Porozumienie lesbijek (LBT)

Statut

Porozumienie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Swoje działania może realizować też poza jej granicami.

Cele, jakie stawia sobie porozumienie, to:

 1. wzmocnienie obecności i widzialności lesbijek, biseksualistek i osób transseksualnych w życiu społeczno-politycznym
 2. przełamywanie stereotypów, dotyczących lesbijek, biseksualistek i osób transseksualnych
 3. budowanie społecznej akceptacji wobec wymienionych grup
 4. dążenie do prawnej i rzeczywistej równości, bez względu na płeć, tożsamość/orientację seksualną oraz wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, status społeczo-ekonomiczny i wyznanie
 5. budowanie wolnej od uprzedzeń tożsamości lesbijek, biseksualistek i osób transseksualnych
 6. wypracowanie i promowanie języka, który uwzględnia obecność lesbijek, biseksualistek i osób transseksualnych w społeczeństwie
 7. przeciwdziałanie dyskryminacji lesbijek, biseksualistek i osób transeksualnych
 8. budowanie świadomości (i wrażliwości) feministycznej w środowisku LGBT
 9. edukacja społeczna w zakresie seksualności człowieka
 10. działania edukacyjne, dotyczące praw człowieka, historii, literatury, sztuki, religii, uwzględniające obecność lesbijek, bieseksualistek i osób transseksualnych
 11. działania na rzecz integracji i współpracy lesbijek, biseksualistek i osób transseksualnych oraz działączek ruchu feministycznego
 12. zaznaczenie obecności lesbijek, biseksualistek i osób transseksualnych w ruchu feministycznym i LGBT
 13. przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy ze względu na płeć i tożsamość/orientację seksualną
W ramach wyznaczonych celów, Porozumienie będzie podejmować m.in. działania, służące wprowadzeniu do polskiego systemu edukacji zajęć z zakresu wychowania seksualnego, które odzwierciedlałoby różnorodność seksualną człowieka, jak też działania służące dbałości o obecność i pozytywny wizerunek lesbijek, biseksualistek i osób transseksualnych w mediach.

Decyzje będą podejmowane większością głosów, gdy za jest 70% osób biorących udział w głosowaniu.

Spotkania Porozumienia Lesbijek (LBT) będą odbywają się w każdą trzecią sobotę miesiąca, w siedzibie Stowarzyszenia Lambda Warszawa (ul. Hoża 50)

Co planujemy?

CO PLANUJEMY?

W 2006 roku zarejestrowana zostanie Fundacja FioLet, dzięki której bedziemy mogły kontynuować dotychczasową działalność i realizować nowe pomysły (festiwal filmów queer, wydawanie pisma feministyczno-lesbijskiego, kobiece centrum społeczno-kulturalne.

Z zachwytem i dumą informujemy, że otrzymałysmy dwa granty:

- 4000 $ na projekt "Poradnia Antyhomofobiczna" od Astraea - Lesbian Foundation for Justice,

- 2700 PLN na działania na rzecz wzmocnienia środowiska lesbijskiego od Fundacji Ośka-
© Porozumienie Lesbijek (LBT)     e-mail: porozumienie_lesbijek@tlen.pl     hosting: Kobiety Kobietom