Porozumienie lesbijek (LBT)

Kalendarium

Co już zrobiłyśmy?
 • 8 marca 2005 wraz z Porozumieniem Kobiet 8 Marca współorganizacja feministycznej Manify z okazji Dnia Kobiet.
 • 22 kwietnia 2005 pomoc Fundacji LGBT w organizacji Marszu Tolerancji w Krakowie.
 • Maj 2005 matronat nad książką A. Engel-Bernatowicz i A. Kamińskiej Coming out. Ujawnienie orientacji psychoseksualnej - zaproszenie do dialogu (www.comingout.pl).
 • Maj 2005 wraz z Fundacją LGBT współorganizacja akcji "Lokale Les&Gay friendly" w Krakowie (www.lgbt.org.pl).
 • 17 maja 2005, w Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią, otwarcie Poradni Antyhomofobicznej w ramach akcji STOP HOMOFOBII;
 • 10-12 czerwca 2005 udział w Dniach Równości.
 • 25 czerwca rozpoczęcie projektu "Ponad granicami - ponad barierami" (pokaz filmu Lucioles (Świetliki) algierskiej reżyserki, Dalili Kadri, i panel dyskusyjny).
 • 18-20 września 2005 organizacja i prowadzenie panelu dyskusyjnego pt. "Budowanie wspólnot lesbijek a wykluczenie LBT ze sfery publicznej" podczas konferencji "Wspólnota i wykluczenie: odmieńcy wobec siebie i innych" (Bielsko-Biała).
 • Od września 2005 udział w Koalicji przeciw Młodzieży Wszechpolskiej.
 • 24 września 2005 obecność na Pikniku Organizacji Pozarządowych podczas IV Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie.
 • 23 września-1 października udział w Akademii Tolerancji Fundacji eFKa w Zakopanem.
 • 30 września-2 października udział w konferencji "New homophobic trends/Our world - extending the borders" w Kijowie.
 • 7-8 października udział w festiwalu "Lesbijki, geje i przyjaciele" we Wrocławiu.
 • 26-30 października udział w konferencji ILGA Europe w Paryżu.
 • 17-20 listopada 2005 udział w Dniach Równości i Tolerancji w Poznaniu.
 • 27 listopada 2005 współorganizacja Wiecu Równości w Warszawie pod hasłem "Reanimacja demokracji - Marsz Równosci idzie dalej!".
 • 9-11 grudnia 2005 udział w Ladyfest Wawa (mobilna Poradnia Antyhomofobiczna podczas Marszu Przeciw Przemocy).
 • 17-18 grudnia 2005 otwarcie oddziałów Poradni Antyhomofobicznej w Toruniu i Bydgoszczy.
 • 21 grudnia 2005 happening z okazji wprowadzenia prawa o związkach partnerskich w Wielkiej Brytanii.
 • Styczeń 2006 kalendarium "LESteśmy w Polsce", które przedstawia obecność lesbijek w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym Polski - najpełniejsze jak dotąd kalendarium, obejmujące działania polskich lesbijek na szerszym tle ruchu LGBT.
 • 28 lutego 2006 wzięłyśmy udział w organizowanej przez Amnesty International debacie "czy lesbjki to Żydzi?".
 • 5 marca 2006 wraz z Porozumieniem Kobiet 8 Marca ponownie zorganizowałyśmy warszawską Manifę.
 • W marcu 2006 wydałyśmy broszurę "Fakty przeciwko mitom o lesbijkaich i gejach" (w ramach Poradni Antyhomofobicznej).


Co planujemy?

CO PLANUJEMY?

W 2006 roku zarejestrowana zostanie Fundacja FioLet, dzięki której bedziemy mogły kontynuować dotychczasową działalność i realizować nowe pomysły (festiwal filmów queer, wydawanie pisma feministyczno-lesbijskiego, kobiece centrum społeczno-kulturalne.

Z zachwytem i dumą informujemy, że otrzymałysmy dwa granty:

- 4000 $ na projekt "Poradnia Antyhomofobiczna" od Astraea - Lesbian Foundation for Justice,

- 2700 PLN na działania na rzecz wzmocnienia środowiska lesbijskiego od Fundacji Ośka-
© Porozumienie Lesbijek (LBT)     e-mail: porozumienie_lesbijek@tlen.pl     hosting: Kobiety Kobietom