuka (UW). W programie m.in. referaty: Anny Gruszczyńskiej "Jak to robią lesbijki w sieci? Internet jako medium ekspresji dla wykluczonych", Joanny Mizielińskiej "Pomiędzy pomiotem a przedmiotem... O mistyfikacjach i nieobecności miłości między kobietami w kulturze", Jacka Kochanowskiego, "Wszyscy jesteśmy odmieńcami - przyczynki do społecznej teorii queer", Marzeny Lizurej "Wyłomy w murze, czyli heteronormatyw w prozie Olgi Tokarczuk", Izy Desperak "Homofobia czyli dwugłos o prawach lesbijek i gejów na łamach 'Gazety Wyborczej'", Katarzyny Gawlicz i Marcina Starnawskiego "Budzenie dyskursu. Analiza dyskusji o prawach gejów i lesbijek na internetowym forum 'Gazety Wyborczej'", Agnieszki Pantuchowicz "Jeanette Winterson'sThe Book of Love", Katarzyny Więckowskiej "Desires, stories and masques: narratives of the body in S. Waters'Tipping the Velvet andAffinity", Anny Czarnowus, "The Question of Cross-Dressing/Gender inSir Gawain And The Green Knight".

2002

2002-12

2002-12-13-15

Szkolenia/Warsztaty

Warszawa

Stowarzyszenie Lambda Warszawa zorganizowało szkolenie dla kobiet "Umiejętności pomagania lesbijkom", doskonalące udzielania paraprofesjonalnej pomocy lesbijkom. Podczas szkolenia uczestniczki miały możliwość doskonalenia własnych umiejętności pomagania, analizy własnego postępowania w sytuacji pomocowej, wyjaśnienia własnych pytań i wątpliwości w pracy z klientkami, a także obserwacji własnego stylu pracy. Osobna część szkolenia poświecona była specyfice udzielania pomocy przez Telefon Zaufania, w kontakcie indywidualnym oraz w pracy grupy wsparcia/spotkaniowej. Szkolenie prowadziła współpracująca ze Stowarzyszeniem psychoterapeutka Agata Engel-Bernatowicz.

2002

2002-12

 

Portale/strony www

 

Powstała towarzysko-informacyjna lista mailingowa Polles2002 (www.groups.yahoo.com/group/polles2002), która miała służyć integracji środowiska polskich lesbijek, ułatwieniu kontaktu nie tylko internetowego, a także organizacji spotkań towarzyskich (imprez sportowych, biwaków, dyskotek). Uczestniczki otrzymywały też informacje o najważniejszych wydarzeniach i imprezach związanych ze środowiskiem.

2002

2002-12

2002-12-18

Inne

Warszawa

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką społeczności LGBT, z przedstawicielami Rządu RP, na które przybyli przedstawiciele Lambdy Warszawa, Lambdy Szczecin, Kampanii Przeciw Homofobii, Amnesty International Polska (zespołu LGBT) oraz Instytutu Społecznej Obecności Mniejszości Seksualnych. Tematem spotkania był projekt Ustawy o Generalnym Inspektorze do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji.

2003

  

Inne

 

Powstał filmMama Masza, dokument w reż. Michała Bukojemskiego, opowiadający o dwóch żyjących w Rosji kobietach, które pragną wspólnie wychowywać dziecko. Jedynym wyjściem jest zapłodnienie przez zaprzyjaźnionego mężczyznę. Kilkuletni okres realizacji filmu sprawiał, że obraz jest jedną z najbardziej autentycznych historii o przyjaźni i miłości.

2003

  

Portale/strony www

 

Zaczął działać portal www.les.piekiełko.pl, prowadzony przez De_Monik.

2003

2003-01

 

Organizacje

Poznań

W Stowarzyszeniu Konsola od stycznia do lipca 2003 r. działała grupa wsparcia dla kobiet o orientacji homo- i biseksualnej (w wieku 18-29 l.).

2003

2003-01

2003-01-09

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało wykład Małgorzaty Stelmach (Wrocław) "Yaoi - wątki homoerotyczne w mandze".

2003

2003-01

2003-01-19

Prawa

Warszawa

Powstała Rada Konsultacyjna środowisk mniejszości seksualnych przy Pełnomocniku ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, minister Izabeli Jaruga-Nowackiej. W lipcu 2002 r. Premier Leszek Miller poszerzył kompetencje Pełnomocnika o przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, co umożliwiło konkretne działania na rzecz lesbijek, gejów i osób biseksualnych.

2003

2003-01

2003-01-23

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało spotkanie z Johanną Audrey-David (Francja) nt. "O alternatywnych ruchach lesbijskich we Francji".

2003

2003-02

2003-02-03

Inne

 

Operator sieci komórkowej IDEA reklamował swoje usługi jednoznacznym plakatem, na którym pokazane były dwie młode dziewczyny pod napisem - "Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?".

2003

2003-02

 

Organizacje

 

Stowarzyszenie Lambda i Kampania Przeciw Homofobii przedstawiły "Raport o dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w Polsce" na podstawie danych z 2001 r. W konferencji prasowej na temat raportu brała udział minister Izabela Jaruga-Nowacka, Pełnomocnik ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Podkreśliła ona, że po raz pierwszy w konferencji zorganizowanej przez gejów i lesbijki uczestniczy przedstawiciel rządu. Raport opracowany został na podstawie 632 ankiet, wypełnionych przez osoby o orientacjach: homoseksualnej, biseksualnej i transseksualnej.

2003

2003-03

2003-03-06

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało spotkanie z Anną Gruszczyńską (Kampania Przeciw Homofobii Kraków) nt. "Ślady ruchu lesbijskiego Polsce".

2003

2003-03

2003-03-08

Akcje

Warszawa

Nieformalna grupa Porozumienie Kobiet 8 Marca zorganizowała kolejną , IV Manifę pod hasłem "Nasze ciała, nasze życie, nasze prawa". Środowiska kobiece manifestowały w ten sposób sprzeciw wobec wszelkich przejawów dyskryminacji, takich jak: przemoc, seksizm w życiu publicznym, obraźliwe dla kobiet reklamy, łamanie praw obywatelskich, a szczególnie praw reprodukcyjnych. Odbyły się happeningi zorganizowane m.in. przez Teatralną Grupę Gender, Emancypunx oraz Radykalne Cheerleaderki. Wystąpiły zespół Duldung oraz zespół bębniarzy Samba.

2003

2003-03

2003-03-17

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

Lambda Warszawa zaprosiła polskie lesbijki do współtworzenia polskiej wersji rozdziału książkiNasze ciała, nasze życie (Our bodies, ourselves) o związkach kobiet z kobietami. W spotkaniu, prowadzonym przez Agnieszkę Kramm, wzięło udział około 20 lesbijek, głównie z Warszawy.

2003

2003-03

2003-03-22

Akcje

Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław Sosnowiec

Kampania Przeciw Homofobii przy współpracy Lambdy Warszawa rozpoczęłą akcję "Niech nas zobaczą". Projekt składa się z 30 fotografii par osób tej samej płci: 15 par gejów i 15 par lesbijek. Wszystkie zdjęcia cechuje ta sam linia artystyczna: pokazane zostały sylwetki osób na tle zimowej miejskiej scenerii, pary trzymały się za ręce i patrzyły prosto w obiektyw aparatu. Barwy były stonowane i spokojne. Ludzie uwiecznieni na zdjęciach budzili sympatię. W zamyśle autorki zdjęć, Karoliny Breguły, fotografie miały być podobne do siebie, wręcz monotonne, po to, aby widz, który obejrzy wszystkie 30 zdjęć, znudził się nimi i pomyślał, że mija na ulicy codziennie setki takich ludzi, że geje i lesbijki to nie żadna sensacja. Wystawa fotograficzna "Niech nas zobaczą" była wystawiana w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Sosnowcu. Wystawę w Warszawie zainaugurował happening oraz wernisaż z udziałem polityków, artystów, organizacji pozarządowych oraz mediów. Byłą to pierwsza w Polsce kampania mająca przeciwdziałać homofobii i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Patron: Izabela Jaruga-Nowacka, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Sponsorzy: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Galeria Utopia. Patronat Medialny: MTV Polska, Radiostacja. Projekt jest dostępny pod adresem http://niechnaszobacza.queers.pl/

2003

2003-04

2003-04-01

Konferencje/Dyskusje

Kraków

Kampania Przeciw Homofobii Kraków zorganizowała spotkanie dyskusyjne "Dlaczego nie istnieje literatura homoseksualna w Polsce?" (prowadząca: Anna Gruszczyńska).

2003

2003-04

2003-04-01

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

W Instytucie Kultury Polskiej odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez Amnesty International pt. "Homofobia? Nie, dziękuję". Na temat nastawienia społecznego wobec mniejszości seksualnych i sposobów zmiany postaw społecznych wobec tych grup dyskutowali zaproszeni goście: Kinga Dunin, prof. Bohdan Chwedeńczuk (Instytut Filozofii UW), Piotr Laskowski (nauczyciel w I Społecznym LO w Warszawie) i Marcin Łakomski (Amnesty International Polska)..

2003

2003-04

2003-04-10

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało wykład dr Joanny Mizielińskiej (filozofka, Warszawa) "Jakby nas nie było. O mistyfikacjach i nieobecności miłości między kobietami w kulturze".

2003

2003-04

2003-04-11

Książki

Warszawa

Amnesty International Polska zorganizowało premierę książkiPrzełamać milczenie. Książka ta powstała, by dać świadectwo wstrząsającym zbrodniom popełnianym na lesbijkach, gejach i osobach transpłciowych. Przedstawia również działania Amnesty International i innych organizacji broniących praw człowieka, zmierzające do wyeliminowania zła, jakim jest dyskryminacja mniejszości seksualnych.

2003

  

Czasopisma

 

W numerze 1/ 2003 "Ha!artu", interdyscyplinarnego magazynu kulturalno-artystycznego, cały dział poświęcono literaturze lesbijskiej - znalazły się tam opowiadania, recenzja tomiku Madame Intuita Izabeli Filipiak autorstwa Błażeja Warkockiego oraz tekst Marty Cuber, która pisząc o polskiej prozie lesbijskiej sięga aż do Poganki Narcyzy Żmichowskiej.

2003

  

Czasopisma

 

W numerze 2/2003 czasopisma "Zadra" - feministycznego kwartalnika z Krakowa - Anna Gruszczyńska w tekście o "europejskim mieście homofobów" opisuje co przeszły ona sama i wystawa "Niech nas zobaczą", której była koordynatorką w Krakowie. W tym samym numerze znajduje się też tekst Anny Radman o różnicach między młodymi a dojrzałymi lesbijkami, natomiast Alicja Kowalska, opisując sytuację osób homoseksualnych w Polsce zastanawia się, dlaczego tak mało z nich się ujawnia.

2003

  

Czasopisma

 

W nrze 4-1/2003 czsopisma "Zadra" - feministycznego kwartalnika z Krakowa - w dziale "Lesbijki" znalazły się trzy teksty: Anny GruszczyńskiejW poszukiwaniu lesbijek, Ygi KostrzewyMedia hop do przodu iŚwiat według lesbijek Magdaleny D. Krzemińskiej. Homoseksualizm był także jednym z tematów artykułu Ingi Iwasiów, która, pisząc o szumie wokół sztuk Sarah Kane, zauważa m.in.: "Kiedy atmosfera tężeje i nie wiadomo, o co chodzi, zawsze może chodzić o homoseksualizm".

2003

2003-05

2003-05-01

Akcje

Warszawa

Odbyła się III Parada Równości 2003, w której wzięło udział ponad 3500 osób, zorganizowana przez ILGCN - Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek na rzecz Kultury. Trasa wiodła od Placu Zamkowego przez Krakowskie Przemieście i Nowy Świat pod gmach Sejmu, gdzie odbyła się końcowa manifestacja. Odezwę do władz Rzeczpospolitej odczytał prezes ILGCN - Szymon Niemiec. W imieniu parlamentu RP przyjął ją zastępca szefa Kancelarii Sejmu. Przemawiały także obecna na Paradzie członkini Parlamentu Europejskiego, Joke Swiebel, oraz szefowa Federacji Praw Kobiet Wanda Nowicka. Pomimo zapowiedzi, nie pojawił się żaden z polityków, rzekomo popierających mniejszości seksualne. Wieczorem w warszawskich klubach miały miejsce imprezy rozrywkowe, które ściągnęły ogromne rzesze miejscowych gejów i lesbijek i gości przybyłych z całej Polski.

2003

2003-05

2003-05-03

Festiwale

Warszawa

W klubie CDQ odbył się Queerfest, niezależny festiwal kulturyqueer.

2003

  

Czasopisma

Wrocław

Nieformalna grupa Sistertosister wydała 1 nr swojego fanzinu "Łechtaczka", w którym znalazły się teksty nt. butch/femme jako stereotypizacja ról w miłości lesbijskiej; poezja lesbijska; wywiad z queer squatersami z Holandii; wywiad z kapelą feministyczną i w części lesbijską TSCHILP, notka o Queerfeście w Warszawie.

2003

2003-05

 

Organizacje

Warszawa

Zarząd Stowarzyszenia Lambda Warszawa podjął decyzję o poparciu przygotowanego przez Grupę Referendalną "Zieloni" dokumentu "Do Unii po zmiany". Lambda Warszawa prowadziła wspólnie z Zielonymi jedyną w Polsce kampanię przedreferendalną, skierowaną do lesbijek i gejów, pod hasłem "Unia Europejska chroni Twoje prawa - głosuj na TAK!". Założeniem kampanii było poinformowanie osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych o zmianach, które nastąpią po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w zakresie ochrony praw mniejszości seksualnych w Polsce oraz zachęcanie do głosowania na TAK w referendum akcesyjnym.

2003

2005-05

2005-05-09-26

Akcje

Łódź, Kraków, Warszawa, Olsztyn, Gdańsk, Katowice, Szczecin

Lambda Warszawa i Grupa Referendalna Zieloni organizowały spotkania "Czy Unia Europejska poprawi życie lesbijek i gejów w Polsce?", mające na celu przekonanie lesbijek i gejów do głosowania na tak w referendum unijnym. Akcję wspierało Biuro Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, minister Izabeli Jarugi-Nowackiej. Odbyły się spotkania w Łodzi (9 kwietnia 2003), Krakowie i Olsztynie (23 kwietnia2003), Gdańsku (24 kwietnia 2003), Warszawie (25 kwietnia 2003), Katowicach (26 kwietnia 2003), Szczecinie (30 kwietnia 2005).

2003

2003-05

2003-05-30

Imprezy

Ostrów Wielkopolski

W klubie Ego Portal www.kobiety-kobietom.com obchodził drugie urodziny.

2003

2006-06

2006-06-05

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

Odbyły się dwa spotkania z Zielonymi połączone z dyskusją na temat: "Lesbijki i geje w poszerzonej Unii Europejskiej - jakie mamy szanse i oczekiwania".

2003

2003-06

2003-06-08

Dyskryminacja

 

Telewizja Polsat wyemitowała raport specjalny "Homoseksualizm - do wyleczenia" , w którym homoseksualizm został przedstawiony jako choroba podlegająca leczeniu. W filmie została pokazana sytuacja Holandia, w której związki homoseksualne są rejestrowane, a jednocześnie przoduje ona w terapii gejów i lesbijek. Po emisji programu ILGCN - Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury w Polsce - wystosowało list otwarty sprzeciwiający się takiemu przedstawianiu tego tematu.

2003

2003-06

2003-06-10-11

Festiwale

Wrocław

Odbył się I Festiwal "Lesbijki, geje i przyjaciele", a w jego ramach dyskusje "Homoseksualizm - forma kultury alternatywnej?", "Polityczny wymiar homoseksualizmu", "Homoliteratura?", happeningi i performance "I'll Survive". Festiwal zorganizowały Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Kultury Alternatywnej, Koło Naukowe Gender Nic Tak Samo.".

2003

2003-06

2003-06-14

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

W siedzibie Lambda Warszawa odbyło się spotkanie zorganizowane przez Lucynę Dąbrowską pod hasłem "Dlaczego lesbijki się nie organizują?". Na całość imprezy składały się wystawa "Normy" i panel dyskusyjny pt."Echa inercji organizacyjnej wśród lesbijek", w którym udział wzięła Olga Stefaniuk.

2003

2003-06

2003-06-20

Dyskryminacja

 

Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynął protest ILGCN - Międzynarodowego Stowarzyszenia Gejów i Lesbijek na Rzecz Kultury w Polsce, przeciwko propagowaniu postaw homofobicznych i zachęcaniu do szerzenia nienawiści ze względu na orientację seksualną, jakiego dopuściła się Telewizja TRWAM. Podczas programu "Stworzeni do miłości" wyemitowanego dnia 20 czerwca 2003 o godzinie 18.00 próbowano udowodnić telewidzom, że homoseksualizm jako zboczenie i patologia życia został wykreślony z listy jednostek chorobowych WHO wskutek spisku żydowsko homoseksualnego.

2003

2003-07

2003-07-11

Festiwale

Warszawa

Przegląd filmów "Inaczej niż inni" w kinie Luna, współorganizowany przez Kampanię Przeciw Homofobii. Podczas imprezy odbyły się spotkania z filmoznawcami oraz z osobami zaangażowanymi w działalność społeczną na rzecz środowiska homoseksualnego w Polsce, zaprezentowano wystawę "Niech nas zobaczą", a na zakończenie wręczone zostały "Tęczowe Laury". W programie znalazł się m.in. przedpremierowy pokaz filmuSecret things, dokument o homofobii zrealizowany z MTVJim in Bold czy głośny Paragraf 175; dokumenty o rodzicielstwie lesbijek (Mama Masza), o tożsamości (Jestem kim jestem), a także filmy fabularneInne spojrzenie orazAimee i Jaguar.

2003

2003-07

2003-07-22

Prawa

 

Prof. Maria Szyszkowska przygotowywała ustawę o legalizacji homoseksualnych związków partnerskich. W niektórych krajach homoseksualiści mogą legalizować swoje związki, nadaje im się status równy lub zbliżony do związków małżeńskich. Projektodawczyni, Maria Szyszkowska, wymienia w uzasadnieniu do projektu następujące kraje, gdzie są takie regulacje: Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Holandia, Niemcy.

2003

2003-07

2003-07-30

Akcje

Polska

ILGCN - Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek Na Rzecz Kultury w Polsce zorganizowało akcję zbierania podpisów pod listem poparcia dla projektu legalizującego związki homoseksualne w całym kraju.

2003

2003-08

2003-08-04-17

Organizacje

Faltyjanki

Odbył się II Obóz Ulicy Siostrzanej, a w jego ramach warsztaty "Przeciwdziałanie aktom przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i płeć (prowadzenie Anna Lipowska-Teutsch) i warsztaty dla lesbijek (prowadzenie Agnieszka Kramm). Po raz pierwszy uczestniczki FAIR wyszły na ulicę i zorganizowały pierwszą w Ostródzie Manifę feministyczną - głównym "tematem" była sprawa statku Langenort, ale wiele haseł dotyczyło właśnie dyskryminacji lesbijek, np. "Dopóki lesbijki nie są wolne, kobiety nie będą wolne". Odbyły się projekcje filmów na temat lesbijek, praw kobiet, projekcje z występów Drag King.

2003

2003-09

2003-09-20

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

W ramach Festiwalu Nauki Polskiej w Warszawie Jacek Kochanowski wygłosił wykład "Seks lesbijek i gejów w społeczeństwie heteronormatywnym", przedstawiając krotko historię socjologicznych badań nad homoseksualizmem i procesami heteronormatywnymi oraz obecną sytuację lesbijek i gejów w Polsce.

2003

2003-09

2003-09-21

Szkolenia/Warsztaty

Lützensömmern w Turyngii, Lipsk /Niemcy

I obóz w ramach projektu Girlz Get United!, polsko-niemieckie spotkanie kobiet heteroseksualnych i lesbijek, w którym brało udział 10 Polek i 10 Niemek. Odbyły się warsztaty o tematyce kobiecej, m.in. "Lesbijki w Niemczech", "Kobiety w mediach", "Dyskryminacja w dyskryminowanych grupach", "Warsztat dragkingowy" i warsztat rysunkowy "Obrazy Kobiet". Uczestniczki odwiedziły niemieckie centrum kultury kobiecej "Frauenkultur", bibliotekę dla kobiet "MonaliesA" oraz pełnomocniczkę d/s lesbijek i gejów miasta Lipsk.

2003

2003-09

2003-09-26

Imprezy

Warszawa

Lesbian Party magazynu QC w klubie Volcano.

2003

2003-09

2003-09-28

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

W ramach Festiwalu Nauki Polskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji lesbijskich i gejowskich, którzy opowiedzieli o działalności swoich organizacji , a następnie panel dyskusyjny "Ruch lesbijsko-gejowski w Polsce a inne ruchy społeczne: skąd czerpać wzory?".

2003

2003-09

 

Imprezy

Radom

Zainicjowane zostały "Les-czwartki" w Radomiu, których celem była integracja środowiska radomskich lesbijek.

2003

2003-10

2003-10-04

Inne

 

Powstała partia Zieloni 2004, stworzona przez ekologów, feministki i liderów środowisk lesbijsko-gejowskich. Ugrupowanie ma dwoje prezesów, bo jego władze dobierane są według parytetu płci. Zieloni 2004 walczą z patriarchalnym modelem rodziny oraz dyskryminacją kobiet, głównie w życiu publicznym. "Demokracja bez kobiet to pół demokracji" - czytamy w programie partii. Postulaty ekologiczne - Zieloni mówią "nie" żywności modyfikowanej genetycznie, "tak" rozwojowi kolei kosztem transportu drogowego. Domagają się też konstytucyjnych gwarancji prawa "do życia w czystym i zdrowym środowisku".

2003

2003-10

2003-10-05

Inne

 

Na głównej stronie serwisu www.gazeta.pl pojawił się wśród trzech promowanych linków odnośnik "Kochający inaczej". Prowadzi on do rubryki "Seksuolog" w dziale "Zdrowie". Ogólnie rzecz ujmując jest to zestaw pytań i odpowiedzi związanych z homoseksualizmem.

2003

2003-10

2003-10-14

Prawa

 

Sejm przyjął tekst nowelizacji Ustawy o prawie pracy. Znowelizowane prawo pracy zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.

2003

2003-10

2003-10-15-17

Konferencje/Dyskusje

Gdańsk

Odbyły się przegląd filmowy, konferencja i panel dyskusyjny pod wspólną nazwą "Homofobia. Spojrzenie z bliska". W programie wykłady: Kinga Dunin "Fałszywi przyjaciele", Katarzyna Bojarska-Nowaczyk "Homofobia pod lupą - o empirii, teorii i ogólnej dezinformacji", Paweł Leszkowicz "Sztuka kreacyjnej seksualności"; Robert Kulpa "Kilka uwag o homoseksualizmie w kinie"; projekcje filmowe:Jestem, kim jestem,Mama Masza,Homofobia,Paragraf 175,Lock Up Your Sons And Daughters; panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości (m.in. Izabela Jaruga-Nowacka, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn; Robert Biedroń, Kampania Przeciw Homofobii). Honorowy patronat nad imprezą objęła Izabela Jaruga-Nowacka.

2003

2003-10

2003-10-16

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało spotkanie z Michałem Pawlęgą (Warszawa), przewodniczącym stowarzyszenia Lambda Warszawa, nt. "Ruchy gejowsko-lesbijskie w Polsce".

2003

2003-10

2003-10-23

Inne

 

Wiceszef klubu parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i minister w kancelarii Prezydenta RP Ryszard Kalisz potwierdził w rozmowie z Moniką Olejnik w Radiu Zet, że jest zwolennikiem legalizacji związków homoseksualnych.

2003

2003-11

2003-11-23

Konferencje/Dyskusje

Lublin

Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie odbyło się drugie w kraju spotkanie w ramach akcji Kampanii Przeciw Homofobii pod hasłem "Jestem gejem. Jestem lesbijką". Jej podstawowym celem jest upowszechnienie wiedzy o problemach osób homoseksualnych. Innym z zadań tej akcji jest budowa w Polsce postaw tolerancji, a więc przyzwolenia na funkcjonowanie różnych poglądów i obyczajów, w tym takich, które w nas samych wzbudzają opór.

2003

2003-11

2003-11-27

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

Kampania Przeciw Homofobii oraz senator prof. Maria Szyszkowska zorganizowali wspólnie konferencję nt. "Legalizacja partnerstwa osób homoseksualnych a wolność obyczajowa i światopoglądowa w Polsce" zorganizowanej przez Kampanię Przeciwko Homofobii. Celem konferencji była analiza problematyki wolności światopoglądowej i obyczajowej w Polsce w kontekście projektu ustawy o partnerstwie osób homoseksualnych. Udział wzięli red. Janusz Marchwiński, dr Jacek Kochanowski, Dorota Kempka, dr Magdalena Środa, Krystyna Sienkiewicz. Odbyła się także dyskusja panelowa: "Za i przeciw ustawy o partnerstwie osób homoseksualnych". Uczestnikami dyskusji byli m.in. prof. Maria Szyszkowska, prof. Ireneusz Krzemiński, prof. Artur Andrzejuk, prof. Aldona Jawłowska, dr Tomasz Basiuk, Robert Biedroń (Kampania Przeciw Homofobii), Szymon Niemiec (ILGCN).

2003

2003-12

2003-12-09

Prawa

 

Projekt Ustawy o Rejestrowanych Związkach Partnerskich, autorstwa senator prof. Marii Szyszkowskiej, trafił do Marszałka Senatu.

2003

2003-12

2003-12-10

Dyskryminacja

Elbląg

Pierwszy w Polsce proces dotyczący dyskryminacji homoseksualistów. Kampania Przeciw Homofobii oskarżyła Dorotę Ekes, pełnomocnika Rodziny Polskiej z Elbląga - o znieważenie osób homoseksualnych- ponieważ w wypowiedzi dla gazety "Nasz Dziennik powiedziała m. in. że homoseksualizm jest zagrożeniem dla rodziny i według niej, jeżeli ktoś jest dotknięty taka chorobą, to nie powinien wychowywać dzieci

2003

2003-12

2003-12-12

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Kampanii Przeciw Homofobii "Jestem gejem, jestem lesbijką". Zaproszeni goście: prof. Maria Szyszkowska, dr Dorota Majka-Rostek, Anna Gruszczyńska.

2003

2003-12

2003-12-18

Konferencje/Dyskusje

Łódź

Odbyły się akcja Kampanii Przeciw Homofobii "Jestem gejem, jestem lesbijką" i zorganizowane przez Nieformalną Grupę Gender I Forum Filmowo-Dyskusyjne "Przeciw Homofobii". W spotkaniu z cyklu "Jestem gejem, jestem lesbijką" udział wzięli Marta Abramowicz z Kampanii Przeciw Homofobii Warszawa i Adam Rogalewski z Kampanii Przeciw Homofobii Kraków, Nieformalną Grupę Gender reprezentował Tomasz Drabowicz. Jako zaproszeni goście wystąpili dr Andrzej Rostocki z Instytutu Socjologii UŁ i Wiola Sawczuk, przewodnicząca Koła Naukowego Studentów Socjologii "Czwarta Fala" oraz prowadząca całe spotkanie i występująca w podwójnej roli socjolożki i członkini NGG dr Iza Desperak. Podczas przeglądu filmowego pokazano m.in. filmy dokumentalneHomofobia,Paragraf 175,Mama Masza czyJestem, kim jestem oraz filmy fabularneInne spojrzenie,Happy Together iSecret Things.

2004

  

Czasopisma

Wrocław

Nieformalna grupa Sistertosister wydała 2 nr fanzinu "Łechtaczka".

2004

2004-01

2004-01-15

Prawo Portale/strony www

 

Portal www.lesbijka.org uruchomił pierwszy formularz online dla poparcia projektu ustawy o związkach rejestrowanych.

2004

2004-01

2004-01-19

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

Odbyła się konferencja organizowana wspólnie przez Stowarzyszenie Kultury Europejskiej (SEC) Oddział w Polsce oraz Senator RP Prof. Marię Szyszkowską. Redaktor naczelna wortalu www.lesbijka.org Marzena Chińcz wygłosiła referat "Les literatura - normalność w innym świecie".

2004

2004-02

2004-02-10

Prawo Portale/strony www

 

Ustawa o legalizacji homoseksualnych związków partnerskich trafiła do Senatu: podczas wspólnego posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności Senatu RP odbyło się pierwsze czytanie inicjatywy ustawodawczej, zgłoszonej przez grupę senatorów - projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich autorstwa prof. Marii Szyszkowskiej.

2004

2004-02

 

Książki

 

Na rynku ukazuje sięMój świat jest kobietą. Dziennik lesbijki, powieść Magdaleny Okoniewskiej napisana na podstawie dziennika, ktory w konkursie czasopisma "Twój Styl" w roku 2002 (nt. "Miesiąc z życia kobiety. Dzienniki Polek") zajął trzecie miejsce.

2004

2004-02

2004-02-15-19

Filmy

 

II Festiwal Polskiego Kina Niezależnego w TVP, w ramach którego jako pierwszy (15 lutego) prezentowany był film "Siedem Przystanków na drodze do Raju". Bohaterkami filmu są dwie lesbijki - Małgosia i Mariola. Kiedy Małgosia zapada na nieuleczalną chorobę, obie przyjaciółki wyruszają do słynącego z cudownych uzdrowień sanktuarium w Świętej Górce. Po drodze spotykają je liczne przygody... Z biegiem czasu okazuje się, że cała podróż nie jest realna i odbywa się jedynie w "przestrzeni wewnętrznej" - to jest w świadomości bohaterek.

2004

2004-02

2004-02-19

Dyskryminacja

 

Z komputera jednego z członków Kampanii Przeciw Homofobii ukradziono listę działaczy z całego kraju. Internetowy włamywacz ma adresy i telefony tych osób. Opublikował je na popularnych stronach w Internecie, wraz z pomówieniami, że ludzie ci są narkomanami i pedofilami.

2004

2004-03

2004-03-04

Portale/strony www

 

Powstał Portal Pozytywnie Homoseksualny www.homiki.pl.

2004

2004-03

2004-03-07

Akcje

Warszawa

Porozumienie Kobiet 8 Marca zorganizowało feministyczną Manifę z okazji Dnia Kobiet – tym razem pod hasłem – Dziewczyny potrzebne są czyny. Poruszanymi tematami były homofobia, dyskryminacja i wykluczenie oraz nadmierna ingerencja Kościoła Katolickiego w życie społeczne i polityczne

2004

2004-03

2004-03-23

Prawo Portale/strony www

 

Przedstawicielki portalu Lesbijka.org wzięły udział w posiedzeniu senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu dotyczącym projektu ustawy o związkach rejestrowanych.

2004

2004-03

2004-03-29

Portale/strony www

Warszawa

W ramach dwudniowego cyklu edukacyjno-kulturalnnego "Róża Wolności", organizowanego przez wortal www.lesbijka.org, Fundację Sztuki na rzecz Integracji i senator RP Marią Szyszkowską, odbyła się inauguracja pierwszych w Polsce warsztatów literackich dla lesbijek "Les literatura - normalność w innym świecie", które poprowadziła Izabela Filipiak. W części prelekcyjnej wzięli udział m.in. prof. Maria Szyszkowska, Marzena Chińcz, dr Tomasz Basiuk, Krystyna Mazur.

 

2004-03

2004-03-30

Portale/strony www

Warszawa

W ramach dwudniowego cyklu edukacyjno-kulturalnnego "Róża Wolności" odbyła się konferencja "Wolność i tolerancja we współczesnej Polsce", połączona z promocją książki O braku wolności światopoglądowej w Polsce pod red. prof. Marii Szyszkowskiej. Swoje przemyślenia dotyczące idei wolnościowych w naszym kraju zaprezentowali przedstawiciele wielu środowisk, m.in. ks. prof. dr hab. Florian Lempa, senator RP prof. Maria Szyszkowska, Katarzyna Matuszewska, Robert Biedroń, Izabela Filipiak, Anna Rossmanith, Katarzyna Kądziela, dr Joanna Gwiazdecka. Konferencję i dyskusję panelową prowadziła redaktor naczelna wortalu www.lesbijka.org, Marzena Chińcz.

2004

2004-04

2004-04-19

Konferencje/Dyskusje

Cieszyn

Odbyła się konferencja "Tożsamość kobiety - tożsamość mężczyzny we współczesnym świecie". W programie znalazały się m.in. wystapienia Agaty Piszczek (Amnesty International) "Więźniowie milczenia - dyskryminacja osób homoseksualnych", Katarzyna Najman (Kampania Przeciw Homofobii) "Lesbijki (i geje) w społeczeństwie", projekcja filmu pt.Homofobia, warsztaty prowadzone przez Adama Rogalewskiego (Kampania Przeciw Homofobii) "Inny we mnie".

2004

2004-04

2004-04-22

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało wykład Olgi Stefaniuk pt. "Lesbian Story w kinie i fotografii".

2004

2004-04

2004-04-25

Szkolenia/Warsztaty

Gwizdały k/W-wy Warszawa Warszawa

II obóz Girlz Get United!, w którym wzięło udział 25 osób z Polski i z Niemiec. Odbyły się warsztaty: o seksualności kobiet (który okazał się analizą "lesbijskiej" psychiki), powrót do ogrodu twórczości, o zmysłach, dragkingowy, szablonowo-koszulkowy, robienia didgeridoo i gry na tym instrumencie, bębniarski, bokserski; rozmowy: o bezpiecznym seksie (lesbijskim) i o transseksualizmie w Polsce i w Niemczech. Poza tym 29 kwietnia uczestniczki brały udział w demonstracji przeciwko Forum Europejskiemu, które wtedy odbywało się w Warszawie, a 30 kwietnia w festiwalu Noc Walpurgii w CDQ.

2004

2004-04

2004-04-28

Szkolenia/Warsztaty

Poznań

Stowarzyszenie Kobiet Konsola ogłosiło zapisy na serię warsztatów dla lesbijek pod hasłem "Lesbian Empowerment". Projekt był próbą stworzenia grupy kobiet homo- i biseksualnych, które chciałyby wyjść z ukrycia, dyskutować o dyskryminacji i przeciwdziałać jej (choćby tylko w stosunku do siebie samych), dokonać refleksji nad tożsamością lesbijską w sensie politycznym. Tematyka spotkań: "Homofobia i przeciwdziałanie dyskryminacji", "WenDo - samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt", "Tajemnica pełnego związku, czyli jak tworzyć dobrą relację?", "Być lesbijką - literatura, kultura, sztuka".

2004

2004-04

2004-04-30

Imprezy

Warszawa

Grupy Emancypunx i Refuse zorganizowały kolejną Noc Walpurgii, międzynarodowy festiwal niezależnej kultury kobiecej oraz kultury queer, którego ideami przewodnimi były zaakcentowanie aktywnego udziału kobiet w środowiskach alternatywnych, undergroundowych i kontr-kulturowych, wsparcie kultury queer, sprzeciw wobec seksizmu, społecznych i kulturowych nierówności płci i homofobii.

2004

2004-05

 

Czasopisma

 

Po prawie dwóch latach od zawieszenia "Inaczej" powstało pismo "InterHom". Ponieważ w miejsce zwolnione przez prasę wszedł Internet, w porównaniu do "Inaczej" nowe wydawnictwo zmieniło format, zniknęły z niego ogłoszenia towarzyskie, a teksty zostały skrócone. "InterHom" nawiązał współpracę z portalami gejowskimi i lesbijskimi oraz - z myślą o feministkach - zamieścił (w 1 nr) reklamę "Zadry" i relację z Manify pióra Roberta Kulpy.

2004

2004-05

2004-05-06

Akcje

Kraków

Odbył się festiwal "Kultura dla Tolerancji" - Dni Kultury Gejowskiej i Lesbijskiej, przegląd wszelkiej aktywności twórczej lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Jednym z elementów programu był Marsz Tolerancji, którego uczestnicy rozwinęli tęczowe flagi, emblematy Unii Europejskiej i transparenty z napisami "Miłość to miłość", "Stop dyskryminacji gejów i lesbijek", "Demokracja, tolerancja, akceptacja", "Miłuję wszystkich", "Akceptacja zamiast nienawiści", "Gejów przynosi bocian hetero". W pochodzie szli politycy, m.in. posłowie SdPl Andrzej Celiński i Joanna Sosnowska, poseł niezrzeszony Janusz Lisak, senator Marek Balicki (SdPl) oraz senator Maria Szyszkowska (SLD). Organizatorzy marszu zrezygnowali z przejścia pod Smoczą Jamę, z obawy przed atakiem członków Młodzieży Wszechpolskiej i kibiców piłkarskich, którzy powstrzymali pochód u stóp Wawelu. Policja otoczyła kordonem agresywnych kontrmanifestantów, by umożliwić uczestnikom marszu spokojne rozejście się. Wracający z imprezy zostali zaatakowani przez skinheadów i kibiców piłkarskich u wylotu ul. św. Anny. Obstawa policyjna użyła psów. Do akcji wkroczyli antyterroryści. Na kilka minut przed 19.00 oddano strzały ostrzegawcze. Grupa około 40 homoseksualistów, uczestników "Kultura dla tolerancji", odwiedziła były hitlerowski obóz Auschwitz. Złożyli kwiaty przed Ścianą Straceń przy Bloku Śmierci, gdzie hitlerowcy rozstrzelali co najmniej kilka tysięcy osób. W 2000 roku muzeum Auschwitz-Birkenau otrzymało laur "Orfeo Iris" przyznany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne Gejów i Lesbijek (ILGON). Placówka otrzymała ją za pamięć o homoseksualistach-ofiarach hitleryzmu.

2004

2004-05

2004-05-09

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

W klubie Le Madame odbyła się debata zorganizowana przez Kampanię Przeciw Homofobii pod tytułem "Geje i lesbijki w Europie". Na zaproszenie Kampanii wysłane do wszystkich komitetów wyborczych startujących w eurowyborach odpowiedziały cztery. W spotkaniu uczestniczyli więc kandydaci i kandydatki: Anna Skrzypek z Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy, Magda Mosiewicz z Zielonych 2004, Maria Anna Knothe z Unii Wolności oraz Andrzej Krajewski z Platformy Obywatelskiej.

2004

2004-05

2004-05-13

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało wykład Dominiki Ferens (IFA, Wrocław) "Heteronormatywna funkcja angielskiej szkoły żeńskiej".

2004

2004-05

2004-05-19

Organizacje

 

Stowarzyszenie Lambda Warszawa i Kampanię Przeciw Homofobii przedstawiły "Raport o dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną w Polsce w roku 2002" który powstał na podstawie 425 ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców głównie dużych miast. W 2002 r. 12,2% spośród homoseksualistów doświadczyło w Polsce przemocy fizycznej; 31,5% było nękanych psychicznie, 12% z dyskryminacją spotkało się w urzędach i miejscach publicznych. Z raportu wynika, że 8% homoseksualistów doświadczyło dyskryminacji w miejscu pracy, 3,5% - w placówkach ochrony zdrowia, a 9,6% - w kontakcie z katolickimi księżmi. 64,7% respondentów dopuszczało całowanie się lub trzymanie za rękę w miejscach publicznych z partnerem tej samej płci. Rodziny 67,3% ankietowanych wiedzą o ich homoseksualizmie.

2004

2004-05

2004-05-22

Portale/strony www

 

Portal www.lesbijka.org ufundował stypendium dla maturzystek. Akcja ta miała na celu udzielenie pomocy finansowej startującym na studia dziewczynom.

2004

2004-05

2004-05-26-28

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Odbyła się V międzynarodowa konferencja na temat nienormatywnych seksualności i płci kulturowej "Odmieniając wspólnoty. W Europie bez homofobii", zorganizowana przez Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo.

2004

2004-05

2004-05-31

Dyskryminacja

 

Wojciech Wierzejski, kandydat Ligi Polskich Rodzin do Parlamentu Europejskiego i wicemarszałek mazowieckiego sejmiku samorządowego, zamieścił na swojej stronie internetowej "Listę gejów i lesbijek atakujących Marszałka Wierzejskiego".

2004

2004-06

2004-06-05

Organizacje

 

Działająca w partii Zielonych 2004 grupa ds. mniejszości seksualnych Zagaynik/Zalesie zawiesiła swoją działalność. Grupa zorganizowała min. plebiscyt "Homofob roku" i dużą imprezę w klubie Paradise "Drag Quen Natura 2004".

2004

2004-06

2004-06-09

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

Kampania Przeciw Homofobii zorganizowała debatę nt. reprezentacji interesów mniejszości seksualnych w Parlamencie Europejskim.

2004

2004-06

2004-06-11

Akcje

Warszawa

W Wiecu Wolności na Placu Bankowym, nazywanym również Stojącą Paradą Równości, będącym sprzeciwem wobec łamania podstawowych praw demokracji, brało udział około 1000 osób. Wśród demonstrujących były organizacje gejowskie i lesbijskie, feministyczne, Portal Lesbijka.org oraz partie polityczne, m.in. Nowa Lewica Zieloni 2004 i Pracownicza Demokracja. Wśród polityków pojawili się Maria Szyszkowska, Piotr Ikonowicz, Piotr Gadzinowski i Jerzy Urban. Prezydent Warszawy Lech Kaczyński nie zgodził się na przeprowadzenie w piątek Parady Równości (współorganizowanej przez organizacje mniejszości seksualnych) i - mimo dwukrotnego uchylenia tej decyzji przez wojewodę mazowieckiego Leszka Mizielińskiego - nie zmienił zdania. Polska ambasada w Paryżu stała się celem symbolicznego ataku mniejszości seksualnych. Według ulotek rozrzuconych przez sprawców zajść, była to odpowiedź na panującą w Polsce homofobię, przejawiającą się w postawie władz.

2004

2004-06

2004-06-12

Portale/strony www

Warszawa

W klubie Regeneracja trzecie urodziny obchodził portal www.kobiety-kobietom.com. W programie znalazł się występ DK Morfiego, konkursy i zabawy z nagrodami oraz oczywiście tort urodzinowy. Przy dj'ce zmieniały się DJ Lo i Ewa Amorales. Była to pierwsza na taką skalę impreza tylko dla kobiet, która kiedykolwiek odbyła się w stolicy w sobotę wieczorem: poprzednio żaden klub nie zgodził się wyprosić mężczyzn, tym bardziej w weekend. Na podstawie tego doświadczenia portal zorganizował później jeszcze inne imprezy tego rodzaju w CDQ i w Kokonie: imprezy tylko dla kobiet zaczęły powoli być (rzadkim) zwyczajem, a nie wyjątkowym rarytasem dla warszawskich lesbijek.

2004

2004-06

2004-06-17

Festiwale

Wrocław

Odbył się II Festiwal "Lesbijki, Geje i Przyjaciele", zorganizowany przez grupę Sistertosister, Koło Naukowe Gander Studies Nic Tak Samo, Liberta. W programie znalazały się m.in. wykłady "Lesbijki wobec podwójnej dyskryminacji ze względu na pleć i orientację seksualną", "Wstęp do queer theory", "Fetyszyzm jako opcja tożsamości geja/lesbijki", "93 sposoby na płeć - czyli o transgresji seksualnej w kontrkulturze".

2004

2004-06

2004-06-26

Inne

 

Po raz 26. odbyła się parada gejów i lesbijek z okazji Christopher Street Day, podczas której krytykowano sytuację homoseksualistów w Polsce. Organizatorzy wyróżnili nagrodą specjalną za odwagę cywilną polską organizację Kampania przeciwko Homofobii. Wyróżnienie odebrał jej przedstawiciel w Berlinie Tomasz Bączkowski. Wręczając nagrodę, Bastian Finke z organizacji Maneo zwrócił się do prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego: "Panie prezydencie, niech pan obali mur nietolerancji w Warszawie". Kilkadziesiąt osób demonstrowało przed ambasadą RP w Berlinie przeciwko polityce władz Warszawy wobec gejów i lesbijek.

2004

2004-07

2004-07-10

Publicystyka

 

W "Wysokich Obcasach" nr 27( 275) ukazał się reportaż Lidii Ostałowskiej i Aleksandry Krzyzaniak Gumowskiej "Kobiecie więcej wybaczam" o życiu lesbijek i gejów w Polsce. Na okładce - zdjęcie Suzi.

2004

2004-07

2004-07-22

Organizacje

Okliny

III Obóz Ulicy Siostrzanej. Odbyły się wtedy po raz pierwszy warsztaty antydyskryminacyjne (prowadzące Agata Teutsch i Monika Serkowska).

2004

2004-07

2004-07-23

Prawo Portale/strony www

 

Przedstawicielki portalu www.lesbijka.org biorą udział w posiedzeniu połączonych komisji senatu: Ustawodawstwa i Praworządności oraz Polityki Społecznej i Zdrowia, dotyczącego projektu Ustawy o związkach rejestrowanych.

2004

2004-08

2004-08-04

Organizacje

 

Członkowie Kampanii Przeciw Homofobii spotkali się z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Ryszardem Kaliszem. Podczas spotkania poruszono kwestię majowych wydarzeń w Krakowie, kiedy to pokojowy Marsz dla Tolerancji organizowany przez Kampanię Przeciw Homofobii Kraków został brutalnie zaatakowany przez neofaszystowskie bojówki złożone między innymi z działaczy Ligi Polskich Rodzin i Młodzieży Wszechpolskiej. Minister zapewnił, że wobec odpowiedzialnych za bezpieczeństwo policjantów, którzy nie dopełnili obowiązków zostały wyciągnięte konsekwencje. Ważną sprawą poruszaną podczas spotkania w Ministerstwie Sprawa Wewnętrznych i Administracji była kwestia 11 tysięcy kartotek założonych przez Milicję Obywatelską podczas słynnej akcji "Hiacynt". Kartoteki te, założone w latach 1985-87, przechowywane były w ministerstwie. Kampania Przeciw Homofobii starała się doprowadzić do ich zniszczenia, tak aby uniknąć wykorzystania ich w celu, m. in. szantażu. Zgodnie jednak z rozporządzeniem wszystkie dokumenty, w tym kartoteki akcji "Hiacynt", zostały przekazane do dnia 31 lipca 2004 r. do Instytutu Pamięci Narodowej. IPN twierdzi, że nie ma wyodrębnionej kartoteki gejów i lesbijek.

2004

2004-08

2004-08-10

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

W Warszawie odbyła się konferencja organizowana przez wortal www.lesbijka.org i Fundację im. Róży Luksemburg nt. "Lesbijki w życiu społeczno-politycznym", na której obecni byli przedstawiciele Kampanii Przeciw Homofobii, ILGCN, OŚKi, NEWW Polska, Biura Pełnomocnika Rządu ds. RSKiM, Federacji Młodych UP, Nieformalnej Grupy Łódź Gender, Lambdy, reprezentacja Senatu RP. Organizatorkom zależało na stworzeniu okazji do dyskusji nad miejscem lesbijek we współczesnym społeczeństwie, a także do zachęcenia ich nie tylko do śmielszego przedstawiania swych poglądów na ten temat, ale i do konkretnego działania w sferze społeczno-politycznej. Efektem konferencji był cykl warsztatów pod tym samym tytułem w głównych miastach Polski.

2004

2004-09

2004-09-01

Czasopisma

 

Swoją działalność zakończyło pismo gejowsko-lesbijskie "InterHom". Ukazały się 4 numery - w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu. InterHom" kusił przede wszystkim niską ceną - zaledwie 3.90 zł, a imponował nakładem - 12 000 egz. Szybko okazało się jednak, że ma poważne problemy z dystrybucją.

2004

2004-09

 

Książki

 

Ukazała się książkaHomofobia po polsku - praca zbiorowa pod red. Zbyszka Sypniewskiego i Błażeja Warkockiego W książce zebrano teksty dotyczące najważniejszych wydarzeń lesbijsko-gejowskich lat 2002-2004. Jest więc podsumowanie dyskusji Gazety Wyborczej o homoseksualizmie z sierpnia 2002 r., opisano kontrowersje wokół wystawy "Niech nas zobaczą", sprawę wypadków krakowskich (maj 2004) i warszawskich (czerwiec 2004), a także homoseksualny numer "Więzi", który staje się pretekstem do całościowego zastanowienia nad stosunkiem Kościoła katolickiego do lesbijek i gejów. Za każdym razem nie są to suche relacje konkretnego wypadku, ale znaczące wydarzenia oglądane w szerszej perspektywie. Poza tym w książce znajdują się jeszcze działy bardziej ogólne, opisujące podejście mediów, kwestię posiadania potomstwa, niewidzialność lesbijek, a także wymiar filozoficzny i polityczny homoseksualizmu. Są tu teksty m.in. Kingii Dunin, Bożeny Umińskiej, Joanny Mizielińskiej, Renaty Lis czy Tomasza Basiuka..

2004

2004-09

2004-09-04-05

Szkolenia/Warsztaty

Kraków

Odbył się I zorganizowany przez Konsolę warsztat z cyklu "Lesbian Empowerment" nt. "Homofobia i przeciwdziałanie dyskryminacji" (prowadzenie: Anna Lipowska-Teutsch, Anna Szul-Szywała, Agata Teutsch, Monika Serkowska).

2004

2004-09

2004-09-10

Książki

 

Ukazała się książkaNasze ciała, nasze życie (Our Bodies, Ourselves) - przewodnik po kobiecym ciele, zdrowiu, seksualności, procesach dorastania, przekwitania, starzenia się, ciąży i macierzyństwa. Część poświęcona seksualności zawiera rozdział o związkach między kobietami, oparty na listach nadesłanych przez lesbijki - Polki i Amerykanki, które opowiadają o dochodzeniu do własnej seksualności, ujawnianiu orientacji seksualnej swojemu otoczeniu, zmaganiach z homofobicznym społeczeństwem, o seksie miedzy kobietami, budowaniu trwałych związków a nawet wspólnym wychowywaniu dzieci. Tekst powstał dzięki pomocy Lambdy Warszawa i Kampanii Przeciw Homofobii.

2004

2004-09

2004-09-17

Akcje

Warszawa

Finał Wyborów Człowieka Tęczy 2004. W I edycji laureatami zostali prof. Maria Szyszkowska i Robert Biedroń. W konkursie oddało głosy ponad 1700 osób. Konkurs zorganizował wortal www.lesbijka.org, patronami byli: Federacja Młodych UP, Tygodnik "Nie", Zespół LGBT Amnesty International, portal www.innastrona.pl, magazyn "Queer City", magazyn "InterHom", Kampania Przeciw Homofobii, ILGCN Polska, TMiW Tolersex, Stowarzyszenie Lambda Warszawa i portal www.homiki.pl.

2004

2004-09

2004-09-19

Szkolenia/Warsztaty

Niedamirów

III obóz Girlz Get United!, w którym uczestniczyło 30 kobiet z Polski i Niemiec. odbyły się warsztaty nt. tożsamość i teoriaqueer, głosowe, interpersonalne, o lęku i agresji, samoobrona, bezpieczny seks i HIV - AIDS, rejestrowane związki partnerskie.

2004

2004-09

2004-09-30

Prawo Portale/strony www

 

Przedstawicielki portalu www.lesbijka.org wzięły udział w 69. posiedzeniu Senatu RP, które poświęcone było m.in. projektowi ustawy o związkach rejestrowanych.

2004

2004-10

2004-10-02

Szkolenia/Warsztaty

Poznań

Odbył się II zorganizowany przez Konsolę warsztat z cyklu "Lesbian Empowerment" nt. "WenDo - samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt (prowadzenie: Agata Teutsch, Monika Serkowska). Po raz pierwszy w Polsce odbyły się warsztaty WenDo przygotowane specjalnie dla lesbijek (program warsztatu był przygotowany tak, by poruszał on problemy związane z przemocą doświadczaną przez kobiety także dlatego, że są lesbijkami). Uczestniczkami były wyłącznie lesbijki.

2004

2004-10

2004-10-03

Dyskryminacja

 

Ponad 300 kierowników urzędów stanu cywilnego przesłało marszałkowi Sejmu protesty przeciwko ustawie o związkach partnerskich. Tekst protestu sugerował, że urzędnicy nie zamierzają rejestrować związków partnerskich, gdyby ustawa została uchwalona. Akcję wysyłania protestów do marszałka Oleksego zorganizowało Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi - to samo, które wiosną zorganizowało w Krakowie i Warszawie wielką akcję protestacyjną przeciw pochodom gejów i lesbijek.

2004

2004-10

2004-10-09-10

Konferencje/Dyskusje

Pogorzel k/Otwocka

Odbyło się seminarium dla aktywistek ruchu kobiecego, zorganizowane przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa w Pogorzeli k/Otwocka. Celem spotkania było wzmocnienie środowiska kobiet homo- i biseksualnych poprzez: nawiązanie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz tych kobiet, stworzenie i rozwój sieci organizacji/osób, działających na rzecz tej grupy w Polsce, promowanie w środowiskach kobiet homo- i biseksualnych aktywności na rzecz ich środowiska. W trakcie warsztatów uczestniczki i uczestnicy dyskutowali, wymieniali się się swoimi doświadczeniami, zdobywali wiedzę i umiejętności, które wykorzystają w swojej przyszłej działalności, takie jak: zakładanie własnej organizacji (stowarzyszenia, fundacji), współpraca i komunikowanie się między organizacjami, historia i aktualne działania ruchu lesbijsko-gejowskiego w Polsce (1980-2004), prawa lesbijek w kontekście praw człowieka, praw obywatelskich, praw mniejszości seksualnych, dyrektyw antydyskryminacyjnych UE implementowanych przez Polskę, działalność lesbijskich organizacji parasolowych w Unii Europejskiej i możliwości dla polskich lesbijek, związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, możliwości współpracy z organizacjami z innych krajów Unii Europejskiej, wątki lesbijskie w kulturze, lesbianizm i feminizm, metody i zasady udzielania wsparcia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet, prowadzenie skutecznego pomagania na rzecz kobiet homoseksualnych i biseksualnych. Wśród uczestniczek były przedstawicielki grup i organizacji feministycznych: z Koła Naukowego gender Studies Nic Tak Samo z Wrocławia, ze Stowarzyszenia Kobiet Konsola z Poznania oraz grupy nieformalnej Ulica Siostrzana, portalu www.kobiety-kobietom.com, Kampanii Przeciw Homofobii z Warszawy i Krakowa, grupy nieformalnej Girlz Get United!, Forum Głębokiej Demokracji, Grupy Gender Ewa Luna z Trójmiasta, Lambdy Warszawa, Lambdy Szczecin i tworzących się: Lambdy Kraków, Poznań i Białystok. Część uczestniczek nie była związana z żadną działającą grupą/organizacją, lecz planowała założenie organizacji lub włączenie się w działalność istniejących grup formalnych i nieformalnych. Podczas spotkania odbyły się również warsztaty WenDo przygotowane specjalnie dla lesbijek.

2004

2004-10

 

Organizacje

Warszawa

Powstała nieformalna grupa Porozumienie Lesbijek (LBT), łącząca aktywistki z organizacji LGBT i feministycznych oraz grupy nieformalne i osoby niezrzeszone - uczestniczki spotkania w Pogorzeli. Skrót LBT oznacza lesbijki, biseksualistki i osoby transseksualne. Więcej informacji: www.porozumienie.lesbijek.org.

2004

2004-10

2004-10-10

Dyskryminacja

 

Osoby obrażone wypowiedziami przewodniczącego Rady Miasta Poznania Przemysława Alexandrowicza (PiS) i radnego Jacka Tomczaka (PiS) na temat homoseksualistów złożyły zawiadomienie w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu. Wnioskodawcy domagali się wszczęcia śledztwa w sprawie pomówienia homoseksualistów o skłonności do pedofilii, zoofilii i nekrofilii. Wypowiedź tej treści padła podczas konferencji prasowej w Poznaniu poświęconej zaplanowanemu na 20 listopada Marszowi Równości. W doniesieniu zawiadamiający napisali, że takie wypowiedzi mogą narazić na utratę dobrego imienia osoby o orientacji homoseksualnej, co może im np. utrudnić wykonywanie pracy.

2004

2004-10

2004-10-14-15

Festiwale

Łódź

II Forum Filmowo-Dyskusyjne "Przeciw Homofobii", zorganizowane przez łódzki oddział Kampanii Przeciw Homofobii i kino "Cytryna". W programie znalazły się spotkanie z Kingą Dunin, Zbyszkiem Sypniewskim i Krzysztofem Tomasikiem (współautorami pierwszej w Polsce książki o homofobii Homofobia po polsku), przegląd filmów o tematyce homoseksualnej (Złe wychowanie,Daleko od nieba,Monster,Tabu,On, ona i on,Moja matka woli kobiety,Fucking Amal orazJestem kobietą – dokument o życiu Baszki von Hanff - lesbijki, która ujawniła swoją orientację seksualną w mediach).

2004

2004-10

2004-10-19

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

Fundacja Feministyczna PSF Centrum Kobiet zorganizowała debatę nt. ustawy o związkach partnerskich: "Ustawa o związkach partnerskich. Triumf wolności czy patriarchatu?".

2004

2004-10

2004-10-19

Konferencje/Dyskusje

Białystok

Odbyła się konferencja "Gej, lesbijka - mity i stereotypy funkcjonującej w społeczeństwie", zorganizowana przez Stowarzyszenie Faros i Młode Centrum. Uczestniczyli w niej Yga Kostrzewa, wiceprzewodnicząca i rzeczniczka prasowa Lambda Warszawa, Katarzyna Kądziela, prof. Maria Szyszkowska, dr Małgorzata Bieńkowska-Ptasznik, socjolog i dr Wiesław Sokoluk, seksuolog.

2004

2004-10

2004-10-21-24

Festiwale

 

Kampania Przeciw Homofobii Śląsk i Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zorganizowały Śląskie Dni Tolerancji pod hasłem "HOMO - znaczy człowiek!". W ramach festiwalu odbyły się pokazy filmów, wystawy "Niech nas zobaczą" i "Tiszert dla wolności" oraz spotkanie promocyjne pierwszej w Polsce książki o homofobii oraz wieczornequeerparty i Drag Queen Show.

2004

2004-10

2004-10-28

Inne

 

W czasie nocnej audycji (godz. 0.00-2.00) Radio WAWA nadało program poświęcony sytuacji lesbijek w Polsce.

2004

2004-11

2004-11-05

Dyskryminacja

Poznań

Liga Polskich Rodzin zaprotestowała przeciwko zaplanowanemu na 20 listopada Marszowi Równości w Poznaniu. Zdaniem szefa wielkopolskiej LPR, Przemysława Piasty, władze miasta i województwa wielkopolskiego "nie powinny zgadzać się na organizację publicznej imprezy promującej ciężką chorobę, jaką jest homoseksualizm." Wielkopolski oddział LPR wystosował do władz Poznania i wojewody wielkopolskiego apele o uniemożliwienie przeprowadzenia Marszu Równości. "Homoseksualizm jest w naszej opinii ciężką chorobą psychiczną, którą należy leczyć, a nie afirmować. (...) Poprzez tego typu prowokacje nie wzmagamy tolerancji, a wręcz przeciwnie, wywołujemy gwałtowne reakcje" - mówił podczas konferencji prasowej Piasta.

2004

2004-11

2004-11-067

Szkolenia/Warsztaty

Kraków

Odbył się III zorganizowany przez Konsolę warsztat z cyklu "Lesbian Empowerment" nt. "Tajemnica pełnego związku, czyli jak tworzyć dobrą relację?" (prowadzenie: Agnieszka Kramm).

2004

2004-11

2004-11-12

Festiwale

Warszawa

W klubach Galeria 23, CDQ i Le Madame odbył się pierwszy w Polsce Ladyfest Wawa 2004. Ladyfest, festiwal organizowany przez kobiety i prezentujący niezależną kulturę kobiet (oraz wszystkich osób identyfikujących się jako kobiety), wyrasta z undergroundowej sceny punk, anarchofeministycznego ruchu Riot Grrrl i kulturyqueer; od roku 2000 odbył się ponad 100 razy w różnych miastach na całym świecie; obejmuje koncerty, performance, wystawy, projekcje filmowe, warsztaty, wykłady, dyskusje, spotkania oraz akcje w przestrzeni miejskiej: happeningi, demonstracje, marsze; niesie bardzo silny przekaz społeczny i polityczny: antyseksistowski, antyhomofobiczny, antyrasistowski, antykapitalistyczny i wolnościowy; - to przestrzeń demokratyczna, niehierarchiczna, niekomercyjna/non-profit, D.I.Y.; więcej informacji: www.ladyfest.org, www.ladyfesteurope.org, www.ladyfest.webpark.pl.

2004

2004-11

2004-11-17-20

Konferencje/Dyskusje

Poznań

Odbyły się Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu, organizowane przez Zielonych 2004, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Lambdę Poznań i Nową Lewicę. W Centrum Kultury Zamek miała miejsce konferencja "Demokracja w Polsce a problem mniejszości"- o mniejszościach w kulturze, o tym, jak mniejszości są traktowane w Polsce, jaki jest do nich stosunek partii politycznych. W Marszu Równości 20 listopada udział mieli wziąć niepełnosprawni, mniejszość żydowska i przedstawiciele mniejszości seksualnych. Celem organizatorów Marszu było uświadomienie poznaniakom prawa różnorakich mniejszości do artykułowania swoich problemów. Mimo protestów partii prawicowych i Kościoła, które wzywały do zakazania Marszu, organizatorzy imprezy zapowiedzieli, że Marsz się odbędzie. "Różni ale równi", "Każdy należy do jakiejś mniejszości" - to tylko niektóre hasła, pod jakimi mieli przejść w sobotę uczestnicy Marszu Równości. Jednak uczestnikom udało się przejść zaledwie kilkadziesiąt metrów. W ich stronę poleciały jajka, cytryny, a nawet petarda (na szczęście nie odpaliła). Tylko dlatego, że chuliganów od marszu oddzielał kordon policji, nie polała się krew. Chuligani i Młodzież Wszechpolska za wszelką cenę chcieli się przedostać do uczestników marszu. Skandowano - "Gejowskie śmieci, ręce precz od dzieci!", "Lesbijki, pedały to Unii ideały!", "Zdrowi Polacy nie są tacy!" Policja kilka razy musiała interweniować. Kilka osób obezwładniono i zatrzymano. Policja cofnęła uczestników Marszu pod Zamek. Poinformowano organizatorów, że policja nie zapewni bezpieczeństwa, jeśli marsz będzie kontynuowany. Obie strony wykrzykiwały w swoim kierunku różne obelgi. Chwilę po godz. 16 ci, którzy przyszli na marsz, niepostrzeżenie zaczęli się dzielić na mniejsze grupki i rozchodzić. Pozostali zadymiarze, których do domów wysyłali policjanci tłumacząc, że ich demonstracja jest nielegalna.

2004

2004-12

2004-12-04

Portale/strony www

Warszawa

Portal www.lesbijka.org przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg zorganizował dwudniowe warsztaty "Lesbijki w życiu społeczno-politycznym", będące kontynuacją cyklu szkoleniowego o tej samej nazwie. Tematy warsztatów: "Bariery, które uniemożliwiają nam wejście w życie społeczno-polityczne i pokonywanie ich", "Współpraca między organizacjami pozarządowymi", Praktyczna realizacja działań społeczno-edukacyjnych z wykorzystaniem pomocy organizacji pozarządowych", "O nas - z nami - czyli co chciałybyśmy przeczytać o egzystencji lesbijek w Polsce" oraz omówienie aktów prawnych - ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach.

2004

2004-12

2004-12-08

Konferencje/Dyskusje

 

W ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka odbył się panel dyskusyjny "Prawa osób należących do mniejszości seksualnych - aktualny stan dyskusji", który prowadził dr Jacek Kochanowski, socjolog i działacz LGBT. Udział wzięli Małgorzata Okoniewska (autorka książkiMój świat jest kobietą. Dziennik lesbijki), Bartosz Żurawiecki (krytyk filmowy, działacz LGBT), Robert Biedroń (prezes Kampanii Przeciw Homofobii), Krzysztof Śmiszek (reprezentujący prof. Magdalenę Środę).

2004

2004-12

2004-12-11

Imprezy

Warszawa

W klubie CDQ odbyła się "Gwiazdka dla Dziewczynek", w czasie której można było obejrzeć wizualizacje grupy W.A.G.I.N.A. oraz uczestniczyć w konkursach karaoke, rzucania lotek i rysowania. Oprawę muzyczną zapewniła DJ Volga.

2004

2004-12

2004-12-11

Organizacje

Warszawa

Odbyło się drugie spotkanie Porozumienia Lesbijek (LBT), w którym wzięły udział przedstawicielki portalu www.kobiety-kobietom.com, grupy Girlz Get United, uczestniczki warsztatów Lesbian Empowerment, członkinie Stowarzyszenia Kobiet Niezależnych i oczywiście Lambdy Warszawa, a także kilka osób nie zrzeszonych. Przede wszystkim dyskutowano o celach, jakie stawia sobie Porozumienie. Uzgodniono, że należą do nich: wzmocnienie obecności i widzialności LBT w życiu społeczno-politycznym; przełamywanie stereotypów, dotyczących LBT; budowanie społecznej akceptacji wobec wymienionych grup; dążenie do prawnej i rzeczywistej równości, bez względu na płeć, tożsamość/orientację seksualną oraz wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny i wyznanie; budowanie wolnej od uprzedzeń tożsamości LBT; wypracowanie i promowanie języka, który uwzględnia obecność LBT w społeczeństwie; przeciwdziałanie dyskryminacji LBT; budowanie świadomości (i wrażliwości) feministycznej w środowisku LGBT; edukacja społeczna w zakresie seksualności człowieka; działania edukacyjne, dotyczące praw człowieka, historii, literatury, sztuki, religii, uwzględniające obecność LBT; działania na rzecz integracji i współpracy LBT oraz działaczek ruchu feministycznego; zaznaczenie obecności LBT w ruchu feministycznym; przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy ze względu na płeć i tożsamość/orientację seksualną.

2004

2004-12

2004-12-16

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało dyskusję nt. "Strategie walki o równouprawnienie mniejszości seksualnych".

2004

2004-12

2004-12-17

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

Portal www.lesbijka.org zorganizował konferencję nt. "Lesbijki vs feministki", poświeconą współpracy i współdziałaniu lesbijek i feministek. Udział wzięły: Joanna Gwiazdecka, Fundacja im. Róży Luksemburg, Aleksandra Łacwik - Nieformalna Grupa Łódź Gender, Prof. Maria Szyszkowska - Senator RP, Barbara Nowacka - Federacja Młodych Unii Pracy, Katarzyna Kądziela - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Anna Czerwińska - Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKA.

2004

2004-12

2004-12-18-19

Szkolenia/Warsztaty

Kraków

Odbył się IV zorganizowany przez Konsolę warsztat z cyklu "Lesbian Empowerment" nt. "Być lesbijką - literatura, kultura, sztuka" (prowadzenie: Anna Gruszczyńska).

2005

  

Czasopisma

Wrocław

Nieformalna grupa Sistertosister wydała 3 nr fanzinu "Łechtaczka", w którym znalazły się m.in teksty nt. zespołu Team Dresch, grającego lesbijskiego punk rocka, oraz bezpiecznego seksu lesbijskiego.

2005

2005-01

2005-01-07

Konferencje/Dyskusje

Kraków

Kampania Przeciw Homofobii oraz Fundacja Kobieca "eFKa" zorganizowały konferencję "Kraków i Norymberga razem dla tolerancji". W programie znalazły się m.in. wykład radnego z Norymbergii (miasta partnerskiego Krakowa) o sytuacji gejów i lesbijek w tym mieście oraz wykłady na temat historii ruchów gejowsko-lesbijskich w Polsce i Niemczech, dyskusja nt. "Geje i lesbijki w rodzinie polskiej i niemieckiej" oraz wystawa zdjęć z dni kultury gejowsko-lesbijskiej z Krakowa i Norymbergii. Konferencja wzbudziła protesty ze strony radnych miasta Krakowa.

2005

2005-01

2005-01-13

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało wykład Anny Szul-Szywały (Kraków) "Prawa gejów i lesbijek w Polsce".

2005

2005-01

2005-01-13

Dyskryminacja

Kraków

Grupa krakowskich radnych przygotowała projekt rezolucji w sprawie ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich, która w grudniu ubiegłego roku została przyjęta przez Senat. Radni wyrażają w niej swój sprzeciw wobec "prób wprowadzenia do polskiego systemu prawnego regulacji zrównujących związki homoseksualne z rodziną". Pod projektem rezolucji popisani są radni z Ligi Polskich Rodzin, Prawa i Sprawiedliwości oraz z Platformy Obywatelskiej.

2005

2005-01

2005-01-15

Organizacje

Warszawa

Odbyło się trzecie spotkanie Porozumienia Lesbijek (LBT). Głównym tematem była obecność lesbijek (LBT) na feministycznej Manifie 2005 z okazji Dnia Kobiet oraz zaznaczenie obecności kobiet w Marszach Równości. Jako symboliczny kolor lesbijek (LBT) przyjęto fiolet. Kolejnym poruszonym tematem było strategiczne spotkanie środowiska LGBT i zapewnienie właściwej reprezentacji lesbijek, biseksualistek i osób transseksualnych.

2005

2005-02

2005-02-05

Portale/strony www

 

Portal Lesbijka.org uruchomił drugi formularz online dla poparcia projektu ustawy o związkach rejestrowanych.

2005

2005-02

2005-02-07

Prawa

 

Portal Lesbijka.org ILGCN, Lambda Warszawa i Kampania Przeciw Homofobii wystosowały do posłów apel o poparcie projektu ustawy o związkach rejestrowanych.

2005

2005-02

2005-02-24

Konferencje/Dyskusje

Wrocław

Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo zorganizowało wykład Anny Świrek "Historia męskości i kobiecości w związkach lesbijskich. Jak model butch/femme wtargnął do popkultury".

2005

2005-03

2005-03-01

Konferencje/Dyskusje

Kraków

W ramach Akademii Feministycznej eFKi odbyły się zajęcia "Lesbijki w kulturze, kultura lesbijska", prowadzone przez Annę Gruszczyńską.

2005

2005-03

2005-03-07

Prawa

 

Portal Lesbijka.org, Kampania Przeciw Homofobii, ILGCN i Lambda Warszawa wydały broszurę "Wcale nie inni", skierowaną do polityków i dziennikarzy, obiektywnie ukazującą środowisko osób homoseksualnych.

2005

2005-03

2005-03-08

Akcje

Warszawa

Porozumienie Kobiet 8 Marca oraz Porozumienie Lesbijek (LBT) współorganizowały feministyczną Manifę z okazji Dnia Kobiet pod hasłem "Jesteśmy silne, razem silniejsze", której głównymi tematami były sprzeciw wobec dyskryminacji ekonomicznej kobiet oraz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Niezadowolenie z sytuacji kobiet pokazywały związki zawodowe, partie polityczne, grupy mniejszościowe: lesbijki ("Prawa lesbijek prawami kobiet", "Jestem lesbijką tak jak moja mama", "Emilia Plater była Drag Kingiem"), stewardesy (z hasłem "Żądamy równego traktowania"), policjantki (bez hasła, ochraniały demonstrujących), pielęgniarki. Barwny, wielotysięczny korowód przy muzyce przeszedł od Pl. Trzech Krzyży do Pl. Zamkowego, mijając pod drodze kilkudziesięcioosobową kontrmanifestację Młodzieży Wszechpolskiej. Wzywane do Fioletowej Rewolucji lesbijki (LBT) pojawiły się licznie z fioletowymi flagami, szalikami i balonami. Manifa była także sukcesem medialnym Porozumienia Lesbijek (LBT): większość mediów podała i pokazała, że lesbijki były współorganizatorkami i uczestniczkami tej imprezy. Z okazji Manify 2005 Porozumienie Lesbijek (LBT) zorganizowało dwa happeningi ("LESteśmy" i "Mumie" - wraz z grupą W.A.G.I.N.A.) oraz wyprodukowało pierwszą serię fioletowych znaczków-badzików z hasłami lesbijskimi i feministycznymi (m.in. "Prawa lesbijek prawami kobiet", "Nie jestem lesbijką, ale moja dziewczyna - tak" i "Fioletowa rewolucja").

2005

2005-03

2005-03-12

Imprezy

Warszawa

Portal www.kobiety-kobietom.com zorganizował pomanifową imprezę tylko dla kobiet w klubie CDQ.

2005

2005-03

2005-03-15

Czasopisma

 

Bezpłatny miesięcznik "Aktivist" uruchomił od numeru kwietniowego dział "GayLife", poświęcony prezentacji miejsc i wydarzeń polskiej scenyqueer. Z "Aktivistem" wspólpracowała Izabela Filipiak.

2005

2005-04

2005-04-01

Festiwale

Wrocław

Odbył się Ladyfest, poświęcony, jak inne edycje tego festiwalu, niezależnej twórczości kobiet i osób identyfikujących się jako kobiety.

2005

2005-04

2005-04-09

Portale/strony www

Lublin

Portal Lesbijka.org . zorganizował II część warsztatów "Lesbijki w życiu społeczno-politycznym".

2005

2005-04

2005-04-16

Portale/strony www

Warszawa

Portal Lesbijka.org . zorganizował II część warsztatów "Lesbijki w życiu społeczno-politycznym".

2005

2005-04

2005-04-21

Akcje

Kraków

Fundacja LGBT, przy wsparciu m.in. Porozumienia Lesbijek (LBT), zorganizowała Marsz Tolerancji. Fundacja LGBT podjęła decyzję o zorganizowaniu Marszu Tolerancji w imieniu tych wszystkich, którym bliska jest idea tolerancji i demokracji, po decyzji Kampanii Przeciw Homofobii o wycofaniu się z organizowania go ze względu na śmierć papieża Jana Pawła II.

2005

2005-04

2005-04-21-24

Konferencje/Dyskusje

Kraków

Odbyły się Dni "Kultura dla Tolerancji" zorganizowane przez Kampanię Przeciw Homofobii Kraków i Lambdę Kraków. W programie znalazły się m.in.: konferencja naukowa "Duma i wykluczenie", warsztaty gender, "Ladyspace", czyli przestrzeń lesbijska (m.in. warsztaty "Profilaktyka AIDS/HIV dla kobiet"), przegląd filmów, spotkania z gejami i lesbijkami z centralnej i południowej Europy (warsztaty ILGA-Europe) oraz z gośćmi z Bałkanów, Białorusi i Izraela. Organizatorzy imprezy z powodu śmierci papieża Jana Pawła II wycofali się z poprowadzenia Marszu Tolerancji. Równolegle do Dni "Kultura dla Tolerancji" w Krakowie trwała akcja Towarzystwa Interwencji Kryzysowej "Wolni od nienawiści", polegająca na usuwaniu z murów napisów szerzących nienawiść.

2005

2005-04

2005-04-28

Organizacje

Poznań

Stowarzyszanie Lambda Poznań stworzyło grupę wsparcia dla lesbijek.

2005

2005-05

2005-05-10

Książki

 

Nakładem wydawnictwa anka zet studio ukazała się książka Agaty Engel-Bernatowicz i Aleksandry Kamińskiej Coming out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej - zaproszenie do dialogu, nad którą matronat objęły portal www.kobiety-kobietom.com i Porozumienie Lesbijek (LBT). Wydanie książki wsparli: ILGCN, Lambda Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, NEWW, PSF, PSEP, www.gejowo.pl, www.innastrona.pl, www.les.piekielko.pl, www.homiki.pl, "Przegląd", "Krytyka Polityczna", "Wegetariański Świat", "Perspektywy", www.twojeradio.net. Jest to nowatorska pozycja, napisana przez psycholożki doświadczone w pracy terapeutycznej i szkoleniowej. Ich otwartość, wiedza i subtelność, a także odwołanie się do przykładów z życia, z pewnością pomogą w akceptacji orientacji homoseksualnej - własnej lub osób bliskich. W książce znajdują się także spis organizacji i grup nieformalnych LGBT, portali internetowych, filmów i książek o tematyce homoseksualnej.

2005

2005-05

2005-05-10

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

W ramach promocji książkiComing out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej - zaproszenie do dialogu w Empiku Megastore przy ul. Nowy Świat 41 odbyła konferencja prasowa nt. "Czy w Polsce możliwy jest coming out osób publicznych". Udział wzięli: dr Alicja Długołęcka, dr Agnieszka Graff, dr Izabela Filipiak, Krzysztof Kliszczyński, Irmina Kotiuk, Yga Kostrzewa, Bartosz Zalewski oraz autorki książki, Agata Engel-Bernatowicz i Aleksandra Kamińska, a także warszawska grupa Drag Kings Warsaw Boys i Porozumienie Lesbijek (LBT).

2005

2005-05

2005-05-16

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

W ramach akcji "Coming out - zaproszenie do dialogu" miesięcznik edukacyjny "Perspektywy" zorganizował w klubie w Le Madame dyskusję nt. "Homoseksualizm: zaproszenie do dialogu". W czasie spotkania rozmawiano o tym, co w temacie homoseksualizmu dzieje się ostatnio w sferze publicznej - w mediach, dyskursie politycznym, w kulturze - i o tym jak to przyjmuje ogół społeczeństwa, jakie pytania sobie zadaje, jakie ma wątpliwości. Czy mamy do czynienia z istotnym przełomem w myśleniu, czy raczej ze zjawiskami marginalnymi? Poruszany był także problem homoseksualizmu w edukacji szkolnej i akademickiej. W spotkaniu wzięli udział maturzyści z warszawskich liceów, przedstawiciele środowiska edukacyjnego, współautorka książki Coming out A. Engel-Bernatowicz oraz członkinie Porozumienia Lesbijek (LBT). Materiały z dyskusji ukazały się w czerwcowym numerze "Perspektyw".

2005

2005-05

2005-05-17

Akcje

Warszawa

Z okazji IDAHO - Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii Porozumienie Lesbijek (LBT) zorganizowało akcję STOP HOMOFOBII. Od 14.00 do 18.30 przy wejściu głównym do Metra Centrum w Warszawie podróżni metra i przechodnie mieli okazję po raz pierwszy skorzystać z Poradni Antyhomofobicznej. W ciągu 4,5 godziny dziewczyny uczestniczące w akcji rozdały ok. 1000 ulotek, sprzedały kilkadziesiąt znaczków i nawiązały głosowy lub bezpośredni kontakt z kilkunastoma tysiącami warszawiaków. W związku z akcją Porozumienie Lesbijek (LBT) wyprodukowało znaczki-badziki z hasłami "Homofobia - to się leczy" i "Stop homofobii".

2005

2005-04

 

Akcje

Warszawa

W ramach promocji książkiComing out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej - zaproszenie do dialogu na autobusach miejskich pojawia się reklama książki, która ma przypomnieć większości społeczeństwa, że homoseksualiści też korzystają z komunikacji publicznej, kasują bilety, jeżdżą na gapę, czekają na autobusy lub się na nie spóźniają.

2005

2005-05

2005-05-19

Inne

 

Jedno z biur matrymonialnych jako pierwsze w Polsce poszerzyło swoją ofertę o propozycje dla gejów i lesbijek.

2005

2005-05

2005-05-21

Portale/strony www

Wrocław

Portal Lesbijka.org . zorganizował II część warsztatów "Lesbijki w życiu społeczno-politycznym".

2005

2005-05

2005-05-22

Portale/strony www

 

Zaczęła działać strona www.kobietowo.pl.

2005

2005-05

2005-05-30

Akcje

Kraków

Fundacja LGBT przy współpracy Porozumienia Lesbijek (LBT) zorganizowała akcję "Lokale Les&Gay Friendly".

2005

2005-06

2005-06-02

Prawo Portale/strony www

 

Przedstawicielki portalu www.lesbijka.org wzięły udział w plenarnym posiedzeniu Senatu RP, podczas którego grupa senatorów podjęła nieudaną próbę wycofania projektu ustawy o związkach partnerskich.

2005

2005-06

2005-06-06

Akcje

Sopot

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska, Koło Naukowe Gender Studies Uniwersytetu Gdańskiego, Kampania Przeciw Homofobii Trójmiasto oraz queerclub Faktoria zorganiozwały promocję książkiComing out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej - zaproszenie do dialogu.

2005

2005-06

2005-06-10-12

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

Odbyły się Dni Równości, które otworzyła konferencja "Różni, ale równi. Geje i lesbijki w Polsce i Unii Europejskiej". Celem konferencji było przedstawienie sytuacji osób homoseksualnych w różnych sferach życia społecznego, zawodowego i politycznego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, analiza sytuacji oraz rekomendacje na przyszłe działania. Organizatorem konferencji jest Kampania Przeciw Homofobii. W ramach konferencji odbyło się sześć panelów dyskusyjnych na następujące tematy: współpraca policji ze środowiskiem gejów i lesbijek, współpraca partii politycznych ze środowiskiem gejowsko-lesbijskim, prawodawstwo polskie i unijne dotyczące osób homoseksualnych, przeciwdziałanie przemocy wobec osób homoseksualnych, kultura uczy szacunku dla różnorodności, lesbijki w przestrzeni społeczno-politycznej. W ramach Dni Równości odbyły się także: Noc Świetlików - niemęska impreza benefitowa organizowana przez Porozumienie Lesbijek (LBT), wernisaż wystawy fotografii "Anty Nazi", spotkanie z Agnieszką Weseli nt. homoseksualistów w Auschwitz (organizator: ILGCN-Polska), spotkanie z autorkami książkiComing Out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej - zaproszenie do dialogu, Agatą Engel-Bernartowicz i Aleksandrą Kamińską, spotkanie z Alicją Długołęcką, autorką książkiPokochałaś kobietę…, konferencja oraz przegląd filmów o tematyce lesbijskiej "Kobiety na ekranie" (organizator: Portal Lesbijka.org ; w panelu dyskusyjnym udział wzięli Grażyna Szapołowska, Tomasz Raczek, Maria Szyszkowska, Anna Laszuk, Katarzyna Kądziela i Janina R.; pokazano filmyInne spojrzeniei Aimée i Jaguar).

2005

2005-06

2005-06-11

Akcje

Warszawa

Parada Równości odbyła się: mimo zakazu prezydenta Kaczyńskiego kilka tysięcy osób triumfalne przeszło ulicami stolicy w Paradzie Równości, zorganizowanej przez Fundację Równości przy współpracy Porozumienia Lesbijek (LBT) i Porozumienia Kobiet 8 Marca.. Próby zatrzymania manifestujących przez bojówki Młodzieży Wszechpolskiej oraz "szalikowców" zostały skutecznie odparte przez policję. Parada przekształciła się w manifestację poparcia wszystkich mniejszości społecznych. W Paradzie uczestniczyli m.in. dziennikarze - Jacek Żakowski, Piotr Pacewicz czy Piotr Najsztub. Przyszli znani publicyści i publicystki: Kinga Dunin, Wojciech Tochman, Sławomir Sierakowski. Nie zabrakło ludzi pióra (Izabela Filipiak, Bartosz Żurawiecki), teoretykówqueer (Joanna Mizielińska, Jacek Kochanowski), feministek (Kazimiera Szczuka, Bożena Umińska, Wanda Nowicka), aktorów (Cezary Kosiński, Jacek Borcuch). Byli przedstawiciele "Krytyki Politycznej", "Zadry", "Bez Dogmatu". W pierwszym rzędzie, obok organizatorów, szli parlamentarzyści: Izabela Jaruga-Nowacka, Kazimierz Kutz, Maria Szyszkowska, Tomasz Nałęcz. Jeśli chodzi o partie polityczne to jedynie przewodniczący Zielonych i Unii Lewicy stawili się w komplecie. Lech Kaczyński skrytykował zachowanie policji oraz polityków (m. in. Izabelę Jarugę-Nowacką) za udział w manifestacji. Z okazji Parady Porozumienie Lesbijek (LBT) wyprodukowało znaczki-badziki z hasłami "Kaczko, nie właź nam w Paradę!", "Kaczka niech nam naczka".

2005

2005-06

2005-06-16

Dyskryminacja

Katowice

Przed wejściem do jednego z klubów gejowsko-lesbijskich w Katowicach doszło do aktu nienawiści wobec geja i lesbijki. Dwie osoby po wyjściu z lokalu zostały postrzelone śrutem. Jedną z poszkodowanych była Marzena Rozlach - członkini Zarządu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii. Od pewnego czasu Kampania Przeciw Homofobii obserwuje wzrost liczby ataków na osoby homoseksualne.

2005

2005-06

2005-06-21

Dyskryminacja

Warszawa

Organizacje LGBT - Kampania Przeciw Homofobii Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Śląsk, Wrocław, Łódź, Lambda Warszawa, Kraków, Szczecin, Poznań, ILGCN Polska, Porozumienie Lesbijek (LBT) - wydają wspólne oświadczenie w sprawie trwającej nagonki na osoby homoseksualne i ich publicznej dyskryminacji (znalazły się w nim m.in. takie słowa: "Boimy się. Głęboko zaniepokojeni eskalacją nienawiści wobec osób homoseksualnych ze strony partii prawicowych wzywamy więc wszystkie osoby, którym bliskie są wartości demokracji, wolności światopoglądowej oraz tolerancji do stanowczego zajęcia stanowiska oraz podjęcia konkretnych i skutecznych działań").

2005

2005-06

2005-06-25

Filmy

Warszawa

Porozumienie Lesbijek (LBT) rozpoczyna projekt "Ponad granicami - ponad barierami". W klubie Le Madame odbyły się pokaz filmuLucioles (Świetliki) algierskiej reżyserki, Dalili Kadri, opowiadającego o życiu lesbijek-imigrantek we Francji, oraz panel dyskusyjny.

2005

2005-07

2005-07-09

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

Rada Krajowa Demokratycznej Unii Kobiet zorganizowała konferencję pt. "Znaczenie kobiet w świecie polityki". W programie m.in.: wypowiedź "Lesbijki w życiu politycznym - progi i bariery" Marzeny Chińcz, redaktor naczelnej wortalu www.lesbijka.org. Gościnnie wystąpiła prof. Maria Szyszkowska.

2005

2005-07

2005-07-10-24

Organizacje

Okliny

Odbył się IV Obóz Ulicy Siostrzanej, a w jego ramach warsztaty nt. polskiego feminizmu, przeciwdziałania zbrodniom z nienawiści ze względu na płeć, orientację seksualną i in., kobiet w sferze publicznej (w tym w szczególności takich grup, jak feministki i lesbijki), organizowania manifestacji i innych akcji publicznych/ulicznych, projekcje filmowe i dyskusje. Nieformalna grupa Ad hoc, która powstała w trakcie zajęć dotyczących organizowania feministycznych akcji publicznych, przygotowała happening, zwracający uwagę na prawną i faktyczną sytuację kobiet nieheteroseksualnych (głównie lesbijek). Happening miał odbyć się w Suwałkach i przedstawiać ceremonię zaślubin dwóch kobiet przed "urzędniczką stanu cywilnego". Członkinie grupy miały rozdawać przechodniom ulotki na temat przeciwdziałania dyskryminacji i homofobii (a wcześniej zaproszenia na ślub). Wszystkie formalności zostały załatwione, a media powiadomione. Niestety, wydarzenie, ze względu na fatalną pogodę, musiało zostać przeniesione na wieczór i odbyło się w Oklinach.

2005

2005-07

2005-07-15

Czasopisma

 

Zaczął się ukazywać magazyn "AYOR" (At Your Own Risk) - bezpłatny informator społeczno-clubbingowy środowiska LGBT, zawierający kalendarium imprez, reportaże, opinie, plotki, trendy, fotorelacje z imprez, recenzje kulturalne, muzyczne i kinowe oraz felietony.

2005

2005-08

2005-08-04

Portale/strony www

 

Powstało internetowe Radio Lorga, będące inicjatywą Fundacji Lorga i uzupełniające działalność niezależnego kobiecego wortalu społeczno-kulturalnego www.lesbijka.org. Radio Lorga w swej działalności publicystyczno-informacyjnej ukierunkowane jest na wszelkie grupy społecznego odrzucenia. Jest miejscem do nagłaśniania akcji antydyskryminacyjnych wobec mniejszości seksualnych, działań na rzecz poprawy bytu kobiet, przedsięwzięć skierowanych wobec przejawom rasizmu i ksenofobii.

2005

2005-08

2005-08-04

Portale/strony www

 

Pierwszy radiowy wywiad portalu www.lesbijka.org - rozmowa w Radiu Lorga z prof. Marią Szyszkowską, kandydatką na urząd Prezydenta RP.

2005

2005-08

2005-08-06

Imprezy

Warszawa

Oficjalne otwarcie pierwszego w Warszawie i Polsce klubu tylko dla lesbijek - Wolny Czas. Na inauguracyjną imprezę przyszło ok. 200 kobiet. Klub jest związany z organizacjami kobiecymi (Porozumienie Lesbijek (LBT), SKN, portal www.kobiety-kobietom.com) i często gości urządzane przez nie imprezy. Z klubem związany jest także kobiecy zespół muzyczny, grający progresywnego rocka. Wolny Czas zgromadził niewielki zbiór książek i albumów oraz filmów. Klub filmowy (prowadzące - Joey i Graża z www.lesformacja.pl) prezentuje filmy z wyrazistym wątkiem les. Pokazy odbywają się w czwartki i niedziele (powtórki), ale można umówić się na indywidualne projekcje w innych terminach. W klubie działają galerie - malarstwa i fotograficzna. Piątek i sobota to dni taneczne, a dziewczyny same dobierają sobie muzykę. Na miejscu można także skorzystać z internetu - 4 stanowiska komputerowe. Adres: Białostocka 4,na tyłach centrum handlowego Warszawa Wileńska.

2005

2005-08

2005-08-10

Portale/strony www

 

Zaczął działać portal www.lesbijka.info, prowadzony przez Jen i Ninę

2005

2005-08

2005-08-13

Imprezy

Warszawa

Zamknięcie klubu Paradise (na stadionie Skra) - kultowej i najdłużej, bo aż 9 lat działającej dyskoteki lesbijsko-gejowskiej w Polsce. Paradise był żelaznym punktem clubbingu weekendowego nie tylko dla mieszkańców Warszawy, ale także miejscem pielgrzymek zorganizowanych grup lesbijsko-gejowskich, przyjeżdżających z najodleglejszych miejscowości Polski. Środowe, piątkowe i sobotnie dyskoteki tętniły życiem. Na scenie Paradise występowały największe gwiazdy polskiej sceny Drag Queen: Marylin i Żaklina, tutaj karierę zaczynała Lola Lou - dziś wielka gwiazda i piosenkarka. Bywały tutaj wielkie gwiazdy polskiej sceny rozrywkowej: Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny, Ewa Bem, Waldemar Kocoń i inni. Paradise odwiedziła też Jolanta Kwaśniewska. Ostatnie, pożegnalne imprezy odbyły się 12 i 13 sierpnia 2005 r.

2005

2005-08

2005-08-19-29

Szkolenia/Warsztaty

Zelenogorsk, St. Petersburg/ Rosja

Odbył się IV obóz Girlz Get United! - kolejne integracyjno-warsztatowe spotkanie kobiet. Tym razem do Polek i Niemek dołączyły Rosjanki i Ukrainki. W programie znalazły się warsztaty i dyskusje na temat: budowania relacji w związku lesbijskim, rodziny lesbijskiej, trans gender, sztucznego zapłodnienia, praw człowieka, strategii walki z dyskryminacją, wizerunku lesbijki w filmie, domu publicznego w Auschwitz. Uczestniczki zorganizowały także w St. Petersburgu happening pod hasłem "Miłość nie ma płci" i wystawiłyMonologi waginy Eve Ensler.

2005

2005-08

2005-08-31

Publicystyka

 

W TVN odbyła się debata o problemie adopcji dzieci przez pary homoseksualne, w której udział wzięli Magdalena Okoniewska, autorka książkiMój świat jest kobietą, Szymon Niemiec, przewodniczący ILGCN Polska oraz wiceprzewodniczący UL, a także przedstawiciele Ośrodka Adopcyjnego i Młodzieży Wszechpolskiej.

2005

2005-09

 

Organizacje

 

Powstała nieformalna Koalicja Przeciw Młodzieży Wszechpolskiej, do której weszli m.in Zieloni 2000, Pozrozumienie Kobiet 8 Marca i Porozumienie Lesbijek (LBT).

2005

2005-09

2005-09-01

Portale/strony www

 

Przejście portalu www.lesbijka.org pod opiekę Fundacji Lorga i odejście od charakteru LGBT w kierunku ogólnej problematyki grup dyskryminowanych, niezależnie od orientacji seksualnej, płci, narodowości czy statusu społecznego.

2005

2005-09

2005-09-18

Konferencje/Dyskusje

Bielsko-Biała

Odbyła się konferencja na temat płci i seksualności "Wspólnota i wykluczenie: odmieńcy wobec siebie i innych", podczas której Porozumienie Lesbijek (LBT) zorganizowało i poprowadziło panel dyskusyjny pt. "Budowanie wspólnot lesbijek a wykluczenie LBT ze sfery publicznej".

2005

2005-09

2005-09-23-10.01

Szkolenia/Warsztaty

Zakopane

Odbyła się Akademia Tolerancji, zorganizowany przez Fundację Kobiecą eFKa we współpracy z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich tygodniowy cykl intensywnych warsztatów, spotkań i wykładów, przeznaczony dla kobiet, które chcą efektywnie pracować na rzecz kobiet, są zainteresowane feminizmem, aktywnym udziałem w tworzeniu otwartego, wolnego od stereotypów i różnorodnego społeczeństwa, chcą poznać metody przeciwdziałania dyskryminacji i homofobii, wspólnie uczyć się asertywności, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz metod zorganizowanego działania na rzecz kobiet i tolerancji. Tematy warsztatów: "Różność i różnorodność, L, G, B, T, I, Q", "Jak prowadzić warsztaty o homofobii", "Historia feminizmu", WenDo, "Wystąpienia publiczne", "NGO i Open Space Technology", "Fundraising i public relations", "Praca z mediami, praca w mediach", "Od przemocy do komunikacji, budowanie społeczeństwa otwartego". W ramach spotkań wieczornych: prezentacja Porozumienia Lesbijek (LBT), projekcja filmu The World of the Goddess, spotkanie z Elżbieta Porębską-Mędoń, gawędziarką, spotkanie z Aleksandrą Kamińską, współautorką książkiComing out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej - zaproszenie do dialogu.

2005

2005-09

2005-09-23

Portale/strony www

 

Zaczął działać portal www.lesbijka.net, prowadzony przez Jedyną, Est, Just watching i Ciacho duńskie.

2005

2005-09

2005-09-25

Organizacje

Warszawa

Na Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych swoje materiały przedstawiła po raz pierwszy Lambda Warszawa. OFIP, które odbywa się raz na 4 lata, jest największą w Polsce imprezą, prezentującą działania i dorobek organizacji pozarządowych w Polsce. Dzięki uprzejmości Lambdy Warszawa na stoisku znalazły się również ulotki i znaczki Porozumienia Lesbijek (LBT).

2005

2005-09

2005-09-28

Portale/strony www

Warszawa

Fundacja Lorga, Nieformalna Grupa Kobiety Też i Centrum Promocji Kobiet zorganizowały debatę z kandydatami i kandydatką na urząd Prezydenta RP. Do dyskusji o tym, jak widzą kwestie praw kobiet, sprawy ekonomiczne, społeczne, w tym kwestie lesbijek, zaproszeni zostali Henryka Bochniarz, Lech Kaczyński, Marek Borowski, Andrzej Lepper i w imieniu Donalda Tuska Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na spotkanie przyszła tylko Henryka Bochniarz.

2005

2005-09

2005-09-30

2005-10-02

Konferencje/Dyskusje

Kijów

Porozumienie Lesbijek (LBT) i Girlz Get United! wzięły udział w konferencji "New homophobic trends/Our world - extending the borders".

2005

2005-10

2005-10-03

Portale/strony www

 

Radio Lorga nadało rozmowę z Anną Laszuk o powstającej właśnie książce jej autorstwa o polskich lesbijkach.

2005

2005-10

2005-10-03

Portale/strony www

 

Zaczął działać www.lesformacja.pl, portal hobbystyczny dla lesbijek i biseksualistek porozumiewających się w języku polskim, prowadzony przez Joey i Igrazkę.

 

2005-10

2005-10-08

Festiwale

Wrocław

Odbył się III festiwal "Lesbijki, geje i przyjaciele", zorganizowany przez Koło Naukowe Gender Studies Nic Tak Samo, Kampanię Przeciw Homofobii Wrocław, Amnesty International Wrocław, Centrum Reanimacji Kultury, mutvilla: LesBiSchwulQueer an der Humboldt Universität Berlin oraz Studenckie Koła Naukowe Etnologów i Kulturoznawców. W programie: "Coming out - za czy przeciw?", spotkanie dyskusyjne z Anną Zawadzką i Ygą Kostrzewą wokół książki autorstwa Agaty Engel-Bernatowicz i Aleksandry Kamińskiej Coming Out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej - zaproszenie do dialogu, spotkanie z działaczkami Porozumienia Lesbijek (LBT), "Wykluczona", performens grupy W.A.G.I.N.A., "Zagraj płeć, czyli wielkie drag party" w Klubie H2O - warsztat prowadzony przez grupę mutvilla, Humboldt Universität, Berlin Kings & Queens Show: DQ Miss Angela, DQ Renata Granata, DK Warsaw Boys, DJ Renata Granata (mutvilla). Wydarzenia towarzyszące: wystawa zdjęć Drag King autorstwa Jennifer Ramme, "Przeciwko uprzedzeniom" - warsztaty dotyczące praw człowieka prowadzone przez Amnesty International Wrocław w gimnazjach.

2005

2005-10

2005-10-09

Portale/strony www

 

Radio Lorga nadało pierwsze notowanie Leslisty Przebojów Radia Lorga (prowadzenie: Nanall i Szaron).

2005

2005-10

2005-10-12

Portale/strony www

 

Radio Lorga nadało rozmowę z Lucyną Dąbrowską, reżyserką pierwszego w Polsce krótkometrażowego filmu fabularnego o lesbijkachLęki.

2005

2005-10

2005-10-14

Konferencje/Dyskusje

Łódź

Odbyło się III Ogólnopolskie Forum przeciw Homofobii, zorganizowane przez Katedrę Socjologii Polityki i Moralności IS UŁ oraz łódzki oddział Kampanii Przeciw Homofobii. W ramach Forum miały miejsce: konferencja "Homofobia, mizoginia, ciemnogród - burzliwe dzieje kontrowersyjnych ustaw" , wystawy: "Moje życie, moja decyzja" Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, "Stop seksizmowi w reklamie" (grafiki Agnieszki Kraski), prezentacja warsztatów antydyskryminacyjnych prowadzonych w szkołach przez Centrum Praw Kobiet i grupy Łódź Gender, Kampania Przeciw Homofobii Łódź oraz projekcje filmów:Lato miłości,Lęki,Peace Talk,Samotne,Tolerancja.

2005

2005-10

2005-10-15

Konferencje/Dyskusje

Warszawa

W klubie Le Madame odbyła się premiera krótkometrażowego flmu fabularnego "Lęki" w reżyserii Lucyny Dąbrowskiej. Po projekcji odbył się panel dyskusyjny pt. "Kondycja ruchu lesbijskiego w Polsce a tożsamość psychoseksualna lesbijek" z udziałem Alicji Długołęckiej oraz przedstawicielek KPH, Girlz Get United, Lambdy Warszawa i Porozumienia Lesbijek (LBT).

2005

2005-10

2005-10-20

Konferencje/Dyskusje

Trójmiasto

Koło Naukowe Gender Studies UG zorganizowało spotkanie nt. "Wokół(De)konstrukcji kobiecości Joanny Mizielińskiej: Inne kobiety - problem wykluczenia mniejszości seksualnych w feminizmie" (prowadzenie: Agata Zasadzka).

2005

2005-10

2005-10-25

Sztuka

Warszawa

W Teatrze Rozmaitości odbyła się premiera sztuki "Cokolwiek się zdarzy, kocham Cię" autorstwa Przemysława Wojcieszka. Dwie dwudziestoletnie dziewczyny - Magda i Sugar Kane poznają się na zmywaku na tyłach smażalni kurczaków. Magda, uciekinierka z prowincji, chce zostać aktorką. Zmieniająca ciągle pracę Sugar Kane uważa się za poetkę. Sugar namawia Magdę na udział w konkursie slam poetry. Miłość do poezji staje się początkiem związku obu dziewczyn.

2005

2005-10

2005-10-26-30

Konferencje/Dyskusje

Paryż

Porozumienie Lesbijek (LBT) wzięło udział udział w konferencji ILGA Europe w Paryżu (współprowadzenie warsztatu o działaniach przeciw lesbofobii).

2005

2005-10

2005-10-28

Sztuka

Warszawa

Wernisaż fotografii Abismo pt. "Ciałokrajobrazy" w klubie Wolny Czas. Na wystawie zostały zaprezentowane przede wszystkim fotografie ciała kobiecego, ale także zdjęcia krajobrazów, które pomimo pozornie odmiennej tematyki w pewien sposób się przenikają.

2005

2005-10

2005-10-29

Imprezy

Warszawa

Benefit w "Naszej Sprawie" w klubie Wolny Czas - cały dochód z imprezy przeznaczony został na pokrycie kosztów sądowych związanych ze sprawą, jaką 4 dziewczyny toczą w poznańskim sądzie rejonowym przeciwko radnym PiS, którzy w listopadzie ubiegłego roku porównali homoseksualizm do nekrofilii, pedofilii i zoofilii. W programie: pierwszy występ grupy Drag King zakoPANY!, kącik hazardowy, tańce z DJ Discordią, wielka licytacja "kultowych przedmiotów", w tym płyt i książek ważnych dla nas wszystkich, z autografami autorek i artystek. Matronat: www.kobiety-kobietom.com i Porozumienie Lesbijek (LBT).

2005

2005-10

2005-10-30

Portale/strony www

Warszawa

Portal www.lesbijka.net zorganizował w klubie Tomba Tomba halloweeenową imprezę z cyklu TYLKO DLA KOBIET, z której dochód został przeznaczony na rzecz akcji "Nasza Sprawa". Matronat: www.kobiety-kobietom.com i Porozumienie Lesbijek (LBT).

2005

2005-10

 

Organizacje

 

Aby uczcić wybór Lecha Kaczyńskiego na prezydenta RP, Porozumienie Lesbijek (LBT) wyprodukowało znaczki-badziki z hasłem "KFUCK the DUCK".

2005

2005-11

 

Organizacje

Poznań

Lambda Poznań reaktywowała grupę wsparcia dla lesbijek, która działała od 2004 r, lecz z powodu nikłego zainteresowania konieczna była zmiana formuły. Obecna grupa ma charakter bardziej grupy dyskusyjnej, ma na celu zintegrowanie środowiska lesbijskiego, wzmocnienie poczucia przynależności i samoakceptacji.

2005

2005-11

2005-11-03

  

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zniesienia Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn dr hab. Magdalena Środa zakończyła sprawowanie funkcji Pełnomocnika. Wielokrotnie wspierała ona inicjatywy środowiska LGBT i wypowiadała się nt. jego problemów. Kompetencje Pełnomocnika przekazane zostały Wiceministrowi Pracy i Polityki Społecznej ds. Kobiet, Rodziny i Antydyskryminacji.

2005

2005-11

2005-11-06

Portale/strony www

Warszawa

Portal www.lesbijka.org zorganizował w kinie Luna kolejną edycję wieczoru kina kobiecego "Wieczór z Sąsiadkami". Projekcja filmuSąsiadki (Nachbarinnen, Niemcy 2004) i dyskusja o filmie z udziałem Grażyny Szapołowskiej, Kingi Dunin i Tomasza Raczka.

2005

2005-11

2005-11-07

Dyskryminacja

Poznań

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim wydała oświadczenie stwierdzające, iż "akty homoseksualizmu są sprzeczne z prawem naturalnym". Członkowie Rady, w której skład wchodzi kilkunastu profesorów i jeden ksiądz, podkreślili w oświadczeniu, że w związkach homoseksualnych całkowicie nieobecny jest "wymiar małżeński, który stanowi formę ludzkich i uporządkowanych relacji płciowych", i zaapelowali do polityków katolickich, by przeciwdziałali legalizacji takich związków. Zdaniem innego z członków Rady, prawnika i byłego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, prof. Wojciecha Łączkowskiego, nie powinno być zgody na Marsz Równości w Poznaniu: "Gdyby to ode mnie zależało, takiej zgody bym nie wydał. Są wartości wyższe niż prawo. Prawo, które narusza prawo naturalne, może być nie respektowane" - oświadczył podczas konferencji prof. Łączkowski. Jego zdaniem, publiczna prezentacja zachowań homoseksualnych jest tak samo gorsząca, jak gdyby prezentować upodobania do zoofilii.

2005

2005-11

2005-11-08

Organizacje

Warszawa

Lambda Warszawa zainicjowała spotkania grupy dla cudzoziemców LGBT, mieszkających w Polsce, prowadzone przez psycholożkę międzykulturową Ewę Kownacką.

2005

2005-11

2005-11-09

Organizacje

Kraków

Fundacja Kobieca eFKa zorganizowała spotkanie z Dorotą Szymborską-Dyrdą pt. "Lesbijki-rabinki, rabinki-lesbijki. Kobieta i prawo żydowskie".

2005

2005-11

2005-11-09

Prawa

 

Lambda Warszawa wysyła do Prezesa Rady Ministrów, premiera Kazimierza Marcinkiewicza, list z pytaniem, kto obecnie - po likwidacji urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn - zajmuje się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, czego wymaga Dyrektywa 78/EC/2000, do której przestrzegania Polska jest zobowiązana w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej.

2005

2005-11

2005-11-15

Dyskryminacja

 

20. rocznica akcji "Hiacynt". W grudniu 2005 roku IPN oświadczył, ze w jego posiadaniu jest jedynie szczątkowa ilość "różowych teczek", podczas gdy z pisma Komendy Głównej Policji z października 2004 r. wynika, że policja posiada tylko ok. 140 teczek, założonych już w 1973 r.

2005

2005-11

2005-11-15

Dyskryminacja

Poznań

Prezydent Poznania Ryszard Grobelny wydał decyzję odmawiającą zgody Marsz Równości w Poznaniu w związku z Międzynarodowym Dniem Tolerancji i organizowanymi w Poznaniu Dniami Równości i Tolerancji 2005. Swoją decyzję argumentował tym, że istnieje zagrożenie ze strony nielegalnej i agresywnej napaści ze strony przeciwników Marszu Równości, którego efektem mogłoby być naruszenie mienia publicznego i prywatnego. Decyzja ta narusza prawa do wolności zgromadzeń zagwarantowane w Konstytucji Rzeczpospolitej (art. 57) oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (art. 20). W dniu 18 listopada wojewoda wielkopolski utrzymał zakaz Marszu Równości w Poznaniu.

2005

2005-11

2005-11-16

Prawa

 

Kampania Przeciw Homofobii zaprotestowała przeciwko decyzji Ryszarda Grobelnego, prezydenta miasta Poznania, który wydał zakaz pokojowego Marszu Równości, oraz zaapelowała do prezydenta Poznania i polityków rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość o przestrzeganie zasad demokracji, o równe traktowanie wszystkich obywateli Polski bez względu na orientację seksualną czy światopogląd.

2005

2005-11

2005-11-16

Prawa

Poznań

Organizatorzy Marszu Tolerancji odwołali się od decyzji Prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego do wojewody wielkopolskiego. Równocześnie z odwołaniem do wojewody złożyli dokumenty w sprawie pikiety stacjonarnej oraz wydali oświadczenie.

2005

2005-11

2005-11-16-20

Akcje

Poznań

Odbyły się Dni Równości i Tolerancji 2005, organizowane już po raz drugi w Poznaniu z okazji Światowego Dnia Tolerancji (16 listopada). Głowne temapty imprezy to przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu w Polsce i kształt polskiej demokracji. W programie znalazły się m.in.: konferencja prasowa inaugurująca Dni Tolerancji, projekcje filmowe m.in. Tolerancja, film o Marszu Równości w Poznaniu w 2004, oraz filmyBiała synagoga iŚwięto Sukot, wystawa pokonkursowa plakatów antydyskryminacyjnych "Różni, ale równi" (konkurs zorganizowany przez Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn"), promocja książkiComing out. Ujawnienie orientacji seksualnej - zaproszenie do dialogu, konferencja "Demokracja czy dyktatura większości", podczas której odbyły się panele dyskusyjne: "Demokracja czy dyktatura większości?", "Marsze i Parady Równości jako niezgoda na rzeczywistość i dyskryminację", "Równi wobec prawa" (m.in. o sprawach związanych z dyskryminowaniem osób homoseksualnych), "Solidarność społeczna": problemy, których nie dostrzegamy: obojętność wobec problemów ludzi niepełnosprawnych, chorych, starszych, bezdomnych itd."; Marsz Równości; impreza benefitowa dla "Naszej Sprawy" w Cafe Mięsna (w jej ramach pierwszy w Poznaniu koncert feministycznego zespołu hiphopowego Duldung oraz wielka licytacja).

2005

2005-11

2005-11-19

Dyskryminacja

Poznań

Marsz Równości w Poznaniu został rozpędzony przez policję. Mimo zakazu prezydenta Poznania kilkaset osób manifestowało przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, orientację seksualną, niepełnosprawność. Początkowo policja odgrodziła demonstrantów dwoma szpalerami - za nimi z obu stron zgromadzili się agresywni naziści, Młodzież Wszechpolska oraz kibice-skinhedzi, wykrzykujący hasła faszystowskie. Po bezskutecznych próbach rozpoczęcia marszu, demonstranci zaczęli chodzić w kółko skandując "Demonstrujmy na okrągło" i ułożyli ze zniczy pacyfę. O godz. 16.15 policjanci z jednej strony ruszyli na manifestantów i zaczęli wyciągać z tłumu i aresztować pojedyncze osoby. W odpowiedzi około 40 demonstrantów usiadło na ziemi i trzymając się za ręce skandowało "To jest wasza demokracja!". Mimo że nikt nie był agresywny, na pokojowy sitting policja zareagowała przemocą - policjanci w kominiarkach zaczęli wyszarpywać ludzi za ręce i włosy, kilkanaście osób brutalnie ciągnięto po bruku do policyjnych suk. Policja wykręcała ręce i kopała siedzących ludzi. Krzyczano: "ZOMO", "Gestapo", "Puśćcie ich". Po 20 minutach policjanci przestali wyciągać manifestantów, bo nie mieli miejsca w więźniarkach. Wśród zatrzymanych były Agata Teutsch i Iza Kowalczyk, główne organizatorki Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu. Po dwóch godzinach demonstranci rozeszli się. Wszyscy aresztowani - 68 osób - zostali wypuszczeni po przesłuchaniach. Wśród zatrzymanych znajdowali się aktywiści różnych ugrupowań, aktorzy, osoby postronne.

2005

2005-11

2005-11-19

Prawa

 

W reakcji na wydarzenia w Poznaniu Ruda i Ewa/ABS) przy wsparciu Bożeny Umińskiej i Porozumienia Lesbijek (LBT) rozpoczęły zbieranie podpisów pod listem protestacyjnym, w którym czytamy: "Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec postępującego procesu ograniczania i łamania praw człowieka w Polsce. Chcemy żyć w państwie, które gwarantuje równe traktowanie obywateli bez względu na ich wiek, płeć, orientację seksualną, kolor skóry, wyznanie czy poglądy polityczne. Polska nie jest według nas obecnie takim państwem. Polska jest krajem dyskryminacji. Na to nie wyrażamy zgody". W ciągu kilku godzin telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem SMS poparcie wyraziło ponad 500 osób. W sumie protest podpisało ok. 3000 osób, wśród których są znane postacie ze świata kultury, dziennikarze, działacze społeczni (m.in. prof. Jolanta Brach-Czaina, Anna Baumgart, prof. Grażyna Borkowska, Małgorzata Braunek, Magdalena Cielecka, Kinga Dunin, dr hab Małgorzata Fuszara, Agnieszka Graff, Julia Hartwig, prof. Maria Janion, Izabela Jaruga-Nowacka, Jacek Żakowski).

2005

2005-11

2005-11-19

Prawa

Nowy Jork/ USA

Przed Konsulatem RP w Nowym Jorku na Madison Avenue odbyła się demonstracja solidarności z polską społecznością lesbijek i gejów. Pod konsulatem zebrali się studenci nowojorskich uniwersytetów, geje, liberalna Polonia. Skandowano hasła: "Poznań fights for the human rights!" i "Poland fights for gay&lesbian rights!". Demonstranci rozdawali przechodniom ulotki z informacjami o zakazie poznańskiego marszu oraz o obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Protestujący umieścili pod konsulatem listę znanych polskich gejów (m.in. król Władysław Warneńczyk, Karol Szymanowski czy Jerzy Zawieyski) z pytaniem "Are they illegal?". Protestujący wystosowali także List Otwarty do premiera Kazimierza Marcinkiewicza w sprawie przywrócenia Urzędu Pełnomocnika ds. Równego Statusu Płci. Pod listem podpisało się 62 nowojorskich naukowców i studentów.

2005

2005-11

2005-11-19

Prawa

 

Stowarzyszenie Lambda Warszawa wystosowało listy protestacyjne w sprawie brutalnego traktowania uczestników Marszu Równości w Poznaniu do Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Andrzej Zolla, i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

2005

2005-11

2005-11-25

Prawa

 

Amnesty International wydało oświadczenie w sprawie zagrożenia praw mniejszości seksualnych w Polsce, w którym wyraziło zaniepokojenie w związku z panującym w Polsce klimatem nietolerancji wobec środowiska lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych.

2005

2005-11

2005-11-25

Prawa

 

Komitet Helsiński wydał oświadczenie w sprawie wolności zgromadzeń i praw obywatelskich.

2005

2005-11

2005-11-26-27

Prawa

 

Ogólnopolski Komitet "Solidarność z Poznaniem" zorganizował wiece solidarności z Poznaniem pod hasłem "Marsz Równości idzie dalej - reanimacja demokracji", jako wyraz protestu przeciwko wydarzeniom poznańskim - łamaniu i naginaniu prawa , dyskryminacji, pozwoleniu na agresję i nietolerancję. Wiece odbyły się w Elblągu, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Toruniu, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. W skład Ogólnopolskiego Komitetu "Solidarność z Poznaniem" wchodzą następujące organizacje : Demokratyczna Unia Kobiet (Gdańsk), Federacja Anarchistyczna (Gdańsk), Federacja Młodych Unii Pracy (Gdańsk), Fundacja eFKa (Kraków), Fundacja Kultura dla Tolerancji (Kraków), Fundacja Przestrzenie Dialogu (Gdańsk), Kampania Przeciw Homofobii, Koło Naukowe Gender Studies, Uniwersytet Gdański, nieformalna grupa Łódź Gender (Łódź), łódzki oddział Centrum Praw Kobiet (Łódź), Młode Centrum (Gdańsk), Partia Demokratyczna (Gdańsk), Porozumienie Kobiet 8 Marca (Warszawa), Porozumienie Lesbijek (LBT), Ruch Nowa Regeneracja, Socjaldemokracja Polska (Gdańsk), Stowarzyszenie Młodzi Socjaliści (Gdańsk), Unia Lewicy (Gdańsk), Zieloni 2004.

2005

2005-11

2005-11-26

Prawa

Poznań

Odbył się Wiec Równości w Poznaniu pod hasłem "Nie oddamy demokracji, nie oddamy demonstracji". Uczestnicy poznańskiego wiecu zadeklarowali powołanie "Koalicji na rzecz wolności i demokracji", w skład której weszły m.in. organizacje kobiece, ekologiczne i mniejszości seksualnych.". W poznańskiej demonstracji na ul. Półwiejskiej wzięło udział kilkaset osób. Obstawiało ją ok. 300 policjantów, w tym jednostka konna. Demonstrację zorganizowano w tym samym miejscu, w którym tydzień wcześniej policja rozpędziła Marsz Równości. W Poznaniu manifestowali nie tylko młodzi ludzi. Było spokojnie. Manifestanci skandowali m.in. "Solidarność naszą bronią", "Wolność słowa, wolność zgromadzeń". Organizatorzy demonstracji odczytali oświadczenie, w którym napisali, że z niepokojem obserwują poczynania nowej władzy, m.in. likwidację urzędu Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, próbę objęcia kontroli nad mediami, dążenie do likwidacji rozdziału kościoła od państwa. Po godzinnej manifestacji jej uczestnicy rozeszli się spokojnie.

2005

2005-11

2005-11-26

Prawa

Kraków

Odbył się Wiec Równości w Krakowie, na który przyszło około 150 osób. Byli zarówno młodzi ludzie, jak i sześćdziesięciolatakowie oraz osoby z dziećmi. Wszyscy zapewniali, że przyszli, bo nie podoba im się łamanie zasad demokracji, do jakiego doszło tydzień wcześniej w Poznaniu. Mieli transparenty "ZOMO - ORMO - DORNO?", "Żaden człowiek nie jest nielegalny". Demonstrujących otaczał szczelny kordon policji. Manifestacja przebiegła spokojnie , mimo że na zewnątrz kordonu policji stali przeciwnicy demonstracji: osoby z Młodzieży Wszechpolskiej i pseudokibice. Po trwającym 40 minut wiecu uczestnicy rozeszli się, a organizatorzy podziękowali policji za przychylne nastawienie.

2005

2005-11

2005-11-26

Prawa

Berlin/Niemcy

Berlińska grupa "Tolerancja po polsku - Toleranz auf Polnisch" wraz z przyjaciółmi z MANEO (telefon zaufania i pomoc ofiarom przemocy z Berlina) oraz LSVD (Niemiecki Związek Lesbijek i Gejów) zorganizowała demonstrację przed Ambasadą Polską w Berlinie. Demonstracje była wyrazem solidarności z Poznaniem, a także miała zwrócić uwagę niemieckich polityków, organizacji lesbijsko-gejowskich oraz osób prywatnych na łamanie w Polsce podstawowych praw człowieka. Blisko 100 osób protestowało przeciwko dyskryminowaniu w Polsce gejów i lesbijek. W manifestacji uczestniczyli poseł niemieckich Zielonych do Bundestagu Volker Beck oraz eurodeputowany tej partii Michael Cramer oraz m.in. przedstawiciele organizacji gejów i lesbijek SPD oraz policjantów-gejów. Delegacja Organizacji MANEO, która zajmuje się ochroną praw homoseksualistów, oraz Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów wręczyła przedstawicielowi ambasady list protestacyjny przeciwko zakazowi Marszu Równości w Poznaniu. "Różni, ale równi", "Marsz równości idzie dalej" - głosiły hasła na transparentach.

2005

2005-11

2005-11-27

Prawa

Łódź

W Łodzi ponad 150 osób wzięło udział w wiecu "Demokracja = wolność zgromadzeń", zorganizowanym w celu poparcia Marszu Równości w Poznaniu oraz wolności zgromadzeń. Zebrani przy ul. Piotrkowskiej uczestnicy wiecu przynieśli transparenty głoszące m.in.: "Nie - łamaniu konstytucji", "Solidarność z Poznaniem". Skandowali też hasła "Marsz Równości idzie dalej", "Praworządna Rzeczpospolita", "Wolność, Równość, Braterstwo, Siostrzaństwo". Trwający godzinę legalny wiec przebiegł spokojnie; ochraniało go ponad 100 policjantów, których uczestnicy wiecu nagrodzili oklaskami. Wiec obserwowała grupa działaczy Młodzieży Wszechpolskiej.

2005

2005-11

2005-11-27

Prawa

Toruń

W Toruniu odbyła się nielegalna manifestacja w obronie wolności zgromadzeń, w której wzięło udział ok. 150 osób. Władze Torunia zakazały przeprowadzania wiecu, gdyż organizatorzy powiadomili o nim dwa dni wcześniej, zamiast - jak wymaga prawo - przynajmniej z trzydniowym wyprzedzeniem. Kilkudziesięciu policjantów w hełmach, z tarczami i pałkami oraz strażników miejskich nie dopuściło do konfrontacji dwudziestoosobowej grupy agresywnie zachowujących się nastolatków z uczestnikami wiecu. Młodzi ludzie z szalikami na twarzach wznosili hasła przeciwko mniejszościom seksualnym. Część zgromadzonych została wylegitymowana przez policjantów, a rzecznik kujawsko-pomorskiej policji Jacek Krawczyk zapowiedział skierowanie przeciw nim wniosków do sądów grodzkich. Po półgodzinie uczestnicy wiecu rozeszli się w spokoju, a agresywną grupę nastolatków policjanci odprowadzili poza Rynek Staromiejski, na którym odbyła się manifestacja. Demonstracji przyglądało się kilku członków Młodzieży Wszechpolskiej, którzy uznali ją za promowanie homoseksualizmu.

2005

2005-11

2005-11-27

Prawa

Gdańsk

Na Wiecu Równości w Gdańsku zebrało się ok. 150 osób. Wśród nich była posłanka SLD Joanna Senyszyn i Jolanta Banach, jedna z liderek SdPl. Przybyli też pokojowo nastawieni przeciwnicy wiecu z LPR i konserwatywno-liberalne stowarzyszenie Koliber z transparentem "Życzymy powrotu do zdrowia". "Nie oddamy demokracji" - skandowali uczestnicy wiecu. Chuligani i kibice Lechii Gdańsk odpowiadali: "Wolne miasto bez pedałów". W czasie demonstracji doszło do potyczek policji z kibicami Lechii, którzy rzucali jajkami i butelkami. Kiedy zaczęli wyrywać kostki brukowe, policja użyła pałek i gazu.

2005

2005-11

2005-11-27

Prawa

Wrocław

W Wiecu Równości we Wrocławiu wzięło udział ok. 300 osób. Gdy manifestacja ruszyła w marsz dookoła Rynku, w ich stronę poleciały dziesiątki jaj ze strony sympatyków Narodowego Odrodzenia Polski, szalikowców Śląska Wrocław i Młodzieży Wszechpolskiej. Na hasła manifestantów "Równość, wolność, demokracja" przeciwnicy wiecu wykrzykiwali "Zrobimy z wami to samo co z Hitler z Żydami", "Wyp..., pedalskie k...". Sympatycy NOP skandowali "Wolna Polska bez pedałów". Manifestanci odpowiedzieli "Wolna Polska bez faszyzmu". Policja utworzyła kordon bezpieczeństwa pomiędzy uczestnikami marszu a kontrmanifestantami. Pseudokibice i narodowcy zaatakowali policję, ta użyła pałek i zepchnęła ich poza Rynek. Dopiero wtedy manifestanci bez problemów doszli do celu, czyli pod pręgierz. Tam ze zniczy utworzyli pacyfę i odczytali apel Ogólnopolskiego Komitetu "Solidarni z Poznaniem". Wśród manifestujących byli Władysław Frasyniuk z PD, Janusz Krasoń (SLD) i Michał Syska (SdPl).

2005

2005-11

2005-11-27

Prawa

Elbląg

Wiec Równości w Elblągu zdominowały wzajemne przekrzykiwanie się zwolenników i przeciwników imprezy, skandowanie haseł i obraźliwych wyrazów oraz gwizdy. Uczestnicy wiecu skandowali: "Wolność, równość, demokracja. Homofobia - to się leczy". Kontrmanifestanci krzyczeli: "Pedały idźcie do domu", "Zboczeniom nie". Kordon policji oddzielał manifestantów od uczestników kontrmanifestacji złożonej z ok. 70 członków Młodzieży Wszechpolskiej. W stronę manifestantów poleciały jajka. Przez jakiś czas zablokowane było torowisko i wstrzymany ruch tramwajów.

2005

2005-11

2005-11-27

Prawa

Katowice

W katowickim Wiecu Równości wzięło udział ok. 100 osób, m.in. (choć nie pod szyldem partii) grupa działaczy Samoobrony. Organizatorzy podkreślali, że występują w imieniu wszystkich mniejszości. Jeden z nich siedział w klatce z napisami: "Arab", "żółty", "kulawy", "bezdomny", "Ślązak", "Żyd". Uczestników wygwizdała licząca ok. 60 osób kontrdemonstracja, której uczestnicy krzyczeli m.in.: "Nasza święta rzecz, geje z Polski precz!", "Cioty won!" i "Znajdzie się kij na pedalski ryj".

2005

2005-11

2005-11-27

Prawa

Warszawa

W Wiecu Równości na placu Konstytucji w Warszawie wzięło udział ok. 2000 osób: środowiska homoseksualistów, feministek, anarchistów oraz wielu zwykłych warszawiaków, a także politycy. Przemawiali m.in. Izabela Jaruga-Nowacka, Wojciech Olejniczak, Longin Pastusiak, Marek Borowski, Magda Mosiewicz, Maria Szyszkowska, Jan Lityński, Marcin Święcicki, Piotr Najsztub i Jacek Żakowski, Jadwiga Jankowska-Cieślak. Kilkaset metrów od zebranych stały kilkuosobowe grupki przypatrujących się zgromadzeniu młodych ludzi. Część z nich miała na szyi szaliki w barwach klubów piłkarskich. Na wiecu obecni również byli członkowie Młodzieży Wszechpolskiej. Rozdawali ulotki prezentujące ich stanowisko, w którym przeczytać można było, że "grupy homoseksualne dążą do zburzenia ładu społecznego opartego na instytucji rodziny". Na zakończenie demonstracji jej uczestnicy ułożyli ze zniczy pacyfę oraz napis "Art.. 57", symbolizujący artykuł konstytucji mówiący o wolności gromadzeń, a później odśpiewali pieśń Jacka Kaczmarskiego "Mury".

2005

2005-11

2005-11-28

Organizacje

 

Fundacja im. Stefana Batorego poparła Wiece Równości w obronie demokracji. W liście czytamy m.in. "Fundacja im. Stefana Batorego, której nadrzędną zasadą działania jest poszanowanie ładu demokratycznego i obrona wolności obywatelskich, popiera stanowisko Komitetu Helsińskiego, domagającego się od władz publicznych przestrzegania zagwarantowanego konstytucyjnie obywatelom naszego kraju prawa do swobody wypowiedzi i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom sobotnio-niedzielnych marszów w obronie demokracji". W imieniu Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego podpisali się Nathalie Bolgert, Mirosława Grabowska, Jacek Kochanowicz, Jarosław Kurski, Andrzej Rychard, Aleksander Smolar, Andrzej Ziabicki oraz Anna Rozicka, dyrektorka Fundacji.

2005

2005-11

 

Książki

 

Ukazała się kolejna powieść Ewy Schilling pt.Głupiec.

2005

2005-11

 

Inne

 

Fundacja Feminoteka - feministyczny serwis informacyjny oraz feministyczna księgarnia www.feminoteka.pl - wydała kieszonkowy Kalendarz Feministyczny na rok 2006. Kalendarz zawiera informacje dotyczące ruchu feministycznego i lesbijskiego w Polsce i na świecie, a także pomocne adresy i kontakty. Wewnątrz ilustracje Patrycji Toczyńskiej, Magdy Bielesz, Agnieszki Kraski i Sylwii - Derwisz.

2005

2005-12

2005-12-03

Imprezy

Warszawa

Lambda Warszawa wznowiła spotkania z cyklu Lambda Café. Pierwszym gościem była Lucyna Dąbrowska, autorka krótkometrażowego filmuLęki.

2005

2005-12

2005-12-04

Akcje

Warszawa

W klubie Tomba Tomba odbyła się impreza poświęcona 20. rocznicy akcji "Hiacynt", która była okazją do rozmowy o tym, jak żyło się gejom i lesbijkom w PRL-u.

2005

2005-12

2005-12-09-11

Imprezy

Warszawa

W klubach Le Madame, CDQ i Galeria odbył się Ladyfest Wawa 2005, festiwal niezależnej kultury kobiet i osób identyfikujących się jako kobiety. W programie znalazły się m.in. Ladykonfa (konferencja naukowa z udziałem m.in. Rasy Erentaite, Magdy Zając, Doroty Szymborskiej-Dyrdy, Małgorzaty Kotowskiej, Agnieszki Kłos, Sylwii Spurek, Ewy Majewskiej, Agnieszki Marii Wasieczko), Marsz Przeciw Przemocy, koncerty zespołów Duldung, Emma Gee, Riots Not Diets, Drama, Stoeren Frieda, Pogotowie Seksualne, wystawy prac plastycznych, fotografii i instalacji Aleksandry Polisiewicz, Gosi Gąsiorowskiej, Anity Mikulskiej, Magdy Gryszko, Agnieszki Weseli, Agnieszki Kłos, Jennifer Ramme, Agnieszki Kraski, Sylwii Chutnik, warsztaty (m.in. profilaktyka HIV/AIDS, WenDo, przeciwdziałanie przemocy seksualnej, didżejski, fire show), stoisko Amnesty International, dyskusja "Co po Poznaniu? Strategie działania w ciężkich czasach" (prowadzenie: Anna Laszuk, Małgorzata Głowania), pokazy filmów (m.in. Paris is Burning, Lęki, Queer Beograd, Paragraf 175), dystrybucje Emancypunx, Refuse Records, Sistertosister, LUKAtme, DJanes Prisce, Siwa, Matka Patka, xnudnedziewczynyx, sun-go.

2005

2005-12

2005-12-10

Akcje

Warszawa

W ramach Ladyfest Wawa 2005 odbył się Marsz Przeciwko Przemocy, zamykający kampanię "16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet", wspólny protestem kobiet i mężczyzn przeciwko agresji, zastraszeniu i nienawiści w sferze publicznej i prywatnej. Demonstracja była również wyrazem sprzeciwu wobec wydarzeń w Poznaniu 19 listopada. Podczas marszu miały miejsce happeningi i przemówienia. Była czynna także Poradnia Antyhomofobiczna Porozumienia Lesbijek (LBT).

2005

2005-12

2005-12-10

Impreza

Warszawa

Z okazji "16 Dni Przeciwdziałania Przemocy wobec Kobiet" w klubie Wolny Czas odbyło się spotkanie "WenDo jako metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt".

2005

2005-12

 

Książka

 

Ukazała się książkaParada Równości pod red. Michała Tabaczyńskiego - antologia współczesnej amerykańskiej poezji gejowskiej i lesbijskiej.

2005

2005-12

2005-12-02-05

Inne

 

CBOS przeprowadził badanie "Aktualne problemy i wydarzenia", z którego wynika, że w ciągu ostatniego półrocza opinie na temat prawa urządzania manifestacji przez homoseksualistów wyraźnie się zmieniły - wzrósł (o 13 % od lipca 2005 r.) odsetek opowiadających się za przyznaniem homoseksualistom prawa do organizowania manifestacji. 58 % badanych uważa, że organizacje grupujące gejów i lesbijki nie powinny mieć prawa do urządzania publicznych manifestacji. Jedna trzecia respondentów (33 %) sądzi, że powinny mieć taką możliwość.

2005

2005-12

2005-12-14

Prawo

Poznań

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję wojewody, według którego prezydent Poznania miał rację nie zezwalając na przejście Marszu Równości przez centrum Poznania. Oznacza to, że Marsz Równości w Poznaniu był legalny.

2005

2005-12

2005-12-15

Dyskryminacja

Poznań

Poznańska policja skierowała do sądu grodzkiego oskarżenia przeciw zatrzymanym podczas Marszu Równości w Poznaniu. Postawiono im zarzut nieopuszczenia zbiegowiska. Za to wykroczenie grozi kara do roku więzienia. Wnioski do sądu policja wysłała jeszcze przed orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał decyzję wojewody i prezydenta za niesłuszną.

2005

2005-12

2005-12-17

Akcja

Bydgoszcz

Porozumienie Lesbijek (LBT) oraz Cooleżanki, Bydgoska Inicjatywa Wolnościowa i Stowarzyszenie Młodych Aktywnych zorganizowali na placu Wolności 1 happening: otwarcie bydgoskiego oddziału Poradni Antyhomofobicznej.

2005

2005-12

2005-12-18

Akcja

Toruń

Porozumienie Lesbijek (LBT) oraz Cooleżanki, Bydgoska Inicjatywa Wolnościowa i Stowarzyszenie Młodych Aktywnych zorganizowali na Rynku Starego Miasta happening: otwarcie toruńskiego oddziału Poradni Antyhomofobicznej.

2005

2005-12

2005-12-20

Portale/strony www

 

Ruszył serwis www.liderzy.org.pl. W ramach projektu "Rozwój lokalnych grup i organizacji działających na rzecz wsparcia osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych realizowanego" obecnie przez Stowarzyszenia Lambda Warszawa ruszył nowy serwis internetowy www.liderzy.org.pl dla społeczności LGBT.
Jest on przeznaczony głównie dla osób zaangażowanych w działania na rzecz
środowiska mniejszości seksualnych w Polsce, jak również wszystkich, którzy/które zamierzają takie działania podjąć w najbliższej przyszłości. Obok przekroju informacji o ważnych w sektorze LGBT wydarzeniach (szkolenia, konkursy grantowe, konferencje), strona zawiera praktyczne informacje dotyczące zarządzania organizacją pozarządową (zakładanie organizacji, praca z wolontariuszami, pozyskiwanie funduszy na działalność, regulacje prawne) - ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i specyfiki organizacji ze środowiska LGBT. Można na niej znaleźć również szereg materiałów (wzorce umów, ulotki) przydatnych w codziennej pracy organizacji. Serwis internetowy jest częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

2005

2005-12

2005-12-21

Akcja

Warszawa

Aby uczcić pierwsze zawarte w Wielkiej Brytanii związki partnerskie i przypomnieć o polskim projekcie ustawy o takich związkach, Porozumienie Lesbijek (LBT) zorganizowało przedświąteczne spotkanie/happening pod hasłem: "Czekając na pierwszą gwiazdkę pomyślności: wesołych Świąt dla wszystkich rodzin!" przed ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie.

2005

2005-12

2005-12-28

Prawa

 

W związku z upływającym terminem złożenia przez Rząd Polski sprawozdania do Komisji Europejskiej z wdrożenia regulacji Dyrektywy 2000/78/WE zakazującej dyskryminacji w miejscu pracy m.in. ze względu na orientację seksualną, Kampania Przeciw Homofobii przesłała na ręce Komisarza ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans - Vladimira Spidli, swój kontrraport. W raporcie wytknięto polskiemu ustawodawcy, że europejskie regulacje antydyskryminacyjne nie zostały w pełni wdrożone do krajowego systemu prawnego i nie w pełni chronią gejów i lesbijki przed nierównym traktowaniem. Kampania Przeciw Homofobii zwróciła uwagę na brak zapisów antydyskryminacyjnych w takich dziedzinach, jak samozatrudnienie, dostęp do zawodów, które posiadają swoje samorządy (np. prawnicy, architekci, doradcy podatkowi i inni), a także słabą współpracę związków zawodowych i organizacji pracodawców z organizacjami gejowsko-lesbijskimi. W kontrraporcie zawarto także obawy c o do realizacji przez Polskę polityki równych szans w związku z likwidacją stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

2005

2005-12

2005-12-28

Akcja

 

Otwarta została aukcja internetowa na rzecz "Naszej Sprawy" - ruszyła aukcja benefitowa na rzecz akcji "Nasza Sprawa". Cały dochód z aukcji przeznaczony jest na pokrycie kosztów sprawy sądowej o zniesławianie osób homoseksualnych. Oskarżeni są dwaj poznańscy politycy, którzy wielokrotnie porównywali w swoich publicznych wypowiedziach homoseksualizm do pedofilii, nekrofilii i zoofilii.

Wszystkie wystawione przedmioty organizatorki aukcji dostały od autorek wystawionych książek, ale nabyć można również inne przedmioty (www.allegro.pl/my_page.php?uid=4315130).

2005

2005-12

2005-12-28

Czasopisma

 

Replika: nowe pismo LGBT - po kilku latach nieobecności na rynku magazynów gejowsko-lesbijskiej o tematyce społeczno-kulturalnej pojawiła się "Replika" . Magazyn jest dwumiesięcznikiem wydawanym przez Kampanię Przeciw Homofobii i redagowanym przez zespół dziennikarzy/ek, reporterów/ek i felietonistów/ek.
W pierwszym numerze pisma: relacja z Marszu Równości w Poznaniu, wywiad z Dariuszem Stasikiem, dziennikarzem "Newsweeka", który na łamach swojego pisma wyznał, że jest gejem, gej/les newsy i plotki z Polski i świata, informacje o najnowszych książkach, filmach i innych wydarzeniach kulturalnych gej/les, porady prawne i psychologiczne oraz wiele innych. Replika dostępna będzie bezpłatnie w klubach, organizacjach i miejscach spotkań gejów i lesbijek oraz w prenumeracie.

Patronem magazynu jest akcja Komisji Europejskiej "Za różnorodnością, przeciw dyskryminacji". Magazyn ukazuje się dzięki wsparciu Fundacji im. R. Luksemburg

2005

2005-12

2005-12-30

Prawo

Poznań

Sąd Rejonowy w Poznaniu odmówił wszczęcia postępowania wobec 22 uczestników Marszu Równości. W pozostałych 53 sprawach prawdopodobnie zapadnie podobna decyzja. Sąd podkreślił, że wykroczenie musi być społecznie szkodliwe, żeby karać jego sprawcę, a tak w tym wypadku - zdaniem sądu - nie było. 14 grudnia sąd administracyjny uchylił zakaz prezydenta Poznania, a poźniej Komendant Główny Policji nakazał poznańskim policjantom, by odstąpili od oskarżania przed sądem grodzkim uczestników manifestacji.

Kalendarium "LESteśmy w Polsce" powstało z inicjatywy Porozumienia Lesbijek (LBT).

Opracowanie: Anna Górska, redakcja: Furja

Serdeczne podziękowania za pomoc: Agata Teutsch, Alicja Kowalska, Anna Zawadzka - anka zet, Kraska, Lisek, Monika Serkowska, Natalia Sarata, Sylwia S., Suzi, Viola, Yga Kostrzewa.

Uwagi, uzupełnienia i nowe informacje do Kalendarium prosimy przysyłać na adres: pl_lbt_kalendarium@o2.pl

Wybrane źródła:

Adamska Katarzyna,Ludzie obok. Lesbijki i geje w Polsce, Toruń 1998

Balcerzyk Olga,Historia lesbijek, http://www.homiki.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=80

Bukowski Piotr,Kalendarium - Polska, http://www.homiki.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=42

Gruszczyńska Anna,Ślady ruchu lesbijskiego, http://www.nic-tak-samo.uni.wroc.pl/teksty/gruszczynska.html

Krasicki A.C, Prokop M., Wesołowski K.,Gejlandia czyli homoseksualizm po polsku, "Machina", styczeń 2002

Kurpios Paweł,Poszukiwani, poszukiwane. Geje i lesbijki a rzeczywistość PRL, http://www.dk.uni.wroc.pl/texty/prl_02.pdf

Mizielińska Joanna,Lesbianizm w Polsce - pomiędzy świadomością a jej brakiem, "Furia Pierwsza", nr 1, 1997

Mrok Marek,Historia ruchu gejowskiego w Polsce, Lambda Warszawa

Streisand,Historia lesbianizmu, http://www.lesbijka.org/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=28&page=1

Walczewska Sławomira,Damy, rycerze i feministki, Kraków 1999

Strony www:

www.efka.org.pl

www.free.ngo.pl/ul.siostrzana

www.girlzgetunited.tk

www.homiki.pl

www.ilgcn.gej.net

www.innastrona.pl

www.kampania.org.pl

www.kobiety-kobietom.com

www.free.art.pl/konsola

www.lambda.org.pl

www.lesbijka.org

www.nic-tak-samo.uni.wroc.pl

www.oska.org.pl

www.paradarownosci.pl

www.porozumienie.lesbijek.org

www.radio.lorga.pl